Vận nước gieo neo đến chốn này

Nỗi buồn u uất măi khôn khuây

Chiến bào ngắt lạnh mờ băng tuyết

Cung lệch đường tên chiến mă gầy !!

 

Trường Sơn chiến địa hồn cô quạnh

Việt Bắc trại tù xương mênh mông

Cố lư trùng dương... hề cố lư

Bao năm chinh chiến...hề tay không!!

 

Chim nhớ cành Nam, thuyền nhớ bến

C̣n ta: khát nước Cửu Long giang

Ngày nao nắng ấm về quê cũ

Uống nước sông xưa, ngắm lúa vàng

 

Đọc sử tiền nhân sầu thất quốc*

Ta nào thấm thía nỗi đau buồn

Hôm nay Bắc Mỹ đời lây lất

Mới cảm thương ai đă hóa cuồng** !!

 

Cũng muốn noi gương Ngài Triệu Tổ***

Mài gươm phục hận chí hùng cao

Khốn nỗi sức mềm như cánh bướm

Cam đành bẻ kiếm khóc trăng sao !!

 

Từ ấy ta mài thanh kiếm găy

Cho thành ngọn bút chống loài gian

Ta hươi bút thép lên trang giấy

Kể tội ngu dân lũ bạo Tần...

 

Rồi đây lịch sử sang trang mới

Bạo ác có ngày ắt phải tan

Chừng đó dân ḿnh cơm áo đủ

Bé thơ vui học hát cười vang...!!

 

Ngoài kia rực rỡ nắng vàng

Năm Châu sánh bước Hồng Bàng thong dong...

 

NGUYỄN - MINH - THANH

Việt điểu sào nam chi

*Ô. Lê Quưnh,

**Ô.Tôn Thất Thuyết....

***Tức Ông NGUYỄN - KIM, tước An - Thành - Hầu

 (thân sinh của Chúa Tiên NGUYỄN - HOÀNG.), năm 1540

đă hưng binh khôi phục Nhà Hậu Lê tức Lê Trung Hưng.

           

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo