Niềm đau Quả-phụ

(Trn trọng chia sẻ niềm đau của chị N.V.L.)

 

 

Mắt sầu su gíng trong

Thíu phụ ng̀i b́t đ̣ng

Trước ảnh người quá ć

Pho tượng bùn mnh mng...!!

 

Chung quanh... Chị thấy g

Biển đen mu vĩnh ly...!!

Sóng gào cơn bão dữ

Vỡ t̉ giữa xun thì...!!!

 

Khăn trắng cht quanh đầu

Tc huỳn che nửa mặt

Hai tay: ch́p nguyện cầu

Nghing nghing chuỗi dy nh

Thẻ Bi treo cuối xu

 

Ngọn đn dầu hiu hắt

Mờ tỏ... ảnh người xưa

Thẻ Bi theo tiếng nấc

Rung rung... khẽ đng đưa..!!

 

ớc mắt lăn trn m

Lp độp... xuống tờ thư

Của người vo qu kh

Hương hồn về... chn như

 

Đứa b ngủ trong ni

Im lm khng ku khc

Đu biết Ba chết rồi

B ơi...! Đời ct ci...!!!

 

Ngậm ngi Chị  sùi sụt...

Thương xt người ra đi

Xt thương mẹ, con Chị

Nghiệt ng trn ai bi..!

 

i, nỗi lng chinh ph

Mắt đ̉ ngoài núi sng

Pḥp ph̀ng theo m̃i bước

Đường qun hành... của ch̀ng

 

Ñi lo tới rồi đy

Trời sập... đm tối di !!

Chim h̀ng i... cánh gãy

Trời bùn... my trắng bay...

 

Chị ngồi run... tiếng nấc

Mắt thm quầng khổ đau

Ti đứng lặng... nghẹn ngo

Mơ hồ trong chim bao...

 

Hỡi ngươi mồi lửa chiến tranh

Cho my trắng xo vấn quanh mi đầu ?!

Ai lm sng mu đỏ ngầu

Cho bao cay đắng chảy vo tuổi thơ..?!

 

 

Nguyễn Minh Thanh

 

 

 

 

Trang Chnh     Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo