Biển Đng Nổi Sng Bạch Đằng

Dm Giặc Bắc


 
Biển ro gọi dập dồn vang khản tiếng
Tu A Man đang xm chiếm vng khơi
Sng bạc đầu hờn căm gầm rung chuyển
Ho kiệt nghe chăng bỉn đảo đổi dời...?!

Chng: cướp đất, cướp rừng, giờ cướp biển
Lũ Bắc Di kia ỷ mạnh sức người đng
Chng: qun mất dn Nam từng chinh chiến
Chống xm lăng, truyền thống giống Lạc Hồng

Vẫn cn đ gương xưa từng St Tht
Hm Tử quan vận mạt tướng Toa Đ
Ải Chi Lăng kiu hng qun L St
Tn Liễu Thăng tan tt kiếp hung đồ

Lời đanh thp của Bnh Ng Đại Co
Nối người xưa đuổi giặc Anh, Chị, Em ơi
Bằng dũng kh sng đồng v mc gio
Chống xm lăng cho lở đất long trời

Dng lẫm liệt tiền nhn cn r đ
Trận Đống Đa vang vọng trống Ty Sơn
Xương cốt giặc chưa tan ln mu đỏ
Vua Quang Trung xung trận ngựa dựng bờm

D thất phu cũng gp cng cứu nước
Giặc đến rồi, sao cn mi đứng yn
Luyện sức khỏe hin ngang chung nhịp bước
Tu giặc kia  n pho trt căm hờn

Chờ g nữa: hy mau cng diệt cướp
Trước Hồn Thing gi trẻ biểu đồng tnh
C như thế sơn h mong giữ được
V mới mong Hồng Lạc mi tồn sinh

Lng căm hận thnh đại hồng sng biển
Dn Nam ta tiu diệt lũ Bắc qun
Biển Đng sng Bạch Đằng mau lộng hiển
Cho Bắc phương khiếp hi trước oai thần...


                                          Nguyễn Minh Thanh

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh