Việt Nam Tứ đại mỹ nhân

Cảm tác thi


Nguyễn Minh Thanh

 

 

I - Nữ Vương Lý CHIÊU HOÀNG (1218 - 1278)

  

LÝ CHIÊU HOÀNG

 

Mất chồng, mất vị, mất giang san

Ai oán tình duyên lắm phũ phàng

Những tưởng phúc dày ngai nữ chúa

Nào hay phận bạc kiếp hồng nhan

Gian hùng quỷ kế vua thay họ

Dâm phụ đồng mưu thiếp hận chàng

Lập Chị, phế Em trò bá đạo

Mỹ nhân bất hạnh Lý Chiêu Hoàng

 

Nguyễn Minh Thanh cẩn tác


Gian hùng: Trần Thủ Độ,

Dâm phụ: Trần Thị Dung


Lư Chiêu Hoàng vị vua thứ 9, cũng là vua cuối cùng của Nhà Lư, ở ngôi từ năm 1224 - 1225.


Bà tên Chiêu Thánh, là Công Chúa con thứ của vua Lư Huệ Tông và Trần Thị Dung.


Năm 1224, vua LHTôn không có con trai, bèn lập công chúa Chiêu Thánh làm Thái tử, rồi truyền ngôi, vương hiệu là Lư Chiêu Hoàng.


Năm 1225 dưới âm mưu của Trần Thủ Độ, hắn dựng lên cuộc hôn nhân giữa Lư Chiêu Hoàng (mới 7 tuổi) và Trần Cảnh (8 tuổi), rồi ép Bà nhường ngôi cho chồng. Chiêu Hoàng được phong Chiêu Thánh Hoàng Hậu.


Bà chung sống với chồng hạnh phúc. Nhưng v́ lấy nhau 12 năm không có con. Trần Thủ Độ và vợ là Trần thị Dung (vợ cũ của Lý Huệ Tông) cũng là mẹ ruột của Bà, ép Trần Cảnh phải bỏ Bà để lấy chị dâu là vợ cuả Trần Liễu, chị ruột cuả Bà. Đó là công chúa Thuận Thiên, đang có mang 3 tháng. Ban đầu Trần Cảnh không chiụ. Ép mãi phải đành.


Chiêu Thánh bị phế ngôi hoàng hậu, Thuận Thiên được lập làm hoàng hậu.
Năm 1258, sau kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất, vua Trần Thái Tôn lại đem Chiêu Thánh gả cho tướng Lê Phụ Trần (Lê Tần). Chiêu Thánh đồng ư lấy Lê Phụ Trần với ba điều kiện bắt buộc, đó là:


- Thôi truy sát các vương tôn họ Lư.

- Lập lại miếu thờ cho các bậc công thần đời Lư.

- Bà và Lê Phụ Trần chuyển ra sống ở nơi xa khỏi kinh thành.

 Bà và Ông sinh được hai người con, một trai, một gái. Trần Bình Trọng là con cuả Ông Bà.

 


II - Công Chuá AN - TƯ [Cống Nguyên 1285]


          An Tư Công Chúa

    
An Tư công chúa cống Nguyên Mông

Giặc dữ xâm lăng nước Lạc Hồng

Ngọc diệp liều thân vào hổ báo

Kim chi góp sức cứu non sông

Thoát Hoan chểnh mảng đường xung tiến

Hưng Đạo liệu trù thế phản công

Lang sói tan tành mạnh giáp trụ

An Tư công chúa biệt vân mồng...!!


Vân mồng vời vợi cả đời hoa

Từ lúc xả thân chuyện nước nhà

Chiến địa xông pha ngh́n sĩ tốt

Trại thù nhập nội một quần thoa

Gĩa từ thân hữu màu lan úa

Biệt dá hoàng huynh ngấn lệ sa

Sông Nhĩ cau mày dờn dợn sóng

Trông vời nhạn trắng khuất dần xa...!!


Xa dần Cố Quốc năo nùng thay

Thao thức bên song bóng nguyệt cài

Xứ giặc lạ lùng nghe tiếng nói

Quê nhà quay quắt nhớ Xuân bay

Trời Nam êm ấm t́nh thân thuộc

Đất Bắc bơ vơ cảnh lạc loài

Mục tú mi thanh cành liễu yếu

Non sông trọng trách kém ǵ ai...!!


Kém ǵ công trận đấng tu mi

Chặn bước quân thù, giảm hiểm nguy

Tam Trĩ thương vua t́m lánh nạn

Thăng Long hận giặc đến dương uy

Hoàng thân* lắm kẻ đang hàng phục

Dũng tướng** có người đă tử ly

Cảm thán hồng nhan cam phận bạc

Gặp cơn quốc biến phải tùy nghi...!!


Tùy nghi phân nhiệm của triều đ́nh

Giai nữ sứ thần hoăn chiến chinh

Thuở trước Chiêu Quân an đất nước

Bấy giờ Công Chúa giăn đao binh

Người đi quay lại ngùi sông núi

Kẻ ở trông theo tủi muội huynh***

Dân Việt đời đời hằng tưởng nhớ

An Tư công trạng đáng tôn vinh...!!

 

Nguyễn Minh Thanh cẩn tác


Vân mồng: tin tức

Vắng tanh nào thấy vân mồng (Cung Oán Ngâm Khúc)

*Trần Ích Tắc, Trần Kiện, Trần Lộng... hàng và theo giặc

**Trần B́nh Trọng chỉ huy trận Thiên Mạc, điểm trọng yếu, bị giặc bắt và hy sinh năm 1285, với câu nói bất hủ: " Ta thà làm quỷ nước Nam hơn làm vương đất Bắc "

***CC An Tư và hoàng huynh là Trần Hoảng (Trần Thánh tông)


 Lược sử: Công Chúa An Tư, c̣n có tên Thiên Tư. Là con gái út của vua Trần Thái Tôn (Trần Cảnh), em gái của Thượng Hoàng Thánh Tôn, cô ruột của vua Nhân Tôn, không rơ năm sinh, tử.


Vào mùa Xuân năm 1285, trước sức tiến quân vũ băo và uy hiếp rất ngặt nghèo kinh đô Thăng Long của giặc Nguyên Mông do Thoát Hoan làm thống soái;
Thượng Hoàng Thánh Tôn và vua Nhân Tôn đứt ruột dâng cống CC An Tư cho Thoát Hoan. Dùng Mỹ Nhân kế nhằm giảm bớt nhịp độ tiến quân của giặc, để ta có thời gian lui quân tránh mũi nhọn, và củng cố lực lượng hầu có chống trả về sau.


Nhờ vậy, 2 Vua kịp thoát hiểm lánh về Tam Trĩ thuộc Quảng Ninh.

Rồi quân Trần đă phản công và đại thắng quân Nguyên.

Riêng An Tư Công Chúa một đi không trở lại...!!!


III - HUYỀN TRÂN Công Chuá (1289 - 1340)


        Công Chuá Huyền Trân (CCHT)


Ô, Lư hai châu, một má hồng

Huyền Trân bịn rịn.... biệt Thăng Long

Đồ Bàn mây trắng đường hun hút

Chiêm Quốc rừng xanh núi chập chồng

Chiều xuống sương lam trôi mịt mịt

Đêm về trăng bạc trải mênh mông

Nương ngôi tinh Đẩu tìm phương Bắc

Ngùi xót.... mẫu hoàng đang ngóng trông...?

                   

Nguyễn Minh Thanh cẩn tác


Thành Đồ Bàn (tiếng Việt: Thắng lợi) c̣n gọi Chà Bàn (Trà Bàn) thuộc xă Nhơn Hậu, cách thành phố Quy Nhơn tỉnh B́nh Định, 27 km hướng Tây Bắc.


CCHT: con vua Trần Nhân Tông, em vua Anh tông, kết hôn với Chiêm vương Chế Mân năm 1306, Nhà Trần nhận sính lễ 2 châu Ô, Lư và CCHT được tấn phong Hoàng Hậu.


Năm 1307, sau khi Hoàng Hậu sinh hoàng tử Chế Đa Đa, quốc vương Chế Mân băng hà.


Vua Anh Tông, sợ em gái bị hỏa thiêu theo vua, lễ tục nước Chiêm, bèn sai Trần Khắc Chung sang viếng tang và t́m cách cứu CC HT.


Thành công. Về nước, do di mệnh phụ vương, CCHT xuất gia đầu Phật, pháp danh là Hương Tràng. Di tích Bà còn tại Quảng Nghiêm Tự tức là chùa Nộm Sơn ở Nam Định.


Ở Huế cũng có điện thờ CCHT trên núi Ngũ Phong, và lễ hội ngày Bà mất hằng năm.


IV - NGỌC HÂN Công Chúa (1770 - 1799)


        Công Chuá Ngọc Hân (CCNH)


Thi phú làu thông, đẹp tuyệt trần

Lương duyên tác hợp vẹn mười phân

Bắc B́nh Nguyễn Huệ vang danh tướng

Công Chúa Ngọc Hân tiếng mỹ nhân

Những tưởng dày ân vui hữu phúc

Nào hay bạc số chịu vô phần

Hồng nhan đang độ c̣n xuân sắc

Nỗi xót con côi.... nỗi khóc chồng...!!

                   

Nguyễn Minh Thanh cẩn tảc


CCNH: con vua Lê Hiển Tông, cô ruột vua Lê Chiêu Thống.


Năm 1786 vua cha gả CCNH cho Bắc B́nh Vương Nguyễn Huệ. Khi Nguyễn Huệ lên ngôi vua tức vị là Quang Trung Hoàng Đế (1788), sắc phong Bà: Hữu Cung Hoàng Hậu.


Năm 1789, sau khi đại thắng quân Thanh, QuangTrung Hoàng Đế lại sắc phong Bà là Bắc Cung Hoàng Hậu.


Bà có với QTHĐ 2 người con là Ngọc Bảo công chúa và hoàng tử
Nguyễn Quang Đức

 

Năm 1792 QTHĐ băng hà, Bà vô cùng thương tiếc chồng, người anh hùng yểu mệnh qua bài Tế vua Quang Trung và bài Ai Tư Văn cực kỳ bi thảm...!!


Đến năm 1799 Bà mất mới 29 tuổi; vua Cảnh Thịnh truy tặng Như Ư Trang Thuận Trinh Nhất Vũ Hoàng Hậu. Hai con của Bà cũng yểu tử mới trên 10 tuổi, mất sau Bà vài năm!!Nguyễn Minh Thanh cảm tác - biên soạn

(GA muà Xuân Corona - 2021)

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính