Tinh Thần Tự Chủ

 

 

  

Bấy giờ trời hết phong ba
Tin mừng độc lập chan ḥa biển xanh!
Kể từ mưa băo vây quanh
Quân Vương rời khỏi Hoàng thành nhiều năm,
Người ngăn chắn gió lạnh căm
Giúp thuyền nhân lúc trở trăn ưu phiền!
Sáng ngời cặp mắt trung kiên
Dạng người đảm lược uyên nguyên yêu đời!
Con tàu lướt sóng ngoài khơi
Ông là Thuyền Trưởng tuyệt vời tài năng,
Con tàu chế ngự “Tảng Băng”
Ước mơ Thủy Thủ trăm năm vuông tṛn!
Xác thân cát bụi mỏng ḍn!
Tinh thần tự chủ trắng trong cơi đời.

 

 

Chúa Nhật, 28/10/2018

Nguyễn Mộng Hải

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính