Máu Anh ḥa biển c

 

 

 

 

Nguỵ Văn Thà

Nguỵ Văn Thà...

Vi nghiệp lính thủy

Mộ anh là biển cả

Máu anh tan vào bao la

 

Nguỵ Văn Thà

Nguỵ Văn Thà...

Vi quốc dân

Mộ anh trong ḷng dân quốc

Chí khí anh thăng hoa

mây trắng tỏa sơn hà

 

Nguỵ Văn Thà

Nguỵ Văn Thà...

Vi Tổ Quốc

Tên anh

đồng hóa Hoàng Sa

Xác anh ôm mãi đảo nhà

Hồn anh  sương trắng chan hoà biển Đông

 

Võ Tánh, Ngô Tùng Châu,Hoàng Diệu, NguyễnTri Phương

Thành mất, mất theo thành

Nguỵ văn Thà...

Tàu ch́m, ch́m theo tàu

Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú,

Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai...

Nước mất, mất theo nước

 

Hỡi,

Những người con yêu đất Việt

Những anh hùng lẫm liệt của thiên thu

Trăng cao soi sáng đêm mù...

 

 

Nguyễn Minh Thanh

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo