Tiếng Bom Sa Điện

Anh Hùng Phạm Hồng Thái

 

 

I- Lược s: Phạm Hồng Thái (1896 - 1924), tên thật Phạm Thành Tích, có tên Phạm Đài, hiệu Nho - Tư; con Ông Phạm Thành Mỹ (hoạt động Phong Trào Cần Vương) và Bà Trần Thị; người huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Về tên Hồng -Thái, con trai ông PHT là Phạm Minh Nguyệt cho là cha của ông đă lấy ư từ câu: “Nhân cố hữu t, t hoc trọng ư Thái sơn, hoc khinh ư Hồng mao” (Là người ai cũng chết, có người coi cái chết nặng như núi Thái, có người xem nhẹ như lông chim Hồng) trong Sử Kư Tư Mă Thiên.Ông Phạm Thành Tích, lấy 2 chữ  “Hồng” và chữ “Thái” ghép lại, rồi tự đt tên cho chính ḿnh. Và tên ấy đă tr nên lẫm liệt, đồng thời cũng trường cu vi non sông Lạc Hồng.

 

Trong bài thơ Kết Miệt Tử của Lư Bạch có câu tương t:

 

Yên Nam tráng sĩ Ngô Môn hào

Trúc trung trí duyên ngư ẩn đao

Cảm quân ân trọng hứa khinh mệnh

Thái sơn nhất trịch khinh Hồng mao

LƯ BẠCH

 

         Gă Đan V

 

Yên Nam tráng sĩ Ngô anh hào

Đàn trúc đầy ch́, cá giấu dao

Liều chết báo đền ơn chúa nng

Thái sơn gieo nhẹ tựa Hồng mao

                LÊ NGUYỄN LƯU dịch

 

 Và trong Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn cũng có câu:

 

Trượng phu thiên lư chí mă cách

Thái sơn nhất trịch khinh Hồng mao

Tiện từ khuê khổn ṭng chinh chiến

Tây phong minh tiên xuất Vị kiều

 

ĐẶNG TRẦN CÔN

 

 

 Chí làm trai dặm ngh́n da nga

 Gieo Thái sơn nhẹ tựa Hồng mao

 Giă nhà đeo bc chiến bào

Thét roi cầu Vị ào ào gió Thu

 

ĐOÀN THỊ ĐIỂM dịch

 

Phạm Hồng Thái: nhà cách mạng VN trong Phong Trào Đông Du và có chân trong Tâm Tâm Xă của cụ Phan Bội Châu.Chiều ngày 18 - 6 -1924,sau khi biết tin viên Toàn Quyền Đông Dương Martial Henri Merlin sẽ dự dạ tiệc ở khách sạn Victoria trên đảo Sa Diện (Sa Mian), Quảng Châu, PHT bèn giả dạng làm phóng viên, vào được khách sạn và ném bom vào giữa bàn tiệc mong giết tên Merlin. Nhưng may cho hn, hn chỉ bị thương và chui trốn xuống gầm bàn. Một số thực khách người Pháp chết ngay tại chỗ, trong đó có tên Lănh S Pháp Quảng Đông là Louis Cordeau. Lập tức, Anh hùng Phạm Hồng Thái bị bọn cảnh binh và mật thám bao vây truy bắt rất ngặt nghèo. Ông chạy đến ḍng sông Châu Giang (Pearl River), cùng đường, bèn gieo ḿnh xuống ḍng nước đang chảy siết tự vẫn, để khỏi rơi vào tay gic. Lúc ấy mới 29 tuổi đời !! Ông để lại vợ trẻ tên Cao Thị Chắc và người con trai duy nhất là Phạm Minh Nguyệt (3 tuổi). Bà Cao Thị Chắc vẫn ở vậy thờ chồng, nuôi con cho đến ngày nhắm mt !!

 

Bọn giặc rất tiểu tâm căm thù, khi vt được thi hài Ông,chúng không cho chôn cất liền, mà để ruồi bâu kiến đậu đến mấy ngày!! Bị cư dân phản đối và nguyền rủa thậm tệ về việc vệ sinh, chúng mới cho nhà cm quyền Trung Hoa mai táng tại chân đồi Bạch Vân. Đến tháng 3 năm 1925,cảm phục sự hy sinh cao cả của nhà cách mạng trẻ tuổi VN, tỉnh trưởng Quảng Châu là Hồ Hán Dân đă cho cải táng hài cốt anh hùng PHT vào khu Lăng Mộ công viên Hoàng Hoa Cương, trước s tham d kính cẩn của những nhà cách mạng Việt Nam. Khi ấy, đích thân cụ Phan Bội Châu đă viết bài “Văn Tế truy điệu liệt sĩ Phạm Hồng Thái!”. Năm 1958 do việc mở rộng đường sá, phần mộ anh hùng PHT lại di dời một lần nữa cho đến hôm nay.

 

Tuy không giết được viên Toàn Quyền Đông Dương Merlin, nhưng Tiếng Bom Sa Diện của Phạm Hồng Thái đă làm cho bọn thực dân Pháp VN nao núng rúng động. Thứ na,Tiếng Bom Sa Diện c̣n gióng lên tiếng chuông nhằm thc tỉnh ḷng yêu nước của mọi người dân VN và có ảnh hưởng sâu rộng cho công cuộc giành lại Độc Lập Tự Do cho Tổ Quốc VN măi về sau...!!

 

Với ḷng thành kính ngưỡng vọng anh hùng vị quốc vong thân, người biên soạn có 2 bài thơ tưởng niệm:

 

TIẾNG BOM SA DIỆN

 

Chấn động nhân tâm khắp cơi Đông

Tiếng Bom Sa Diện giặc run ḷng

Merlin khiếp vía ôm thương tích

Louis tan hồn bị tử vong

Lẫm liệt tấm gương soi bất tận

Lung linh ngọn đuốc sáng vô song

Trăm năm ai chng ra thiên c

Linh khí hạo - nhiên măi Phạm - Hồng..!!

 

Nguyễn Minh Thanh

 

 

Anh hùng PHẠM HỒNG THÁI   

         

Đơn thân giết giặc gia trùng trùng

Mong ước quốc thù sớm cáo chung

Sa Diện bom ḷe kinh Pháp tặc

Châu Giang sóng cuộn lụy Nam hùng

Hoàng Hoa tàng cốt nằm heo hút

Thanh S phương danh tỏa lẫy lừng

Dân Việt tiếc thương hng khấn nguyện

Non Bồng mây trắng ng thung dung..!!

 

Nguyễn Minh Thanh

 

2 - Vài nét về Hoàng Hoa Cương: là khu Lăng Mộ công viên của thành phố Quảng Châu, thành lập từ năm 1912, để làm nơi an giấc ngàn thu của những anh hùng liệt sĩ Trung Hoa đă hy sinh trong cuộc Cách Mạng Tân Hợi năm 1911 . Qua nhiều lần chỉnh trang, năm 1935 th́ hoàn tất như đang thấy ngày nay. Trước công viên là Cổng Tam Quan rất hùng tráng do Tôn Trung Sơn đề 4 chữ Nho, đại tự Hạo Khí Trường Tồn. Qua khỏi Cổng Tam Quan, hết con đường lát đá dài 230m, đến Đài Tưởng Niệm với câu ch Nho khc trên Bia Tưởng Niệm theo chiều đứng “Thất Thập Nhị Liệt Sĩ chi mộ” (thực tế có tới 85 mộ, chưa kể mộ PHT). Tiếp theo sau là Hậu Điện, trên nóc Hậu Điện có bức tường h́nh tháp vi bậc thang 2 bên, trên vót đỉnh bậc cao nhất có tượng N Thần Tự Do mô phỏng theo tượng N T T D của nước Mỹ.

 

  Mộ anh hùng PHT nằm phía sau Hậu Điện một khoảng, có Mộ Bia cao lớn ghi “Mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái” bằng ch quốc ngữ xếp làm 3 ḍng ngang từ trên xuống: MỘ -- LIỆT SĨ -- PHẠM HỒNG THÁI. Phía dưới 3 ḍng ch quốc ngữ, theo chiều đứng của Mộ Bia có câu chữ Nho “Việt Nam Phạm Hồng Thái liệt sĩ chi mộ. Dưới cùng Mộ Bia, trên bệ có lư hương (bát nhang) để thắp hương tưởng niệm. Bên phải trước Mộ Bia, lại có một Bia Đá ln bng cánh ca có khc Bài Kư bng ch Nho: “ Việt Nam Phạm Liệt Sĩ Chi Mộ Kư.   

 

Mộ anh hùng Phạm Hồng Thái xây 1958 (ảnh BBC)

 

3 - Lời lạm bàn: Có người đă so sánh dũng sĩ Phạm Hồng Thái với tráng sĩ Kinh Kha nước Yên (Trung Hoa). S s/s này có đúng không? Thiển ư, không đúng. Mà rất ư khập khiễng, nếu không nói nói là xúc phạm vong linh người anh hùng họ Phạm!! V́ sao? Xin thưa: dù rng cả hai đều can đăm phi thường,cả hai có cùng mục đích tr gian diệt bạo. Nhưng, động cơ của hai người có chỗ khác nhau. Kinh Kha từng làm tân khách nước Yên, nhận rất nhiều ân huệ từ thái t Yên Đan. Cho nên, ngoài chí cả diệt bạo,Kinh Kha c̣n hy sinh v́ món nợ ân t́nh cơm áo, rơi vào câu thơ của Lư Bạch:

“Cảm quân ân trọng hứa khinh mệnh,

Thái sơn nhất trịch khinh Hồng mao.

 

     Trong khi đó,Phạm Hồng Thái duy nhất chỉ v́ lư tưởng Dân -Tộc, v́ tương lai,v́ đại nghĩa Đồng - Bào, mà một đi không tr lại. Và không hề vướng vít một chút mảy may nào món nợ áo cơm.Trong Di thư (bng ch Nho) của PHT trước khi lên đường ám sát tên Merlin,Phạm Minh Nguyệt,con Ông,c̣n giữ có câu: “ Hồng - Thái tôi vâng mệnh toàn thể hy sinh v́ 40 triệu Đồng - Bào, chết không hề nuối tiếc, những mong kêu cu trên toàn thế giới để cho Dân -Tộc Việt - Nam được tồn - tại trên trái đất nầy, th́ Hồng - Thái tôi cũng yên ḷng nơi chín suối “. Do đó,nếu như ta so đũa bng đầu, vô h́nh chung xem nhẹ ư nghĩa cao cả của sự Hy sinh của tiền nhân chăng ?! Và,căn c vào Di Thư của người đă khuất, dựa theo câu thơ của Lư Bạch, ta có thể mô tả tinh thần PHT với li thơ:

“Cảm thương dân tộc hứa khinh mệnh,

Thái sơn nhất trịch khinh Hồng mao.

 

Người xưa đă vậy. Người nay th́ sao??

 

Đốt nén tâm hương tưởng niệm anh hùng Phạm Hồng Thái, cùng biết bao anh hùng liệt nữ...cht nghĩ đến hiện trạng đất nuớc...Th́ ô hay: Nguyện Ước của anh hùng PHT và Tiền Nhân hoàn toàn đang bị nghịch biến, do tập đoàn phản động là Đảng Cộng Sản VN.Chúng đang bán đất dâng biển... Đang xẻo dần thân Mẹ Việt Nam dâng cống cho giặc Bc, bng công hàm năm 1958 . Lănh thổ: ải Nam Quan, thác Bản Dốc, núi Lăo Qua..., lănh hải:vịnh Bắc bộ, Hoàng Sa, Trường Sa...đă dần dần lọt vào tay giặc. Chúng đă và đang “rước voi giày mả Tổ, cơng rắn cn gà nhà”. Chúng nhẫn tâm giầy xéo lên “Nguyện Ước” thiêng liêng của Tiền Nhân, giầy xéo lên Hồn Thiêng Sông Núi, giầy xéo lên đồng bào ruột thịt. Chúng đă phản bội lịch sửồng thời nhẫn tâm phản bội ngay cả đồng chí của chúng. Những người đă hy sinh, bỏ ḿnh trong cuộc chiến dấu giữ nước, chống giặc Bc năm 1979 !!! Chúng đang say sưa trong chuyện bán nước buôn dân. Chúng đang say sưa: Mại Quốc Cầu Vinh...!!

 

Hỡi phương mại quốc cầu vinh

Những thây ma thúi trương śnh chưa chôn

Một mai biển sóng dập dồn

Cuốn phăng cả xác lẫn hồn tiêu vong...

 

Nguyễn Minh Thanh  biên soạn

----------------------------------------------------------

Tham khảo : Thành - Ngữ Điển - Tích, GS TRỊNH - VÂN -THANH

             Danh - Nhân Từ - Điển, của NGUYỄN - HUYỀN - ANH

Trang Web: Luongsonbac.com, Opera.com, Wekipedia.org,

BBCVietnamese.com...

 

Ghi chú: Đàn trúc đầy chì: chỉ Cao Tiệm Ly      

               Cá giấu dao      : chỉ  Chuyên Chư             

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo