Cái gọi là “Phật giáo Ấn Quang” chỉ là mượn danh Đạo Phật

 

 

Điểm thứ hai cần phải xác định là những người Phật giáo đấu tranh chỉ là một phần rất nhỏ của toàn bộ dân số Phật giáo. Hàng triệu nông dân theo đạo Phật, đại đa số họ, không tán thành những hành động đấu tranh chính trị và những âm mưu lật đổ chính quyền của giới Phật giáo đấu tranh ở Sài G̣n. Hành động của họ, thực ra, hoàn toàn đi ngược lại truyền thống ḥa b́nh của Phật giáo.

 

(Ngụy biện về Phật giáo đấu tranh - Thomas J. Dodd * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch)

 

Ngay khi xăy ra cái gọi là “biến cố Phật giáo”, giới Phật tử có hiểu biết phân biệt rơ ràng: Ấn Quang chỉ là một nhóm tăng sĩ làm chánh trị hoạt đầu.

 

Nhưng v́ cả Hoa Kỳ lẫn việt cọng lợi dụng bọn ma đạo nầy gây loạn nhằm truất phế Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm nên mới ra nông nỗi!

 

Đạo Phật theo như tôi biết:

 

Không vàng son hực hở

Không chùa các đăng đăng

Không chức danh vênh vang

Phật tử chăm chỉ thực hành

BỒ TÁT HẠNH

“Hàng Bồ tát sống ḥa lẫn bụi trần cùng chúng sanh

Đói cho ăn, khát cho uống, lạnh cho mặc

An ủi, vỗ về, rồi thừa cơ giáo hóa “

Bồ tát không tự thiêu thân để hồn về Tây thiên

Để chúng sanh gom góp bạc tiền làm lễ phong thánh

Tôi, con Phật nghe theo lời Phật dạy:

“Sống chân thật như ḿnh là thế “

Như thế “ Như Thị Quán”

Thực hành “ Tứ Hoằng Thệ Nguyện “

“ Điều ác nguyện dứt trừ

Điều thiện nguyện vâng làm

Tự lóng sạch thân tâm

Đó là lời chư Phật dạy “

Phật đâu có dạy: Phong ai làm Bồ tát?!

Đôi lời thô thiển, xin góp ư


Trân trọng,

Nguyễn Nhơn


PS. Trong nước, Phậtgiáo Quốc doanh đang làm rùm beng về cuộc đại lễ nầy. Dư luận trong nước đang bất b́nh V́ tà quyền cọng sản lợi dụng và cổ súy để chứng minh chúng có Tự do Tôn giáo

 

Nguyễn-Nhơn | Trái Tim Bồ Tát Nung Cháy Không?

 

Giao điếm tran quang diệu trích dẫn lê xuân nhuận:

“Cảnh-Sát của Đệ-Nhất Cộng-Ḥa đă đứng về phía Phật-Tử Tranh-Đấu chống độc-tài kỳ-thị tôn-giáo, và (2) viên “kư giả Ư” (tác-giả “DVD” ấy) qua các ḍng chữ ghi-chú tiếng Ư đă xác-nhận Chính-Nghĩa của Phong-Trào quần-chúng Nam Việt-Nam chống chế-độ Ngô Đ́nh Diệm, mà đỉnh điểm là Cuộc Tự-Nguyện Tự-Thiêu của cố Thượng-Tọa Thích Quảng-Đức vậy.” Lê xuân nhuận

 

Thế kỷ 21 rồi!

 

*giao điếm diệu thôi đừng nhai vải rách nữa.

 

Mọi sự ghi clip rơ ràng:

Chở Quảng Đức lại hiện trường là tu xuất Trần Quang Thuận.

Tưới xăng đốt là cựu dân biểu Nguyễn Công Hoan.

Nội vụ do vc Ấn Quang và CIA hợp tác dàn dựng.

 

Trái Tim Bồ Tát Nung Cháy Không?

 

Bạn QGHC của tôi meo lại bảo

Chiều buồn nhớ quê nhà

Lẫn thẩn nghĩ gần xa

Mới 70 tuổi chưa già

Mà xem ra lăng đăng

Không nhớ rơ hỉnh luật

Tưới xăng, đốt chết người

Có bị tội cố sát hông?

Hai nữa là trái tim hữu cơ

bị nung với nhiệt độ cao

có tồn tại được không?

Thương bạn trẻ tôi giải đáp

Tôi năm nay 77 mà hăy c̣n thơ ngây

Thấy ǵ nói nấy, tới đâu th́ tới

Theo h́nh luật nướng người

Th́ ở tù rụt xương

Nhưng Phật Giáo “Nhất thống” Ấn Quang

Cũng có Tăng Thống, có Viện Hóa Đạo

Có Đạo pháp nên lại khác

Nên đốt ai th́ phong làm “Bồ Tát”

Tim bồ tát làm sao nung cháy được?!

Lửa Từ bi lẽ nào đốt chết người

Chỉ đốt cháy thân xác, c̣n lại là

Tinh anh bồ tát

Bộ bạn Nghĩa hổng nhớ Kiều sao?

“Thác là thể phách, c̣n là tinh anh”

Nếu không phải vậy

Huynh trưởng Đào Văn B́nh của bạn

Làm sao đọc lời ca ngợi trước vong linh

ngài là: “Ngọn lửa Thích Quảng Đức”

Thôi anh em ḿnh Phật pháp hổng rành

Ai giỏi nói lư th́ cứ để cho họ nói

Ḿnh nghe cầu vui hay chua chát trối thây!

 

 

Nguyễn Nhơn

Thu 16/11/2018

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính