CHIẾC KHĂN QUNG             

 

Đy chiếc khăn qung cũ

Cng ti vạn nẻo đường

Đường di nhưng chưa đủ

Qung khăn, v đi thm...

 

Gip ch v gip nữa...

Đời đang cần nụ cười

Cn mưa go thc lũ,

Cn mầu khăn trn đời.

 

 

 

ĐƯỜNG

 

Thnh thang vạn khc đường di,

Đu đưa hồn mộng, miệt mi ti đi.

Tnh Hướng-Đạo, vn vi...

Lời ca dấn bước, chn ghi dấu giy.

Xốc ba-l, chẳng đợi mời,

Cho d cuối dất cng trời cũng đi...

 

 

Huỳnh Tấn (Sweden)

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - Bnh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh