Cướp!Con ơi mẹ dặn câu này
cướp đêm là giặc cướp ngày là quan - (ca dao xưa)

Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
có con dấu đóng đỏ tươi
có c̣ng có súng dùi cui nhà tù

cướp xưa lén lút tù mù
cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
con trời bay lả bay la
cướp trên bàn giấy, cướp ra cánh đồng

dân oan tuôn lệ ṛng ṛng
mất nhà mất đất nát ḷng miền quê
tiếng than vang động bốn bề
cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

ai qua thành phố "Bác Hồ"
mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
bây giờ mẹ phải dặn thêm
quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.


Sài thành, tháng 10.2018
Nguyễn Duy

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính