Chiếc Bóng bên chồng

 

 

 

 

Anh,
cựu quân nhân
bại liệt
đi xe lăn
Vợ anh, thất thập
lực bất tòng tâm!!
Nhưng vẫn âm thầm
sát cánh bên anh...
tận tụy đẩy xe
anh hội họp bạn bè
thời sự... , lắng nghe...
Chị,
khép nép bên anh
như chiếc bóng... mờ
Ôi,
Chiếc Bóng Bên Chồng
Niềm thương mênh mông
Dạt dào hoa sóng Biển Đông
Mấy ai rõ được cõi lòng vọng phu...!!
Có
Hằng trăm, ngàn, muôn... 
Chiếc Bóng Bên Chồng,
bươn chải bù đầu
trong cuộc biển dâu !!

Chiếc Bóng Bên Chồng
khổ hơn tù Cải Tạo
Cái cò gánh gạo
nuôi con, nuôi chồng
dặt dìu, hiu hắt, chắt chiu...
Có người
bị địa phương khó dễ
đẩy đi cái gọi là “vùng Kinh Tế Mới”
khỉ ho cò gáy...
Mật đắng, ớt cay...
kiên tâm đợi ngày...
Chim hót trên cành...

Bây giờ,
Ngưỡng cửa hoàng hôn
Chiếc Bóng Bên Chồng
Phu Thê nghiã trọng...
“Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Tào Khê nước chảy hãy còn trơ trơ”

 


Nguyễn Minh Thanh

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính