Thuyền Nhân vượt biển

    Ngập Oan Khiên

 

 

 

 

Quê nhà ngoảnh lại ẩn trong sương

Phút chốc mịt mờ toàn đại dương

Dồn dập hải hùng bao sóng dữ

Lênh đênh lo lắng mấy đêm trường

Đau ḷng cất bước rời sinh quán

Xót dạ lên thuyền bỏ bản hương

Vẫn biết vượt biên liền cái chết

Tự Do muốn có phải t́m đường   

 

Đường lắm kinh hoàng ôi những trưa

Chiếc tàu liệt máy gíó đ̣ng đưa

Mênh mông biển cả trời tuôn nắng

Nhốn nháo thuyền con người vái mưa

Bà lăo ngoẻo đầu bên tấm chắn

Ông ǵa bó gối dưới màn thưa

Bé thơ khát nươc nằm thiêm thiếp

Thảm cảnh thương tâm nói chẳng vừa..!!

 

Ngôn ngữ chẳng tròn chuyện vượt biên

Ngục tù khốn khổ ngập oan khiên

Công an Việt Cộng gom sành sạch

Hải tặc Thái Lan hiếp đảo điên

Phụ nữ nhục thân lao... xuống biển

Nam nhi uất khí nổi... xung thiên

Đầu trâu mặt ngựa trời kinh khiếp

Tàn sát Thuyền Nhân dọc hải duyên

 

Duyên hải SongKhla tràn... uế khí

Thiết tha... mệnh bạc thả lênh đênh

Cá ăn không hết thây... dồi dập

Chim rỉa c̣n nguyên xác... bập bềnh

Vất vưởng hồn oan... tràn ngọn sóng

Xác xơ xương trắng... giạt đầu ghềnh

Quê nhà cha mẹ và anh chị

Tên tuổi nhắc hoài đâu dễ quên

 

Đâu dễ ǵ quên... cảnh biệt ly

Ḷng đau đứt ruột lúc phân kỳ

Kẻ đi chan chứa... thương người ở

Người ở ngậm ngùi... nhớ kẻ đi

Tăm cá xa xăm... sầu tử biệt

Bóng chim thăm thẳm... khổ sinh ly

Việt Nam ngập ngụa phường gian ác

Việt Cộng bạo tàn sách sử ghi..!!

 

 

Nguyễn Minh Thanh

(Mùa Quốc Hận)

 

*  SongKhla: Tên cửa vịnh Đông Nam Thái Lan gần giáp Mă Lai

** Cá ăn: Lời truyền miệng của Thuyền Nhân:

"Một là con nuôi Má, hai là Má nuôi con, ba là con nuôi Cá"

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính