Tìm Chồng

 

(Trân trng đề tặng chị Hồ Thị Mỹ Hương,

40 năm t́m chồng )

 

 

 

 

40 năm đăng đẵng tìm chồng

40 năm bến vẫn chờ trông thuyền về

40 năm biển buồn tái tê

40 năm ngắm ánh trăng thề canh thâu

40 năm nắng lửa mưa dầu

40 năm sương trắng mái đầu bâng khuâng

40 năm tình nhớ ân cần

40 năm thăm thẳm đường trần bơ vơ

40 năm núi đứng ngẩn ngơ

40 năm cánh nhạn bên bờ quạnh hiu

40 năm héo hắt nắng chiều

40 năm đôi mắt đăm chiêu cuối trời

40 năm nghẹn ngào người ơi

 40 năm mẹ goá con côi gối sầu

40 năm man mác ngàn dâu

40 năm cô phụ đêm sâu chong đèn

40 năm tình ướp Hương sen

40 năm ôm giấc mơ tiên trùng phùng

40 năm dằng dặc mùa Đông

40 năm nước chảy bờ sông ngùi ngùi...

 

 

Nguyễn Minh Thanh

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính