Chung một nỗi đau
(Y vận "Qua Đo Ngang" của B HTQ)


L bước lang thang dưới nắng t
Tầng cao phấp phới ngọn cờ Hoa
Nước người lưu lạc đau hồn nước
Đất khch ngu ngơ nhớ đất nh
Thuở trước tìn nhn s̀u th́t qúc
Thời nay ḥu b́i ḥn vong gia
Cổ kim chung ṃt nìm tm sự
Ngùi xót thương B, tḥm xt ta..!!


Nguỹn Minh Thanh


Qua Đo Ngang

Bước tới Đo Ngang, bng xế t,
Cỏ cy chen đ, l chen hoa.
Lom khom dưới ni, tiều vi ch
Lc đc bn sng, chợ mấy nh.
Nhớ nước đau lng, con quốc quốc,
Thương nh mỏi miệng, ci gia gia.
Dừng chn đứng lại trời, non, nước,
Một mảnh tnh ring, ta với ta.


Bà Huyện Thanh Quan

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh