Việt Nam dáng đng Anh Hùng ca

 

 

Dáng Đng Việt Nam

Tuổi Trẻ Lạc Hồng

Ṇi Giống Rồng Tiên

Hiên ngang bất khuất

Xin ngẩng đầu ngưỡng vọng ngùi trông...

 

Dáng Đứng Việt Nam

Đất Liền ra Biển Cả

Từ Tây Trường Sơn đến hải đảo Hoàng, Trường

Xuyên suốt Nam Trung  Bắc

T mũi Cà Mau xông ti ải Bắc Quan*

Nổi trận cuồng phong dũng mănh ngang tàng

Vượt Trường Sơn ôm Hn Sông Núi ...

 

Có nghe???

Tri Mê Linh:

vang tri, trống đồng ầm ầm nổi sấm,

đuổi Tô Định kinh tâm co cẳng chạy về xứ Hán.

Đất Nông Cống:

chuyển đất, voi trắng hăng hái xông tên,

xua Lục Dận** tán đởm đâm đầu quay lại quê Ngô.

Bờ Như Nguyệt:

Quách Qùy bẽn lẽn xếp giáp lui quân.

Sông Bạch Đằng:

Hoàng Thao rụng rời đầu rơi khỏi cổ,

Hầu Nhân Bảo thây trầm đáy nước,

Ô Mă Nhi, Phàn Tiếp, Áo Lỗ Xích... thúc thủ trận tiền.

Bến Chương Dương: thuyền giặc xác xơ.

Ca Hàm T: Toa Đô mất mạng...

Miệt Đông Quan:Thoát Hoan chui ống đồng trốn chạy...

Nuí Chí Linh: đá xám hăm h ca ḿnh

Rng Lạc Thủy: cành xanh rộn ràng vẽ lá

Đồn Nga Lạc: Nguyễn Sao tan hồn thua bỏ xác.

Ải Chi Lăng: Liễu Thăng lạc phách bị bêu đầu,

Lương Minh cùng đồ phải chịu tiêu vong

Lư Khánh mạt lộ cam đành t sát

Thôi Tụ, Hoàng Phúc... thục mạng cao bay.

 

Và đây,

Dáng Đng Việt Nam

Lừng vang ngạo nghễ

Cờ Đào Áo Vải một trời uy nghi :

“Tây Khê Thảo Thọ Lưu Kỳ Tích

Nam Quốc Sơn Hà Kư Vơ Công” ***

G̣ Đống Đa trang s hùng ghi

Sầm Nghi Đống cuồng đồ thắt c

Hà Hồi, Ngọc Hồi đều kinh dị

Tan tành manh giáp lũ Bắc Di

Tôn Sĩ Nghị hoảng hồn khiếp vía

Nhỉ Hà nghèn nghẹn cuốn thây thi loài Tàu Tặc

Quân Nam hn h mng tiệc Tết thành Thăng Long

Tinh kỳ phấp phới bóng tinh k

Kỷ Dậu vẻ vang Xuân Kỷ Dậu

Áo Vải thiên thu c̣n lẫm liệt

Cờ Đào vạn cổ vẫn hiêu hiêu...

 

Dáng Đứng Việt Nam

Tuổi Trẻ Lạc Hồng

Ṇi Giống Rồng Tiên

Nhớ chăng?

Bạch Đằng ba lượt d́m quân gic

Như Nguyệt một lần đuổi sói lang

Đền Kiếp Bạc ngàn năm xán lạn

Ải Chi Lăng muôn thu huy hoàng

Sông Côn sóng hát huyền ca khúc

Núi Bút bia đề diễm sử trang...

Nhng đấng anh linh hằng phảng phất

Tầng mây che chở nước non Nam

 

Gương trăng vng vc ba Miền

Đền xưa tỏa khói trang nghiêm

Rừng cao đọng bóng nghiêng nghiêng

Trùng trùng sông núi hồn thiêng

Thanh ba réo gọi triền miên...

Thần phong giục giă lệnh truyền: b́nh Ngô

Rng:

Cháu con mau đng lên bảo vệ cơ đ

Chống Hán tặc đang qui mô xâm lược

Chớ ảo tưởng tin đương quyền khiếp nhược

Mà chần chờ kẻo đất nước tan hoang..!!

Rồi dân ta oằn oại ngụp lầm than

Dưới chánh sách bạo tàn phường cướp nước..!!

Vùng Đất Vùng Biển máu xương thu trước

Hoàng Sa,Trường Sa, Bản Giốc, Nam Quan...

Hăy giành lại, vẽ hoa trang quốc sử...

 

Dáng Đng Việt Nam

Tuổi Trẻ Lạc Hồng

Ṇi Giống Rồng Tiên

Trí dũng kiên định

Đoàn kết nhiệt t́nh

Hiên ngang đng thng:

Dẹp Lũ Người Bán Nước cầu vinh

Nương nhịp bước thiêng liêng truyền thống:

 

Trưng N Vương đuổi quân Đông Hán

Triệu Nhụy Kiều đánh gic Đông Ngô 

Ngô Vương Quyền Bạch Đằng ci sóng chém chết Tướng Hoàng Thao

Lê Đại Hành Bạch Đằng dong thuyền giết tươi Hầu Nhân Bảo

Thái Úy Lư Thưng Kiệt phá Tống

ng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đánh tan gic Nguyên Mông

Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải diệt sạch thù Thát Đát

Thái Tổ Lê Lợi b́nh định giặc Minh

c Trai Nguyễn Trăi B́nh Ngô Đại Cáo

Quang Trung Hoàng Đế Nguyễn Huệ đánh bại quân Thanh:

rượt Tôn Sĩ Nghị chạy vắt gị lên c

người không kịp mặc giáp

nga không kịp gác yên

bỏ lại cả ấn tín

QuangTrung xung trận lẫm liệt,thân hữu bào,thủ hữu kiếm,tượng hu bành,uy dũng xung

Sĩ Nghị tẩu địa hăi hùng, nhân vô giáp, đầu vô măo, mă vô yên, thục mạng tẩu..!!

 

Và c̣n na

nhng Anh Hùng dân tộc...

rập rầm... rầm rập...rập rầm...

rập rầm... rầm rập...rập rầm...

rập rầm... rầm rập...rập rầm...

 

Dáng Đứng Việt Nam

Tuổi Trẻ Lạc Hồng

Ṇi Giống Rồng Tiên

Hiên ngang bất khuất

đá mềm,chân cứng

dũng mănh đánh bại loài xâm lược Tàu Man

Cho dân tộc Việt Nam vinh quang ngẩng mặt vi năm châu...!!

Cho Tổ Quốc Việt Nam hùng tráng dương danh cùng bốn biển...!!

Mong thay..! Mong lắm thay..!! Mong lm lm thay...!!!

 

                          Nguyễn Minh Thanh 

               ( Viễn xứ, nhng ngày non sông Biển động tháng )

 

*  Thiển nghĩ, là người Việt, ta gọi ải Bắc Quan, thay v́ Nam Quan.

Biển Đông ( Đông hải ), ko gọi biển Nam Trung Hoa. Trân trọng.

** Theo Thiền sư Lê Mạnh Thát,căn c Thiên Nam Ng Lục, Bà Triệu đánh bại Lục Dận.

Tới năm  257 Bà mi bại trận bởi viên tướng gic khác!!

*** 2 câu thơ đề trước điện thờ vua Quang Trung B́nh Khê, tỉnh B́nh Định:

( Kỳ tích khe Tây cây cỏ chép

 Chiến công nước Việt núi sông ghi ) [ NMT dịch ]

 

Tham khảo:

VN Sử Lược ( T T K )

Thành Ng Điển Tích & Danh Nhân Tự Điển ( T V T )

Các trang Web : ...Lư Thưng Kiệt,Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung ...

Hán Việt Từ Điển ( Đ D A )

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo