TIẾNG HÁT PHIÊU-DU

 

                         1

 

Có tiếng vỗ ngang trời bay lướt gió

Cánh chim bằng tung cánh vút lên cao.

Đóa hoa lạ bên rừng đang nở rộ,

Cây âm-u lá biếc vẫy tay chào.

 

                         2

 

Vùng đất mới, mưa rừng rơi trắng xóa.

Tạ ơn người mở nước lúc sơ khai.

C̣ mỏi cánh trên đồng thơm lúa mạ.

Câu ca-dao lưu-luyến tiếng ngân dài.

 

                         3

 

Như giọt sương tinh-tuyền trên cỏ nội,

Ḷng reo vui khi hát khúc xuân hành.

Chân bước lên, đường xa đang réo gọi.

Sớm mai hồng, rong ruổi giữa non xanh.

 

                         4

 

Ai ra khơi trong chiều sương biển rộng.

Thuyền phăng-phăng sóng lớn vững tay chèo.

Hồn ngây-ngất trời cao, đêm gió lộng.

Người người c̣n trên bến đứng trông theo.

 

                         5

 

Khi ta đi mang t́nh xây thế-giới

Tay trong tay ôm trọn một địa-cầu.

Những cuộc chiến tàn dần theo cát bụi

Cho an-b́nh, công-lư đẹp mai sau

 

 

 

Nguyễn Hoàng Lăng Du

 

 

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - B́nh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính