Ban Việt Ngữ đài VOA

 

Nguyễn Nhơn

 

 

“Bạn Nhơn mến:

 

Bạn có tin túc ǵ về tên Phạm hữu Thiện Giao , từng làm cho báo Người Việt (lên tới Phó TTk) rồi được vào làm cho đài VOA (2017) và nay làm trường ban Việt ngử đài nầy.

 

Gần đây đài nầy có bài chống ông Trump bị Nguỵ Vũ chửi nó ăn Ngân sách của Mỹ mà chống Mỹ .


Mới đây có bài nói thẳng đài BBC, VOA, RFA phục vụ cho Trung cộng.


Vơ”

 

 

Nhon Nguyen

Tue 5/5/2020 1:26 AM

 

Nửa đêm thức giấc

bạn già bàn chiện nước ... Mỹ

quê hương mới của ta

Mặc Giao Phạm Hữu Giáo

dân biểu Biên Ḥa th́ biết

C̣n Thiện Giáo hổng biết là ai.

 

Hiện tại binh Trump - chống Trump

là cái mốt ồn ào

 

Dù sao cũng phải lưu tâm

Theo tôi, vấn đề VOA và RFA

có vẻ chống Trump cũng dễ hiểu

 

VOA và RFA đều do ngân sách Quốc hội tài trợ

Mà ngân sách Hạ viện là do Hạ Viện soạn thảo

Dĩ nhiên chịu ảnh hưởng của Hạ viện:

DÂN CHỦ PELOSI

 

Cho nên, dù trưởng ban Việt ngữ là ai cũng phải đăng bài CÀ KHỊA TT TRUMP

Bởi dź sách có chữ:

"Qui tient le cordon de la bourse est mâitre"

Nửa đêm thức giấc, bạn già bốc phét chơi

 

Chúc cả nhà B́nh an qua mùa dịch cúm tàu

 

Nhơn

 

 

On Sun, May 3, 2020 at 7:28 PM JCTran wrote:

 

Tôi cũng nhận thấy nhiều người than phiền về đài VOA , dùng tiền của Mỹ mà kg đứng về phe Mỹ mà có tính cách thiên tả ? Xin quư vị nào có uy tín đỨng ra lập một PETITION để thông báo Ṭa Bạch ốc rơ.

 

JCTran

 

On Sun, May 3, 2020 at 9:07 PM Trinh Huynh wrote:

Kính chuyển và tuỳ nghi ?

 

Ban Việt ngữ đài VOA

https://www.youtube.com/watch?v=TjkCfqVEWIo&feature=share

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính