Thi Nhân & Danh Tướng:

Trần Quang Khải

 

Nguyễn Minh Thanh

 

 

T̉NG GIÁ HOÀN KINH

Đoạt sáo Chương Dương độ
Cầm Hồ Hàm Tử Quan
Thái b́nh tu trí lực
Vạn cổ thử giang san


Trần Quang Khải

THEO XE VUA VỀ KINH ĐÔ

Bến Chương Dương đoạt giáo
Cửa Hàm Tử bắt Hồ
Thái b́nh rèn trí xảo
Muôn thuở vẹn cơ đồ


Nguyễn Minh Thanh cảm dịch


PHÚC HƯNG VIÊN

Phúc Hưng nhất khúc thủy hồi hoàn,
Trung hữu b́nh viên sổ mẫu khoan.
Mai ổ tuyết tiêu châu bội lỗi,
Trúc đ́nh vân quyển bích lang can.
Thử lai yêu khách kiêu trà uyển,
Vũ quá hô đồng lư dược lan.
Nam vọng lang yên vô phục khởi,
Đồi nhiên nhất tháp mộng thiên an


Trần Quang Khải


VƯỜN PHÚC - HƯNG

Phúc - Hưng dải nước chảy quanh ṿng
Một mảnh vườn xinh gió thoáng thông
Nơn trắng hoa mai khi tuyết tán
Mượt xanh khóm trúc lúc trời trong
Pha trà nắng ấm mời thân hữu
Giở thuốc mưa qua nhắc tiểu đồng
Tin báo ải Nam không lửa khói
Giường con an giấc mộng thong dong.

Nguyễn Minh Thanh dịch


XUÂN NHẬT HỮU CẢM ( ! )

Vũ bạch phi mai tế nhược ty
Bế môn ngột ngột toạ thư si
Nhị phần xuân sắc nhàn sai quá
Ngủ thập suy ông dĩ tự tri
Cố quốc tâm hoàn phi điểu quyện
Ân ba hải khoát túng lân tŕ
Sinh b́nh đỡm khí luân huân tại
Giải đảo đông phong phú nhất thi

Trần Quang Khải


NGÀY XUÂN CẢM XÚC

Giăng tơ mưa bụi hoa mai
Thư pḥng nghĩ ngợi những ngày đă qua
Sắc xuân phí nửa phần ǵa
Tới năm mươi tuổi hiểu ra suy rồi
Nước non mơi cánh chim trời
Nguồn xưa sông chảy cá bơi ngược ḍng
B́nh sinh hào khí c̣n phong
Ngâm thơ át ngọn gió đông ào ào...

Nguyễn Minh Thanh cảm dịch


THÁI SƯ TRẦN QUANG KHẢI

Lui quân tŕ hoăn đợi thời gian
Mưu dụng phục binh diệt bạo tàn
Nghệ Tỉnh Toa Đô lương thực cạn
Thăng Long Thái Tử giáp y tan
Chiến thuyền đắm đuối Chương Dương độ
Bộ tốt tả tơi Hàm Tử quan
Yên giặc đề thơ lời nhắn nhủ
Thái Sư văn vơ rơ song toàn.

Nguyễn Minh Thanh cẩn tác


Chú giải:

 

 Thái tử Thoát Hoan: con thứ vua Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt, Tổng Tư Lệnh quân Nguyên Mông xâm lược nước ta lần 2 và 3.
Thái Sư Trần Quang Khải (1241 - 1294) con thứ vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh), là danh tướng đời Nhà Trần, chỉ sau Ô. Trần Quốc Tuấn. 

Trong hai lần đánh bại quân Nguyên (lần thứ hai & thứ ba):

Ô. lập nhiều chiến công hiển hách. Trận Nghệ An Tướng T Q K đă dùng mưu Tŕ Hoăn Chiến làm cho quân giặc Toa Đô hết lương thực. 

Trận Chương Dương Ô. tấn công đánh ch́m đoàn chiến thuyền giặc. 

Trận Thăng Long thành Ô. đă dùng kế Phục binh đánh tan đạo quân Thái tử Thoát Hoan . 

Ngoài tài dụng binh như thần, TQK c̣n là nhà thơ, bài Ṭng Gía Hoàn Kinh làm sau khi đánh bại quân Nguyên lần thứ hai (1284 - 1285). 

Thái Sư TQK c̣n để lại tập thơ Lạc Đạo, bài Phúc - Hưng viên, bài Xuân Nhật Hữu Cảm mô tả cảnh an nhàn vui đạo của Ông là tiêu biểu.

 

 

Nguyễn Minh Thanh biên soạn

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính