BÀI TƯỞNG NIỆM CHIẾN SĨ VNCH

 

Tuẫn tiết: Trước, Trong, Sau ngày 30-4-1975

 

“Anh hùng mạc bả dinh du luận

Vũ trụ trường khan tiết nghĩa lưu”

Thủ Khoa Huân

 

 

 

 

Trên Linh - Án hương trầm ngát toả

Hỡi Hồn Thiêng cao cả uy nghi

Non Sông nghiêng ngửa sá ǵ

Hiến thân Tổ - Quốc sử ghi đời đời

Gương trung - liệt sáng ngời trời đất

Qúi Ngài tuy mất mà c̣n

Tinh - anh ḥa với nước non

Cửu Long sóng vỗ, Trường Sơn gió gầm

Dẫu đến thác c̣n căm lũ giặc

Quyết không cho chúng  bắt nhục thân

Tiết trong giá sạch trắng ngần

Lông hồng xem nhẹ hồn  trần qui Tiên

Giương khí phách rọi truyền hậu thế

Muôn ngàn sau... miêu duệ nhà Nam

Bạch Đằng, Nhật Tảo, Non Lam...

Đống Đa lẫm liệt, Hát Giang ngậm ngùi...!!

Ôi !! Trong cuộc dập vùi dâu bể

Th́ h́nh hài thi thể ra chi !!

Trăm năm rồi có đâu ǵ

Phương danh Liệt Vị lưu di tuyệt vời !!!

 

Ôi !! Thịt xáo da nồi bạo ác

Triệu... gia đ́nh tan nát khổ đau !!!

Non Sông bức tử nghẹn ngào

Anh Hùng uất hận máu trào tâm can !!

Ôi !! Việt Cộng sói lang máu lửa

Xác thây phơi nhà cửa tan hoang

Non - Sông tan tác điêu tàn

Quốc dân: lao lư, vượt ngàn, xuyên dương...!!!

 

Hôm nay đây: náu nương ân quốc

Chúng tôi người lây lất... sống c̣n

Vẫn hằng theo đuổi Nước - Non

Nguyện cầu pḥ hộ cho tṛn ước mong !!

Hôm nay đây: trời trong mây gió

Chúng tôi cùng bày tỏ khúc nôi

Chạnh ḷng Cố - quốc khôn nguôi

Tiếc thương Tuấn - Kiệt ngậm ngùi Non - Sông

Hôm nay đây: dốc ḷng thành kính

Khói hương bay quyện 9 tầng không

Hồn thiêng cưỡi hạc, cưỡi rồng...

Nương mây, nương gió... dự công cuộc nầy

Hỡi Hồn tuẫn tiết sau đây:

 

Thiếu Tướng Nguyễn - Khoa - Nam

Thiếu Tướng Phạm - Văn - Phú

Chuẩn Tướng Lê - Văn - Hưng

Chuẩn Tướng Trần - Văn - Hai

Chuẩn Tướng Lê - Nguyên - Vỹ

Đại Tá Nguyễn - Hữu - Thông

Đại Tá Nguyễn -Văn - Long

H.Q.Trung Tá Ngụy - Văn - Thà

H.Q. Trung Tá Hà Ngọc Lương

Trung Tá Nguyễn - Đ́nh - Chi

Trung Tá Phạm Đức Lợi

Trung Tá Vũ Đ́nh Duy

Trung Tá Nguyễn Văn Hoàn

Trung Tá Phạm Thế Phiệt

Trung Tá Nguyễn Xuân Trân

Thiếu Tá Hoàng - Lê - Cường

Thiếu Tá Đặng Sĩ Vĩnh cùng vợ và 7 con

Thiếu Tá Lương Bông

Thiếu Tá Trần Thế Anh

Thiếu Tá Lê Vĩnh Xuân

Thiếu Tá Đỗ Công Hào

Thiếu Tá Đỗ Văn Phát

Thiếu Tá Nguyễn Văn Phúc

H.Q. Thiếu Tá Lê Anh Tuấn (Bào đệ Tr. Tướng Lê Nguyên Khang)

K.Q. Thiếu Tá Nguyễn Gia Tập

Đại Úy Vũ Khắc Cẩn

Đại Úy Tạ Hữu Di

Đại Úy Nguyễn Thành Long

Đại Úy Trịnh Lan Phương K21 VBĐL

H.Q. Đại Úy Nguyễn Thành Trí

Trung Úy Trần - Văn - Nô

Trung Úy Nguyễn Văn Cảnh

Trung Úy Nghiêm Viết Thảo

Trung Úy Đặng Trần Vinh (con của Th. Tá Đặng Sĩ Vinh)

Thiếu Úy Huỳnh - Văn - Thái cùng 7 chiến sĩ Nhảy Dù

Thiếu Úy Trương Tráng Nguyên

Thiếu Úy Nguyễn Thanh Quang

Chuẩu Úy Đỗ Công Chính

Thượng Sĩ Bùi Quang Bộ cùng 9 người trong g/đ

Thượng SĨ Phạm Xuân Thanh

Trung Sĩ Trần Minh

B2 Hồ Chí Tâm

Đoàn viên Đinh - Hoàng - Mai

Đoàn viên Phạm - Anh - Dũng

Đoàn viên Lê - Văn - Tây

.........................................

.........................................

.........................................

 

Hiển linh thượng hưởng lễ bày cúng dâng

Hỡi Hồn lạc cảnh siêu thăng

Chứng tri dân quốc ḷng hằng kính yêu...!!!

 

Nguyễn Minh Thanh

 (Mùa Quốc Hận)

       

* Danh sách “Những Anh Hùng Tuẫn Tiết” cập nhật qua bài “Tổ Quốc Ghi Ơn”

của Nguyễn Thị Hồng. Trân trọng. NMT

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo