Bản án “Chế độ giáo dục ngu dân” Việt cộng

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Trong một cuộc phỏng vấn trên RFA, kư giả Nam Nguyên đặt câu hỏi: V́ sao giới trẻ Việt Nam thiếu lửa dân chủ? V́ thiếu lănh đạo?

 

Nguyễn Quang A, đại diện Diễn đàn Xă Hội Dân sự trả lời:

“TS Nguyễn Quang A một nhà phản biện chính sách hoạt động mạnh trong phong trào đ̣i thực hiện xă hội dân sự từ Hà Nội nhận định:

Có một người đứng đầu, một người lănh tụ có sức thuyết phục là một điều rất là quan trọng. Nhưng tôi hoàn toàn ngược lại với ư kiến là bởi v́ không có lănh tụ cho nên nó mới như thế này, hoàn toàn không phải như vậy.”

…tôi hoàn toàn ngược lại với ư kiến là bởi v́ không có lănh tụ cho nên nó mới như thế này, hoàn toàn không phải như vậy.


Theo TS Nguyễn Quang A, Đảng và nhà nước Việt Nam đă kiểm soát sinh viên học sinh một cách chặt chẽ, nhờ mạng lưới công an dày dặc và kiểm soát luôn con đường tiến thân của họ. Ông nói:

“Phải nói thực trong suốt hơn 30 năm qua th́ việc đàn áp về tinh thần về thể chất đủ mọi thứ, họ đă rất thành công trong việc gọi là biến một lực lượng hết sức là năng nổ thành một lực lượng SVHS rất là ngoan ngoăn. Đấy là một trong những kỹ năng rất kinh khủng của những người cộng sản và phải nói thực là họ rất thành công trong việc đó. Tôi nghĩ rằng chỉ có khi động viên vận động thế nào để cho giới trẻ họ hiểu rằng quyền của họ đă bị vi phạm đến như thế nào. Lúc đầu rất là khó khăn chỉ có số ít nhưng mà số ít đó sẽ tăng dần tăng dần th́ đến một lúc nào đó nó cũng có trạng thái gọi là như tất cả mọi nơi trên thế giới.”

 

Nhà báo Nguyễn Quốc Thái từ Saigon phát biểu:

“Ở miền Nam trước năm 1975 cũng như ở Hong Kong có bầu không khí tự do hít thở của nó mà tất cả những lănh tụ sinh viên ngày xưa mà tôi có dịp thường gặp gần đây đều công nhận rằng, tất cả phong trào sinh viên học sinh ở miền Nam lúc đó thấm được là do bầu khí tự do tương đối nào đó th́ họ mới hoạt động được, nếu không có th́ không thể hoạt động được. Hiện nay ở Việt nam sự kiểm soát SVHS ở trong học đường rất chặt chẽ.

V́ thế việc có một lănh tụ sinh viên lúc này, tôi nghĩ không phải là không có đâu, họ vẫn liên lạc với nhau âm thầm và họ chờ đợi một lúc nào đó. Nếu nhà nước không thể hiện được những lời cam kết với nhân dân về vấn đề dân chủ, tự do về vấn đề tư hữu th́ chuyện ǵ cũng có thể xảy ra được.

 

Nhà giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Nội nhận định về sự nguội lạnh của sinh viên học sinh đối với vận mệnh đất nước và chẳng thể hiện về điều gọi là khát vọng dân chủ của thế hệ tương lai của Việt Nam. Ông nói:

“Nói sinh viên học sinh Việt Nam vô cảm th́ cũng có phần đúng mà cũng có phần không đúng. Số học sinh sinh viên trăn trở với t́nh h́nh đất nước nhận thức sớm được vấn đề ấy cũng nhiều chứ không phải ít. Thế nhưng cái số đông hơn lại là những học sinh lâu này bị ảnh hưởng nền giáo dục, sách vở hay sự tuyên truyền, nhắc nhở của gia đ́nh, của thầy cô của nhà trường và sự ngăn chặn của chính quyền khiến cho số học sinh ấy không dám xuống đường không dám thể hiện. Ngoài ra một số rất đông lại bận ăn chơi, mải chơi không tham gia vào các hoạt động chính trị xă hội. Có thể nói đó là sự thành công phần nào của một chính sách ngu dân hóa của chính quyền.”

 

Theo lời nhà giáo Đỗ Việt Khoa chính sách như thế là một thảm họa cho đất nước. V́ ngu dân th́ dễ cai trị, đa số nhân dân lảng tránh chuyện chính trị, xem chính trị là chuyện cấm kị không dám thể hiện chính kiến của ḿnh.

 

Ông Đỗ Việt Khoa không tin vào một phong trào dân chủ mạnh mẽ ở Việt Nam có thể trở thành hiện thực, tương tự như các cuộc biểu t́nh đ̣i dân chủ ở Hong Kong. Nhà giáo này cho rằng những thay đổi triệt để ở Việt Nam nếu có là từ trên thượng tầng chính trị xuống, chứ không phải là một cuộc cách mạng từ dưới lên.

Với mong muốn giới trẻ, sinh viên học sinh nh́n nhận thời cuộc cho đúng, góp phần ḿnh vào sự phát triển đất nước, đấu tranh cho đất nước công bằng dân chủ văn minh, nhà giáo Đỗ Việt Khoa cho rằng đây là một cuộc đấu tranh lâu dài mà trách nhiệm nằm trong tay giới trẻ, họ làm được th́ đất nước sẽ phát triển, ngược lại th́ đất nước cứ dậm chân như thế này măi.

 

Ba nhà trả lời phỏng vấn đứng trên cương vị khác nhau nên câu trả lời cũng khác biệt:

 

Nguyễn Quang A trên cương vị chủ tŕ “Diễn đàn Xă hội Dân sự” nói lời kết nhằm vào triển vọng “khai dân trí” có vẻ mơ hồ rằng: Tôi nghĩ rằng chỉ có khi động viên vận động thế nào để cho giới trẻ họ hiểu rằng quyền của họ đă bị vi phạm đến như thế nào. Lúc đầu rất là khó khăn chỉ có số ít nhưng mà số ít đó sẽ tăng dần tăng dần th́ đến một lúc nào đó nó cũng có trạng thái gọi là như tất cả mọi nơi trên thế giới.”

 

Trạng thái gọi là như tất cả mọi nơi trên thế giới là ǵ? Là tôn trọng nhân quyền hay tổng quát hơn là chế dộ Tự do Dân chủ? Thực tế là chủ trương tranh đấu ôn ḥa bất bạo động nhằm xây dựng xă hội dân sự, cải cách, cải lương tiệm tiến, xác quyết bằng câu nói để đời, ám chỉ thái độ đấu tranh quyết liệt của Bùi thị Minh Hằng: “Phải cách ly các phần tử kích động bạo lực”.

 

Câu trả lời của nhà báo Nguyễn Quốc Thái là tích cực và thực tiển: Hoạt động âm thầm, không phô trương, tích tụ lực lượng và khởi phát đúng lúc, đó mới là vấn đề, chớ không phải là thiếu lửa hay không thiếu lửa hoặc có lănh đạo hay không.

Riêng nhà giáo dục Đỗ Việt Khoa th́ cho rằng: “những thay đổi triệt để ở Việt Nam nếu có là từ trên thượng tầng chính trị xuống, chứ không phải là một cuộc cách mạng từ dưới lên.”

 

Nói vậy, để rồi ông xuống xề bằng một câu ngược lại: “đây là một cuộc đấu tranh lâu dài mà trách nhiệm nằm trong tay giới trẻ, họ làm được th́ đất nước sẽ phát triển, ngược lại th́ đất nước cứ dậm chân như thế này măi.”

 

Ông nhà giáo nầy th́ thiệt là tệ: Khi th́ ông chờ đám lănh đạo việt cộng làm cách mạng cung đ́nh từ trên xuống. Khi th́ ông phú thác trách nhiệm tranh đấu cho giới trẻ. Mà không thấy nói trách nhiệm của nhà giáo Khoa ở đâu?! Trong khi trách nhiệm chánh yếu về ư thức tự do, dân chủ của giới trẻ là từ nơi các nhà giáo dục trong đó có nhà giáo Đỗ Việt Khoa.

 

Ba vị trả lời câu hỏi là người ở trong nước lại đang phục vụ dưới chế độ việt cộng hiện hành nên không trả lời thẳng được vào vấn đề.

 

V́ sao giới trẻ Việt Nam thiếu lửa dân chủ?

 

Câu trả lời giản dị; V́ nền giáo dục nhồi sọ, ngu dân của chế độ toàn trị việt cộng.

 

Trên hết và trước hết là chế độ độc tài toàn trị nô dịch toàn xă hội.

 

Chế độ giáo dục bắt đầu bằng tuổi thơ bé quàng khăn đỏ bắt vào sinh hoạt “đội thiếu nhi hồ chí mén” làm kế hoạch nhỏ lượm giấy kiếm tiền cho đội, trong khi bé nhà nghèo đói mờ con mắt.

 

Lên trung học lo học lịch sử đảng, phấn đấu vào “Đoàn thanh niên hồ tráng men”


Vào đại học phấn đáu vào đảng để ra trường được có vị trí tốt ăn trên ngồi trước.


Suốt cuộc đời đi học đâu biết ǵ là tự do dân chủ, chỉ biết yêu nước là yêu chủ nghĩa xă hội. Tổ quốc là tổ quốc xă hội chủ nghĩa. Chỉ biết theo con đường “bi đát bác đi” mà không biết con đường nào khác.

 

Về vật chất lại càng khốn nạn: Bé thơ đeo dây cáp lũng lẳng như con nhái bén qua sông đi học. Cô giáo trẻ miều núi túm quần áo chui bao nylon để anh chú kéo qua suối đi dạy. Học tṛ bé hai ba đứa cũng túm tụm vào bao nylon để anh chú kéo qua suối học “ba con chữ!” Bé 9 tuổi, tan học về, đói lă người, vượt cầu ván cheo leo, té ngả xuống kinh chết đuối!

 

Để tóm tắt, xin trích dẫn một đoạn tài liệu kiều vận của tuyên giáo việt cộng để nhận thức rơ ràng về tội ác làm sa đọa, bạc nhược tuổi trẻ Việt Nam của bọn phản nước hại dân việt cộng:

 

Giới trẻ và sinh viên học sinh

Một kết quả bất ngờ mà theo tôi cũng là một kinh nghiệm quí trên mặt trận tuyên truyền nhồi sọ: việc chúng ta bắt ép sinh viên phải học tập chủ nghĩa Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh đă đem lại những kết quả ngoài mong ước. Thành công của chúng ta không phải đă đạt được mục đích ban đầu là làm cho thế hệ trẻ tôn thờ thứ chủ nghĩa mà ngay cả chúng ta cũng không tin. Ngược lại, thành công của chúng ta là đă làm cho thế hệ trẻ chán ngán đến tận cổ khi phải học măi một thứ ư thức hệ lỗi thời, bị nhồi nhét đến phản cảm những tư tưởng cũ kỹ. Nhờ vậy chúng ta đă đào tạo ra một thế hệ trẻ thờ ơ vô cảm với tất cả các loại tư tưởng và ư thức hệ, chai sạn với lư tưởng và hoài băo mà thanh niên thường có, trởnên thực dụng và ích kỷ hơn bao giờ hết.


Thế hệ trẻ hôm nay, ngoài cái đức tính thực dụng và tinh thần chụp giật, cũng như niềm khao khát tiền bạc, công danh, ám ảnh bởi chủ nghĩa hưởng thụ, th́ chỉ c̣n le lói ‘tinh thần dân tộc’ vẫn c̣n sót lại trong máu huyết của mỗi người Việt.

 

Đây là con dao hai lưỡi, là con giao long đang nằm yên, mà chúng ta cần phải biết lèo lái một cách khôn ngoan để không xảy ra một tiểu Thiên An Môn ở Ba Đ́nh.

 

Dưới chế độ chuyên chế nào cũng vậy, sinh viên và trí thức trẻ luôn luôn là những kẻ nguy hiểm nhất, là ng̣i nổ của quả bom, là kíp ḿn hẹn giờ, là hạt nhân của các phong trào đấu tranh. Các cuộc cách mạng nhằm lật đổ chế độ độc tài bao giờ cũng do sinh viên và trí thức dẫn đầu; công nhân, nông dân, và các tầng lớp lao động khác chỉ là sức mạnh cơ bắp... Chỉ có trí thức và sinh viên mới đủ lư luận để huy động được đông đảo quần chúng, mới có lư tưởng để dấn thân, và mới có khả năng tổ chức và phối hợp.

Triệt tiêu được những phong trào sinh viên, cô lập được những trí thức phản kháng, chính là đánh vào đầu năo chỉ huy của địch. Những thứ c̣n lại như ‘dân oan biểu t́nh’, ‘công nhân đ́nh công’… chỉ là cơ bắp của một cơ thể đă bị liệt năo.

 

Như trên đă nói, chúng ta đă thành công trong việc làm cho sinh viên trở nên lănh cảm về các loại ư thức hệ, thờ ơ với những tư tưởng tự do khai phóng từ phương Tây. Chúng ta chỉ c̣n phải đối phó với tinh thần dân tộc của sinh viên đang có nguy cơ thức dậy, mục đích là để nó ngủ yên, nếu không phải lèo lái nó theo hướng có lợi cho chúng ta.”

 

Nhưng đó là sự phân tích, đánh giá của t́nh báo tuyên giáo việt cộng từ khi chưa có các cuộc cách mạng Hoa Lài, Mùa Xuân Á rập và trước khi có cuộc biểu t́nh rầm rộ ở Sai g̣n và Hà Nội ngày lịch sử 5 tháng 6 năm 2011, khi tuổi trẻ đứng lên biểu lộ ḷng yêu nước, chống tàu xâm lăng. Con giao long nằm im bắt đầu thức tỉnh.

Ngày nay, các luồng gió cách mạng Ukraine, Venezuela và hiện tại giông bảo cách mạng dân chủ Hong Kong đang ào ào thổi, rồi có ngày gây chấn động cho “giao long Dân tộc Việt Nam” vùng dậy th́ ngày tàn của bạo chúa việt cộng tới tức th́.

 

Xin ghi lại hai lời nói lẫm liệt của tuổi trẻ. Môt Hoa, một Việt để thay lời kết:

 

Lời Tiểu anh hùng Joshua Wong xứ Cảng Thơm:

Nếu bạn đă suy nghĩ rằng đấu tranh cho Dân chủ là một cuộc chiến kéo dài và bạn tiến hành từ từ, th́ bạn sẽ không bao giờ chiến thắng. Bạn phải xem mọi cuộc chiến như trận chiến cuối cùng, chỉ có vậy th́ bạn mới có quyết tâm để chiến đấu”.

 

Lời của cô gái nhỏ Việt Nam Nancy Nguyễn:

Đừng bao giờ nghĩ, đă có người khác lo, dân Việt nam đến 90 triệu con người cơ mà. V́ chính các bạn cũng hiểu, nếu không phải là bản thân các bạn, th́ sẽ chẳng là ai cả. Chín mươi (90) triệu người VN là chúng ta! Là chính chúng ta! Chứ không phải ai khác. Chính các bạn, chứ không phải là ai khác, sẽ phải là những con người làm nên cuộc đổi thay. Vâng, chính khối óc, chính bàn tay này, sẽ phải là khối óc, và bàn tay làm nên cuộc đổi thay. Không phải là ai khác, không phải là thế hệ nào khác.”

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính