Câu Chiện Xàng Xê, vẹm “Nhất Thể Hóa”

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Trích: Với nhan đề “Nhất thể hóa”, Huy Đức là người kế tiếp cầm chổi quét đường để góp phần làm thông thoáng lối đi cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bước lên ghế Chủ tịch Nước.

 

.... Mở đầu bài viết ngắn trên FB cá nhân, Huy Đức viết:

 

“Tôi không b́nh luận nhân sự cụ thể. Nhưng nếu quyết định để Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước lần này trở thành tiền lệ th́ cũng rất có ư nghĩa. Ít nhất “biên chế” sẽ chỉ c̣n là Bộ Tam thay v́ Bộ Tứ.”

 

.... Huy Đức viết tiếp:

 

“Nhất thể hoá tạo tính chính danh cho người đang thực sự nắm quyền lực tối cao ở Việt Nam. Từ thay đổi tưởng chỉ “cấu thành h́nh thức” này, trong quá tŕnh vận hành, chắc chắn sẽ làm xuất hiện nhiều t́nh huống, gợi ư cho Việt Nam cải cách. Cho dù vẫn một đảng, về mặt lư thuyết, VN sẽ tiến gần hơn tới một nền cộng hoà bán tổng thống.”

 

.... “Chủ tịch - nên là chức danh duy nhất được coi là nguyên thủ - thống lĩnh lực lượng vũ trang và đại diện Nhà nước trong các hoạt động đối ngoại. Đây là cái ghế mà chỉ ai thực sự là một chính trị gia hàng đầu mới nên ngồi vào.”

 

Trong phần kết l uận, Huy Đức gửi thông điệp... giùm cho Nguyễn Phú Trọng đến đảng viên:

“Đừng sợ tập trung quyền lực vào một người. Nếu tôn trọng các nhánh quyền lực nhà nước theo thẩm quyền được ghi trong Hiến pháp th́ không ai có thể lạm quyền dù họ là nguyên thủ. Nước cũng chỉ nên có một “vua”. Ai cũng muốn đứng đầu. Ai cũng làm chính trị mà thiếu một người kỹ trị th́ chính trường rất dễ thành đất “quần ngư tranh thực”; thị trường chỉ là chợ đen; hành chính rối ren và xă hội không thể nào ổn định.”

 

Và kết thúc là là lời kêu gọi, lời chào hàng cho cửa tiệm “ Bán cộng hoà xă hội chủ nghĩa” của chủ tiệm Nguyễn Phú Trọng:

 

“Con đường để một quốc gia đi đến thịnh vượng c̣n rất dài. Nhưng với những ǵ vừa diễn ra chiều nay, nếu không phải để tập trung quyền lực mà nhằm mở ra một hướng đi th́ thời gian không lúc nào là quá trễ để bàn một lộ tŕnh đáng hy vọng hơn cho đất nước.”

 

(Vũ Đơng Hà - Huy Đức - Người phu quét đường cho lộ tŕnh “nhất thể hóa” của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng )

 

Đạo Chúa có Tam Vị Nhất Thể. Đạo Phật có Phật Tam Thân Tứ Trí. Có lẽ nào đạo bồ tát hồ hổng có được Lưỡng Vị Nhất Thể ?!

 

Cho nên giấc mơ của đệ tử đạo hồ luôn luôn là gồm thâu các chức vị quyền lực vào một “ thể “, tức là chế độ độc tài toàn trị do một tên độc tài thống soái như xô viết X́ tà ĺn, chệt Mao xính xái gào mưa, thét gió một thuở.

 

Thế kỷ 21 rồi, cọng sản cu li việt cọng vẫn sống và hành xử y như hồi giữa thế kỷ trước: Tranh giành quyền lực, sát hại nhau trơ tráo như chưa từng thấy.

 

Chỉ v́ muốn dọn đường sáp nhập chức danh chủ tịt nước vào cho tổng bí tỉ trọng lú mà nó cho “vô minh” quang tự nhiểm virus hiếm và độc để cho “quang tự diệt!”

 

Để làm một công hai việc: Vừa đánh trống lăng về cái chết của đại quang hết sáng, vừa tô son trét phấn cho hành động tóm thâu quyền lực sắp tới của trọng lú, lũ ôn binh dư luận AK 47 mở đầu là răng vẫu trứ danh bên thắng, bên thua hui đứt như trích dẫn ở trên.

 

Đừng sợ tập trung quyền lực vào một người. Nếu tôn trọng các nhánh quyền lực nhà nước theo thẩm quyền được ghi trong Hiến pháp th́ không ai có thể lạm quyền dù họ là nguyên thủ. Nước cũng chỉ nên có một “vua”. Ai cũng muốn đứng đầu. Ai cũng làm chính trị mà thiếu một người kỹ trị th́ chính trường rất dễ thành đất “quần ngư tranh thực”; thị trường chỉ là chợ đen; hành chính rối ren và xă hội không thể nào ổn định.”


Câu nầy đúng là ca xàng xê ma dzề in tiên dzáo vẹm.

 

Làm cái mẹ rượt ǵ tập trung quyền lực vào một cá nhân dưới chế độ chuyên chế dzô sản mà “đừng sợ độc tài?!”

 

C̣n nhân danh ổn định để phát triển th́ từ khi rút quân Campuchia về từ 1990 đến nay gần 30 năm, ổn định th́ có, phát triển th́ không hay nói cho đúng ra: Trùm đảng các cấp và tư bản đỏ ăn theo ngày càng giàu nứt đố, đổ vách, cư ngụ lâu đài, dân lao dộng ngày càng nghèo khổ, cô giáo chun bao nylon anh chú kéo qua suối đi dạy, trẻ con đeo dây cáp qua sông đi học, bé gái đi học về đói lă người, men theo cầu ván gập gh́nh té kinh chêt đuối.

 

Đó là thảm cảnh dân tộc!

 

Do chế độ độc tài “tập thể” gây ra.

 

Bây giờ nhất thể hóa: Một tên chúa tể hung thần, nắm trong tay mọi quyền lực, công an, bộ đội, chánh phủ, chánh quyền các cấp th́ ... ông dzua chuyên chế tuyệt đối ấy, lấy ǵ kềm chế?!

 

Sắp tới, sẽ chấm dứt chế độ cọng ḥa xă hơi chủ nghĩa “đảng lănh đạo xă hội.” Sắp tới, nếu tất cả b́nh chân như vại, cũng sẽ không có thứ “Bán cộng hoà xă hội chủ nghĩa” của chủ tiệm Nguyễn Phú Trọng “mà sẽ là “An nam đô hộ phủ” do thổ quan thái thú trọng lú trị v́, dưới sự phong vương của thiên tử chệt tập.

Chấm hết. Fou la tête, nghĩa là đâu cái điền!

 

 

Nguyễn Nhơn

Gă nhà quê xứ Thủ tán láo

30/9/2018

 

Chạy Tang

 

Tháng chín mùa thu đảng chạy tang

Vuông tṛn cuốc quốc nát vung tàn

Bỉnh chúc vô minh quang tự diệt

Trọng ngân bạc phúc sản tất tan

Eng éc heo kêu mừng thoát hoạn

Nghẹn ngào nhựa cạn khóc ĺa khoan

Mười năm tưới máu cây thúi gốc

Trăm năm xáo thịt đảng tan hoang

 

B́nh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính