Thương Vợ (1)


Chinh chiến miệt mài giữ núi sông
Thương em nuôi trẻ với trông chồng
Nhịp quân biền biệt ngùi... phương Bắc!
Tiếng súng đì đùng ngóng... hướng Đông!
Vận nước tác tan chàng biệt xứ
Việc nhà lo liệu thiếp dày công
Áo cơm quằn nặng hai vai gánh
Biển rộng sông dài...có rõ không?!


                       
Nguyễn Minh Thanh

 


Thương Vợ (2)


Muôn dặm trập trùng núi tiếp sông
Trại tù lặn lội kiếm thăm chồng
Lộ trình hun hút... về phương Bắc
Tàu hỏa ngoằn ngoèo... cặp biển Đông
Trạm nghỉ giữ đồ... canh mỏi mắt
Xe trâu theo bộ... giữ hao công
Cao xanh nhi nữ thời ly loạn
Đau khổ vô vàn... có xót không?!


                          Nguyễn Minh Thanh

 


Thương Vợ


Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân c̣ khi quăng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đ̣ đông.
Một duyên, hai nợ, âu đành phận,
Năm nắng, mười mưa, dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc:
Có chồng hờ hững cũng như không!

 


                              Trần Tế Xương

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính