Cạo trọc – mặc áo đà, đâu phải tu

 

 

Trích:

Một người tu hành mang họ Thích đáng lẽ đã có một tinh thần bình lặng và một trái tim bác ái của một hành giả. Ông sư GH đã tu lâu năm và hình như đã lên đến chức Thượng Tọa, sao vẫn còn... lấm lem bùn đất của người đời, và miệng mồm bốc đầy mùi tục lụy như thế này nhỉ?

 

Giữa Tu Giả và Hành Giả

 

Sư Cụ lạy hoài bao tượng gỗ;

Lại đem đánh mất Phật trong tâm.

Dù tụng muôn lần Kinh Bát Nhã...

Vẫn cứ trầm luân lấm bụi trần.

 

TC-TQV

 

 

Đám giao điếm

tiêu biểu là “ǵ-ác hạnh”

ở thế kỷ 21 rồi

mà cái đầu đặc sệt

thành kiến, cố chấp

từ thời “kháng chiến Nam Bộ”

“kách cái mạng hồ nghệ (hề)”

từ giữa thế kỷ 20

Chúng phủ nhận từ

Quốc Gia Việt Nam

Quốc trưởng Bảo Đại

tới cả Đệ Nhất – Đệ Nhị

Việt Nam Cộng Ḥa

Không biết trong khi

Dân – Quân Miền Nam

xả thân chiến đầu

Bảo vệ Tự Do – Dân Chủ

Giữ cho Nửa Mảnh Sơn Hà

Nước Việt khỏi họa

cọng sản nhuộm đỏ

Hai trăm năm mươi ngàn chiến sĩ

VỊ QUỐC VONG THÂN

Bọn trơ tráo giáo điếm nầy

chui rúc nơi đâu

làm cái căn cọt ǵ?

Mà nay chạy trốn việt cọng

lưu ly nơi hải ngoại

vẫn nơ mồm giở giọng

xỏ xiên không biết nhục?!

Sau đây là bài vè

tế cha tên trọc mặc áo dà

mà nói láo thiệt là trịch thượng

Dở dở ương ương

 

VỌNG NGỮ giác hạnh:

 Vào thời kỳ năm 1953 đến 1961. Đảng Cộng Ḥa Mỹ cầm quyền. Chính sách giáo điều của bọn Công giáo HK nắm trọn chính sách kỳ thị chủng tộc. Cho nên nó là nguyên do gây nên chia đôi đất nước VN của chúng ta. Chính bọn nó và những tên nô lệ thánh giá cũng đúng những năm tháng đó tàn sát dân tộc VN để h́nh thành nước VN Công giáo. Sự thật lịch sử ai không chối căi được.” (Giác Hạnh)

 

 

Căn cọt là căn cọt

Nói láo không sợ trời đánh

Tu hành mẹ rượt ǵ?

“Hoa Kỳ và Quốc gia Việt Nam

từ chối kư vào Hiệp định Genève”

Ngoại trưởng QGVN Trần Văn Đỗ

nước mắt đoanh tṛng đọc lời kháng nghị

Ngoài tiền đ́nh, nghệ sĩ Vơ Thành Minh

thổi sáo nĩ non khóc cho Đất nước phân ly

Trong hội trường, Đồng vẫu thay mặt giặc hồ

nhăn nhở kư vào văn kiện chia đôi Đất nước

 

theo lịnh quan thầy cọng sản nga - hoa

Đờ mờ mấy thằng giao điếm ḷn trôn hồ bác cụ

vọng ngữ không sợ thụt lưỡi!

 

 

Quân chính VNCH

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính