BIỂN ĐNG SNG GIỤC

                         1

 

Ta đến đy một đời chn gối mỏi,

Đồi ni hn-mọn đứng xn xao.

Em c biết từ trăng m bo nổi,

Biển Đng gầm sng giục vỡ non cao.

 

                         2

 

Người đ khc đm trng-trng cổ mộ,

Bụi mịt-m ging-gi đục Giang-San.

Ta trng-sĩ lng đau giờ rực lửa,

Ngửa mặt cười lời động x tim gan.

 

                         3

 

Tiền-thn ư? Hnh-trang đầy chứng-tch,

Kiếm cung mn in r dấu trăm năm.

My tm hướng xui ging lưng o rch,

Ho-kh bừng men dậy tc da căng.

 

                         4

 

Ai đ g trn đi bờ luyến tiếc,

Sng Ni buồn say tỉnh khiến em mong.

Trong chn đắng mi xanh vừng Nhật, Nguyệt,

Người c buồn khi nhắp với ta khng?

 

 

Nguyễn Hong Lng Du

 

 

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - Bnh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh