“- Con đói lắm cô ơi...!!”

 

 

 

Thương lắm cháu ơi... sóng bất bằng
Cũng vì lệnh lạc lắm lăng xăng
Khổ do đại dịch đà mệt mỏi
Khốn nỗi đương quyền đậm nhố nhăng
“Chỉ thị ngăn sông” không thức uống
“Nghị trình cấm chợ” chẳng chi ăn
Năm Châu đâu có nước nào giống
Đất rộng trời cao hỡi... thấu chăng?!

 


                             Nguyễn Minh Thanh


(Sài G̣n ngày phong tỏa thứ 23:
Những mảnh đời trong đại dịch,  Đỗ duy Ngọc)

 

 

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính