Mưa Đỏ

 

 

Đm su thăm thm... mưa dai dng

Thao thc b̀i h̀i chuyện ni sng

Con mối gặm dần thn gỗ đắng

Cng lu cng ngấm tận trong lng..!!

              

Mưa qua Bến Hải dài du bể

Quảng Trị Cổ Thnh đống gạch hoang

Xiu vẹo mẹ gi tm xc tr

Xc người i: Đại Lộ Kinh Hong..!!

                

a ln X Huế chan ha mu

Chảy xuống Sng Hương nước đỏ dng

Ngập ngụa thy người trn thảm no

Bi Du, G Ct.. xc mnh mng..!!

 

Nam Quan Bản Giốc mịt mờ sương

Rng rậm giờ đy đ chn đường

Nguyễn Tri dấu xưa mưa mất ht

Cn đu dng suối* chở tình thương..!!

 

Vịnh Bắc mưa dầm trong tiếc nuối

Knh ngư gc mm nh trng dương

Hết rồi biển rộng hằng dong ruổi

Giấc mộng ra khơi nỗi đoạn trường..!!

                

Tiếng sng vọng vang giậy bất bnh

Biển Đng gi nhỏ tựa dng kinh

Vc su chốn rong chơi loi c

Ngư phủ mưa sa nhớ hải trình..!!

 

Ty Nguyn bn đỏ trn lnh lng

Huyết mạch sơn h bị vỡ toang

Sinh thi thin nhin mưa hoạn nạn

n dn mung th cũng điu tn..!!  

 

Mưa đỏ ng̣p trời cờ đỏ loét

Dn đen ḿt đ́t đít đen thui...!!!

Nữ nhi bun bán như n ḷ

My trắng ngàn năm cũng ng̣m ngùi... !!!

 

Mịt m mưa đỏ mịt mù rơi...

Sng ni Rồng Tin chuỷn ŕi bời

Cho đ́n bao giờ mưa mi dt

Bao gi quang đng Cố - Hương ơi..?!

 

 

Nguỹn Minh Thanh 

  

Bãi Du, Gò Cát... nơi VC gít và chn śng hàng ngàn dn xứ Hú

vào T́t Ṃu Thn năm 1968

 

*Suối Phi Khanh, cận ải NQ, nơi .Nguyễn Tri chia tay cha, khc thnh dng..!!

 

 

 

 

Trang Chnh     Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo