Tưởng Niệm Những Anh Hùng...

Nước Mất, Mất Theo Nước !!

 

 

Dân quốc lầm than oán khắp nơi...

Dấn thân bảo vệ há ngồi chơi...?!

Tang bồng giai mộng sông Xoài Mút*...

Hồ thỉ diễm mơ trống Ngọc Hồi**...

Thế cuộc Quốc Kỳ ngùi...nước cuốn...!!

Tuẫn thân hùng khí rạng... trăng khơi...!!

Than ôi...! Sông Núi không ôm được...

Th́ sống làm chi... chật đất trời...!!

 

 

Nguyễn Minh Thanh kính bút

 

*Trận Rạch Gầm – Xoài Mút là một trận trên sông năm 1785 giữa liên quân Xiêm-Nguyễn và quân Tây Sơn tại khúc sông Rạch Gầm - Xoài Mút, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

**Trận Ngọc Hồi – Đống Đa (hay Chiến thắng Kỷ Dậu): đầu năm Kỷ Dậu 1789, Vua Quang Trung đại phá quân Măn Thanh do Tôn Sĩ Nghị Thống soái. Và chiếm lại Thăng Long chỉ trong ṿng 5 ngày.

 

 

 

Tướng quân NGUYỄN-KHOA-NAM

(Tư Lịnh Quân Khu IV)

 

 

Vận nước nổi trôi đến bước cùng

Tướng Quân thà chết với non sông

Tang bồng xếp lại... hoa dù đỏ

Khí tiết vang theo... tiếng súng đồng

Đất Việt xót thương cây r lá ...!

Sông Hương  tiếc nhớ nước khô ḍng...!

Nghiêm ḿnh kính cẩn trang trung liệt

Gương sáng muôn đời... sóng Cửu Long...!

 

 

Nguyễn Minh Thanh

 

 

 

Tướng quân LÊ-VĂN-HƯNG

(Tư Lịnh Phó Quân Đoàn IV - Quân Khu IV)

 

  

 

Núi sông nghiêng ngửa phận làm trai

Quân ngũ tòng chinh chí miệt mài

Dũng lược U - Minh xông trận mạc

Kiên cường An - Lộc phá trùng vây

Cờ tàn... sông núi ngùi ly biệt

Vận mạt... anh hùng ngậm đắng cay

Phòng ngủ... kinh hoàng vang tiếng súng

Ngoài trời đêm quạnh... ánh sao bay...!!

 

 

Nguyễn Minh Thanh

 

 

 

Tướng quân PHẠM-VĂN-PHÚ

(Tư Lịnh Quân Đoàn II -  Quân Khu II)

 

 

 

 

Người xứ Hà Đông gốc Nhảy Dù

Dấu chân dày dạn các quân khu

Điện Biên kịch chiến rừng xơ xác

Lào Hạ giao tranh khói mịt mù

Tây Huế bảo toàn an một thuở

Ban Mê thất thủ hận... nghìn thu...!

Nghiêng bầu độc dược... hồn bay bổng

Mây trắng trời xanh... biệt Cánh Dù...!!

 

 

Nguyễn Minh Thanh

 

 

 

Tướng quân LÊ-NGUYÊN-VỸ

(Tư Lịnh Sư Đoàn 5 BB)

 

 

 

Chiều nghiêng thành quách đã điêu tàn

Thương tưởng anh hùng thuở dọc ngang

Cương trực thanh liêm không vị nể

Kiên trì nguy hiểm chẳng từ nan

Can trường An - Lộc chờ Tank đến

Bất khuất Lai - Khê gác chuyện hàng

Tiếng súng sau cùng  vang... vọng mãi...

Ngàn năm hương khói tửơng... linh nhan...!!

 

 

Nguyễn Minh Thanh

 

 

 

Tướng quân TRẦN-VĂN-HAI

(Tư Lịnh Sư Đoàn 7 BB)

 

 

 

Hải đăng toả sáng giữa sương mù

Liêm chính kiêu hùng dũng trí mưu

Tỉnh Trưởng Phú Yên nhiều mến mộ

Chỉ Huy Cảnh Sát lúc cương nhu

Khe Sanh tuyến lửa thăm binh sĩ

Trận địa Chư Pao diệt giặc thù

Nước mất ngậm ngùi... khui... độc dược

Phương danh trăng chiếu... rạng ngàn thu...!!

 

 

Nguyễn Minh Thanh

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính