30 Tháng Tư, người Việt nghĩ ǵ về câu nói thời danh của cố Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan

 

Nguyễn Nhơn

 

 

 

“Chấm dứt chiến tranh không phải chỉ là việc Mỹ rút quân về là xong mà cái giá phải trả cho loại H̉A B̀NH đó là NGÀN NĂM TĂM TỐI CHO CÁC THẾ HỆ SINH RA TẠI VIỆT NAM NGÀY SAU

 

 

Tục ngữ Việt Nam có chữ:

Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”

 

Thời nay, dân Việt có câu tục ngữ hiện đại:

“Ở tù là TÙ TRONG

Sống ngoài xă hội là TÙ NGOÀI”

 

TQLC Lê Công Truyền nói theo giọng nhà binh:

“Ở tù là Tù Trong

Sống ngoài xă hội là TÙ TRỪ BỊ”

 

Hệ quả là:

Các thế hệ Việt Nam sinh ra sau ngày “phỏng giái”

30 tháng Tư năm 1975 đă sống trong:

365 thiên thu x 44 = ? năm TĂM TỐI

 

Nhân dân Việt Nam muốn thoát vạn vạn năm tăm tối

Phải dũng cảm kêu gọi nhau nắm tay vùng lên

Diệt cho sạch hán ngụy phản nước hại dân việt cọng

Chấm dứt đêm trường u minh cọng sản

Đưa Dân – Nước qua cơn lầm than

Chấm dứt thảm trạng “Ngàn năm tối!”

44 năm đoạn trường đă đủ rồi!

 

 

Quân chính già VNCH

lưu ly ṃn mỏi tới Quốc Hận 44

Nguyễn Nhơn

27/4/2019

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính