Không nên viết, hoặc nói như Cộng sản

 

 

Chúng ta đã biết Cộng sản là bọn gian ác, lưu manh; những gì chúng đưa ra đều có thâm ý gian ác, lưu manh. Kẻ gian ác lưu manh thì không có lòng yêu Nước, yêu dân, mà chỉ có tâm địa hại dân, hại Nước, hại Đạo. Ở đây tôi nêu lên vài điều mà chúng ta cần quan tâm.

 

-  Cộng sản viết: thưa quí vị , ...

 

Viết như thế là sai, bởi chữ  úi  và chữ  uý  có âm và nghiã khác nhau; do đó chữ đứng đầu + với hai chữ này không thể có cùng âm và cùng nghiã. Đây là sự độc đáo của Việt ngữ so với ngôn ngữ khác.

 

Vídụ

th + úi , có âm là thúi;  nhưng chữ  th + úy,  có âm là thúy.

t + úi, có âm là túi ;   nhưng chữ  t + uý ,  có âm là tuý.

q +  úi,  có âm là cúi ;  nhưng chữ  q + uý,  có âm là quý ...

 

-  Cộng sản viết và nói:   vân vân và vân vân ...

 

Chúng ta đã biết, vân vân có nghiã là “với những điều tương tự như thế”.  Dođó, khi tôi nge hoặc đọc bài viết của Linh mục hoặc Mục sư dùng từ vân vân và vân vân, làm cho tôi buồn vô cùng. Vì dùng vân vân và vân vân, có nghiã là bắt người đọc hoặc nge điều ngớ ngẫn, bởi dùng hai lần thì nó có nghiã như thế này:   “với những điều tương tự như thế, và với những điều tương tự như thế”.   Không phải là ngớ ngẫn sao?

 

Người Mỹ họ văn minh hơn mình, do đó, họ tiết kiệm tối đa khi dùng chữ; ngay cả dấu hỏi (?) dùng trong một câu hỏi, họ không bao giờ gõ hai lần, người Việtnam thì thường là gõ  ???  sau câu hỏi.

 

Chúa đã dạy:  “Những lời nói vô ích đều bị đoán phạt”

Do đó, Linh mục và Mục sư phải cẩn thận hơn khi viết và nói.

 

-  Cộng sản dùng chữ “vận động viên” để thay cho chữ “lực sĩ”.

 

Cộng sản viết dài hơn và làm nghèo nàn Việt ngữ. Từ lực sĩ là chỉ về người dùng thể lực của mình để tranh tài; còn vận động viên, là người vận động, tiếp tay quảng bá cho một ứng cử viên nào đó ra tranh cử; một vận động viên có thể là người nghiện hút, gầy gò, yếu đuối, không thể là lực sĩ, là nói rõ về̀ một người có sức khoẻ hơn người bình thường.

 

-  Cộng sản dạy dân nói:  “khách hàng là Thượng Đế”.

 

Đây là điều vô cùng gian ác của bọn chúng. Cộng sản cố tình nhồi nhét ý tưởng coi thường Thượng Đế, mà nhiều người ngớ ngn nói theo hoặc viết theo như những con cừu, mà quên rằng, theo Cộng sản là theo tay sai của ác quỷ.

 

-  Cộng sản dùng từ thập kỷ để thay cho thập niên.

 

Điều đáng tiếc là một số trí thức ở hải ngoại cũng dùng theo mà không hiểu gì cả. Chữ kỷ nó có nghiã một khoảng thời gian. Dođó thập kỷ có thể là 10 giờ, 10 ngày, 10 tuần, 10 tháng ... Để chỉ rõ năm thì phải viết là niên kỷ.  Cụ năm nay đã được bao niên kỷ?  Dođó phải dùng từ thập niên mới chính xác là 10 năm.

 

Viết về việc làm hại dân, hại Nước, hại Đạo của Cộng sản, thì có ai viết hết được?  Cá nhân tôi chỉ đóng góp một chút, vì điều tôi quan tâm hơn là sự sống đời đời của linh hồn.

 

Nguyễn HyVọng

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo