Ấn quang

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tàn dư giao điếm chỉ c̣n vài ba đứa

trần u diệu bắc cụ hồ là một

giác vô hạnh nói láo không sợ trật bản họng là hai

và vài ba tên lâu la chạy hiệu

giống như chó sanh ra ba ngày hổng chịu mở mắt

Thế kỷ 21 vẫn c̣n ngu si “dân tộc và đạo pháp”

trong khi trí bất quang và ấn quang

ngày nay đă rơ ràng không chối cải

như bản “tuyên dương” của tên chủ tịt thành hồ:

 

“Nhân kỷ niệm 50 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963 – 2013), chiều ngày 23 tháng 5 năm 2013, đoàn lănh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, đă đến thắp hương trước tượng Bồ tát Thích Quảng Đức (tại địa điểm tượng đài Ḥa thượng Thích Quảng Đức, ngă tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đ́nh Chiểu, quận 3). Sau nghi thức dâng hương tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức, đồng chí Lê Thanh Hải bày tỏ sự kính trọng đối với Bồ Tát Thích Quảng Đức, một tấm gương sáng của tinh thần đấu tranh v́ đạo pháp và độc lập trường tồn của dân tộc. “Sự kiện tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức vào ngày 11-6-1963 ...cuộc đấu tranh do Phật giáo khởi xướng không chỉ mang tính tôn giáo mà động lực sâu xa là cuộc chiến tranh vệ quốc, giải phóng ách thống trị. Ảnh hưởng của cuộc đấu tranh này đă tác động rất lớn đến những hoạt động và thành quả của lực lượng Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam sau này”

 

Đó là bản tuyên dương đọc hồi năm 2013, khi ở hải ngoại tàn dư ấn quang a tùng “đánh một trận” om ṣm, bị công luận sỉ vả quá mạng thành nước lũ chun cống như sau đây:

 

KẾ HOẠCH NƯỚC LŨ

 

Xin quư vị cư sĩ, thượng tọa Ấn Quang năm xưa đừng giựt ḿnh. Nó không phải là kế hoạch hành quân để hốt đám tôn giáo phản loạn năm 1963 đâu. Đây là nói về “hiện thực xă hội chủ nghĩa” hôm nay.

 

Đó là kế hoạch nước lũ của T́nh báo – phản gián Tôn giáo vận vc theo Nghị quyết 36 kiểu nhằm tràn ngập khống chế chùa chiền nơi hải ngoại vừa đánh bóng lại huyền thoại “bồ tát Thích Quảng Đức” để mưu đồ nhất tiển xạ song điêu: Vừa chiếm chùa “nhứt thống” Phật giáo hải ngoại vừa bôi bác Đệ Nhất VNCH để đở đ̣n cho chế độ việt gian cộng sản bán nước đang lâm nguy.

 

NƯỚC LŨ CUỐN CHÙA CHIỀN

 

Không phải cuốn trôi mà là tràn ngập khống chế. Trong nước th́ Phật giáo quốc doanh với tiêu đề: Đạo pháp – Dân tộc – Xă hội chủ nghĩa rầm rộ tổ chức “kỷ Niệm 50 bồ tát Thích Quảng Đức”, có chủ tịt thành hồ dẫn đầu các quỉ ban , bộ xậu đến dự lễ theo bản tin của Mặt trận Tổ c̣ thành hồ như sau:

 

“Nhân kỷ niệm 50 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963 – 2013), chiều ngày 23 tháng 5 năm 2013, đoàn lănh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, đă đến thắp hương trước tượng Bồ tát Thích Quảng Đức (tại địa điểm tượng đài Ḥa thượng Thích Quảng Đức, ngă tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đ́nh Chiểu, quận 3). Sau nghi thức dâng hương tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức, đồng chí Lê Thanh Hải bày tỏ sự kính trọng đối với Bồ Tát Thích Quảng Đức, một tấm gương sáng của tinh thần đấu tranh v́ đạo pháp và độc lập trường tồn của dân tộc. “Sự kiện tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức vào ngày 11-6-1963 ...cuộc đấu tranh do Phật giáo khởi xướng không chỉ mang tính tôn giáo mà động lực sâu xa là cuộc chiến tranh vệ quốc, giải phóng ách thống trị. Ảnh hưởng của cuộc đấu tranh này đă tác động rất lớn đến những hoạt động và thành quả của lực lượng Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam sau này”

 

Lời “tuyên dương công trạng” của “đồng chí” ủy viên Bộ chánh trị nhà ta hay ho đến như dzậy, thôi th́ miễn bàn!

 

Từ trong nước, nước lũ tràn qua tới Úc Châu, Hội Sử Học Việt Nam tại Âu Châu đă lên tiếng cảnh báo:

Ngay từ đầu tháng 04-2013 đến thượng tuần tháng 06-2013, Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu đă liên tiếp cảnh báo dư luận về hiện tượng các Giáo hội Phật Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Hải-Ngoại, Liên-Âu, Úc-đại-Lợi và Tân-tây-Lan đă đồng hành cùng với đảng Cộng-Sản Việt-Nam trong việc tổ chức trọng thể “tưởng-niệm 50 năm Ḥa thượng Thích Quảng-Đức vị pháp thiêu thân”. Lồng trong thư mời kêu gọi tham gia cũng như tại buổi lễ, các Giáo Hội PGVN Thống Nhất đă liên tục công kích chính thể Việt-Nam Cộng-Ḥa với những lời lẽ hoàn toàn trái với sự thật lịch sử.

 

Bất chấp mọi phản đối của công luận, cũng giống như ngày xưa, bất chấp mọi cố gắng giải thích của Chánh phủ VNCH và Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm đích thân tiếp kiến trần t́nh, tổ chức mệnh danh PGVNTN hải ngoại, tức PG “Nhứt Thống” Ấn Quang vẫn ngang nhiên tổ chức rềnh rang cái gọi là “Kỷ niệm 50 năm bồ tát TQĐ” ở Úc từ 15 – 19/ 6/2013.

 

Thế rồi lũ tràn qua tới Nam Cali ngày 23/6/2013 khi nhóm Huỳnh Tấn Lê, nhân danh Tổng hội cư sĩ PGVN tại Hoa Kỳ tổ chức cuộc Đại lễ vinh danh “bồ tát “ Thích Quảng Đức do sắc chỉ PGVNTN Ấn Quang năm xưa sắc phong.

 

Ở trong nước th́ có chủ tịt thành hồ tới đọc bản tuyên dương. Ở hải ngoại th́ có Chánh Văn Pḥng Phủ Tổng Thống, xin lỗi, CVP Hội đồng Giáo Phẩm đến ban  “đạo từ”: Ḥa Thượng Thích Thắng Hoan, chánh văn pḥng Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, trong dịp này cũng ban một đạo từ. Ḥa thượng nói: “Bồ Tát Thích Quảng Đức là ngọn lửa sáng trong thế kỷ 20. Ngài nhập Niết Bàn đă để lại Xá Lợi tim mà thử đốt đến 3 ngàn độ vẫn không cháy để chúng ta cùng tưởng niệm đến sự hy sinh của ngài cho Đạo Pháp và Dân Tộc”.

 

Gạt ra một bên các lời hay ư đẹp về “đuốc tuệ”, “ tim kim cương,” “lửa bố tát” của các diễn giả Phật học uyên thâm, chỉ nhắc lại đây một câu “sáng tạo” mới tinh mà tới nay vẫn c̣n làm xôn xao dư luận của Tổng hội chủ cư sĩ Huỳnh Tấn Lê: “ Đó cũng là lư do để hiểu thêm tại sao hơn 300,000 (ba trăm ngàn) Phật tử tại miền Trung đă bị giết hại ( theo Đảng Cần Lao- Chu bằng Lĩnh), cũng như “Kế hoạch Nước Lũ” đánh phá chùa chiền, bắt giữ hơn 1,500 tu sĩ vào đêm 20-8-1963.”

 

Cái dzụ Kế hoạch Nước Lũ do cựu Tổng trấn Đô thành phản chủ Tôn Thất Đính phịa cho Cư xĩ Tấn Lê nghe th́ thôi coi cũng như một giai thoại nghe qua rồi bỏ v́ chỉ là tiếng nói của một bên. C̣n cái dzụ giết hại 300 trăm ngàn Phật tử Miền Trung coi bộ khó nuốt cho trôi, coi chừng Tổng hội chủ cư xĩ mắc phải tội nói láo, tức là vọng ngữ!

 

Bây giờ nước lũ tràn qua tới Pháp. Một lần nữa, Hội Sử Học Việt Nam tại Âu Châu lại lên tiếng cảnh báo về việc thầy Minh Tâm thuộc nhóm Ấn Quang tổ chức tưởng niệm bồ tát TQĐ tại Pháp: Tưởng Niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức và cầu nguyện cho Nhân quyền Dân chủ Tự do cho Việt Nam sẽ làm tại Lễ Đài trước Quốc Hội Âu Châu ở Strasbourg lúc 11 giờ đến 13 giờ ngày 11/07/2013 -ngưng trích-

 

Và một lần nữa, công luận thấy sự thiếu lương thiện của nhóm tổ chức khi léo cái lễ tưởng niệm vào chủ đề “cầu nguyện cho NHÂN QUYỀN DÂN CHỦ TỰ DO cho VIỆT NAM. Cái slogan nầy nó nghe giống như câu khẩu hiệu của Việt Tân hồi c̣n mồ ma Mặt trận HCM. Mỗi khi có biểu t́nh mà có mấy cô cậu Mặt trận ghé dzô là có cái dzụ hô ầm ỉ “Human rights for VN”, “Democracy for VN”, “Freedom for VN” bằng loa tay, át cả tiếng hô “Đả dảo việt cọng” của đồng bào TNCS.

 

Lướt qua 4 đợt nước lũ từ trong nước ồ ạt tuôn ra hải ngoại để cho thấy “bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương” như vậy để ngậm ngùi về ḍng lịch sử nước nhà! Những đau đớn nhọc nhằn v́ nghe theo giọng đờn tiếng uyển của vẹm mà thua bại, mất nước vẫn chưa học thuộc nên cứ phạm phải tái đi, tái lại. Trong nước bị chúng nắm đầu chẳng nói làm chi. Ra nơi hải ngoại rồi mà vẫn c̣ u mê, ám chướng mới thiệt là tệ!

 

Dẫu sao th́ việc phô trương Phật giáo Thống Nhất Ấn Quang như vậy cũng chỉ là mặt nổi. Ch́m sâu bên dưới là âm mưu bôi bác chế độ VNCH để có cớ lân la với việt gian cộng sản mới là điều trọng đại.

 

NƯỚC LŨ BÔI BẨN VIỆT NAM CỘNG H̉A

 

Hiện tại trong nước, chế độ cộng sản hầu như tê liệt.

 

Về kinh tế chỉ nói tắt một lời theo như một kinh tế gia Singapore: “Kinh tế chxhcnvn đă chết đứng.”

 

Về chánh trị th́ hầu như hỗn loạn. Những quyết định lớn không ai chịu trách nhiệm, bởi v́ 14 vua nam 2 nữ hoàng cá đối bằng đầu, không ai phục ai, chỉ kèn cựa, giữ thế, giữ ngôi đến nổi có kư giả hải ngoại ví von “Vương quốc có ngai vua mà không có vua trị v́!”.

 

Đối ngoại th́ tệ lậu hết thuốc chửa: Chủ tịt nước Sang “hèn” đi sứ tàu khựa. Nó đưa cho 10 đạo sắc chỉ kêu là hiệp ước. Sang ta vừa kư vừa gật tới 29 lần, bất kể trời đầt, quân thần. Cả 10 thỏa thuận đều lợi cho chệt hay nói khác hơn là do tàu khựa chủ động khống chế từ quân sự, kinh tế kể cả văn hóa, xă hội. Tiêu biểu là thỏa ước hợp tác khai thác dầu hỏa trênVịnh Bắc bộ. Chệt th́ có một giàn khoan vĩ đại chực hờ ở đó. An nam xă nghĩa th́ chỉ có trên răng, dưới cụ hồ. Thế khống chế áp đảo thấy rơ.

 

Câu nói b́nh dân: Theo Mỹ th́ mất đảng. Theo tàu th́ mất nước, ngày nay đă đọc thấy ngay trên báo chí quốc tế.

 

Về dân sinh, dân chủ, nhân quyền th́ thành tích ngày càng tệ lậu. Chỉ nội trong 6 tháng đầu năm 2013, mấy chục người tranh đấu v́ dân sinh, dân chủ bị xử án tù nặng nề.

 

Trước sự thể tồi tệ như vậy nên ngụy quyền cs không thể không phát động kế hoạch nước lũ cứu nguy.

 

Trong khi trong nước, chánh nghĩa Quốc gia ngày càng sáng tỏ, quốc kỳ VNCH được nhắc nhở trân trọng th́ cơn lũ bôi bẩn Đệ Nhất VNCH và Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm tràn ra hải ngoại để đánh đồng cộng sản và VNCH cùng chung một lứa.

 

Đó là thủ đoạn gian manh của việt gian hải ngoại và cộng sản NQ36 kiểu. Chúng toa rập khơi dậy các biến cố gọi là đàn áp Phật giáo để lấy cớ lân la đối thoại, ḥa hợp, ḥa giải, bắt tay với vc.

 

Hôm nay, kư giả Trần Trung Đạo đăng một bài trên DLB, tựa đề: “Nelson Mandela và tiến tŕnh ḥa giải tại Nam Phi” Phải chăng đây là nói gần nói xa về cái gọi là “trực diện đối thoại, ḥa hợp ḥa giải” Quốc – Cộng?

 

Vừa đây, có tin đồn, sẽ có một cuộc giao lưu văn hóa “hoành tráng” tầm cỡ như sách “Bên Thắng Cuộc”.

 

Nếu quả như vậy th́ cơn lũ đỏ nầy bao trùm mọi mặt: Tôn giáo – chánh trị – văn hóa.

 

Có điều trong giai đoạn cộng sản suy tàn, mọi nỗ lực trong cơn khủng hoảng lại do những bộ mặt diễn xuất cũ x́, không c̣n gạt gẫm ai được nữa.

 

Nước lũ dơ dáy nầy rồi sẽ trôi tuột vào ống cống mất tăm mất tích chẳng vấy bẩn được ai.

 

 

Nguyễn Nhơn

------------------------------

ấn quang

 

Ngày xưa nhóm ma giáo Ấn Quang lừa bịp cả miền Nam VN và cả dư luận quốc tế, kể cả Mỹ, để làm mọi điều bất lợi đến chí mạng, chí tử cho sự tồn tại của VNCH . Chúng nó không từ bất cứ thủ đoạn ma giáo nào, miễn là chúng nó đạt mục đích mờ ám của chúng nó .


Nhờ thế VC dễ dàng xâm chiếm miền Nam VN , gây ra cuộc “đổi đời” kinh khủng dưới ách thống trị vô cùng tàn bạo của VC . Khoe khoang “thống nhất đất nước VN” để rồi VC dâng trọn Tổ Quốc và Dân Tộc VN vào tay TC qua hiệp ước Thành Đô sẽ thi hành kể từ năm nay 2020.


Dân tộc VN sẽ trải qua tiến tŕnh nô lệ, làm kho hàng cung cấp gái trẻ VN cho những thằng đàn ông Tàu ế vợ (hậu quả của chính sách trọng nam khinh nữ và hạn chế mỗi gia đ́nh chỉ có 1 con của TC) và sẽ là kho dự trữ cung cấp nội tạng vô tận cho TC  và sẽ dễ dàng bị diệt chủng trong tương lai .


Với bao nhiêu tội ác ngập trời của bọn chúng đối với tương lai của Phật giáo, Tổ Quốc và Dân Tộc VN, thế mà bọn tàn dư của nhóm ma giáo Ấn Quang vẫn c̣n vênh váo nỏ mồm chửi rủa những ai yêu nước thương ṇi VN nên nêu ra tội ác vô tiền khoáng hậu của chúng nó . Chúng nó không hề ăn năn sám hối tội lỗi phản quốc, hại dân, phá Phật giáo của chúng nó mà chúng nó lại c̣n lên mặt ở hải ngoại là nơi tuyệt đại đa số người Việt Quốc Gia tị nạn VC và chống VC, rất nhiều người là nhân chứng sống trong giai đoạn lịch sử bi đát vừa qua .


Không phân tích, mổ xẻ rơ ràng tội ác rành rành của chúng nó ra mà lại c̣n ngăn cản, tung hoả mù là cố t́nh chạy tội cho chúng nó, là TIẾP TAY CHO LŨ PHẢN DÂN HẠI NƯỚC, PHẢN ĐẠO, LỪA PHẬT GIÚP CHO VC BÁN ƯỚC BUÔN DÂN VN CHO TÀU CỘNG ĐỂ CHO N̉I GIỐNG DÂN TỘC VN OAI HÙNG SẼ BỊ TÀU CỘNG DIỆT CHỦNG TRONG V̉NG VÀI MƯƠI NĂM SẮP TỚI .


NGÀY NAY RA HẢI NGOẠI MÀ C̉N U MÊ NGU XUẨN, CÓ MẮT NHƯ MÙ CÓ TAI NHƯ ĐIẾC ĐỂ BỊ BỌN MA TĂNG ĐỘI LỐT TÔN GIÁO LỪA PHỈNH VÀ BÓP MÉO XUYÊN TẠC LỊCH SỬ VN CẬN ĐẠI LÂN NỮA HAY SAO ? NHƯ THẾ QUƯ VỊ CŨNG CÙNG MỘT GIUỘC VỚI CHÚNG NÓ, CÓ THẤY NHỤC NHĂ, XẤU HỔ VỚI CON CHÁU CỦA QUƯ VỊ KHÔNG ? QUƯ VỊ CHÍNH LÀ TỘI ĐỒ ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC VN .


Nếu quư vị c̣n lương tri của con người, quư vị phải thấy:


CÚI TRÔNG THẸN ĐẤT, NGỬA TRÔNG THẸN TRỜI


“Muốn cứu nước phải vạch mặt phường bán nước

Phân biệt bạn, thù rất quan trong, Việt Nam ơi!”

 

Nguyễn Đạt

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính