Vài hàng tâm tư khi đọc "Người lính Mỹ"

 

 

 

 

On Friday, August 27, 2021, 04:12:49 PM CDT, Chung Nguyen <honviet612@gmail.com> wrote:

 

 

Kính Chị Điệp Mỹ Linh,

 

 

Chân thành cám ơn Chị, bài đă nhận.

 

Là một quân nhân của QLVNCH, xin có một vài ḍng tâm tư về Người Lính.

 

Là người lính, khi t́nh nguyện ṭng quân để làm bổn phận người trai thế hệ khi đất nước cần, chúng tôi đều được đào luyện theo quân kỷ. Một kỷ luật thép theo hệ thống hàng dọc; nghĩa là “thi hành trước, khiếu nại sau”. V́ vậy, quân lệnh ban ra, người lính phải thi hành cho dù hy sinh cả tính mạng.

 

Trải qua thời quân ngũ, nếm đủ mùi từ bộ quân phục, quân trang quân dụng... những h́nh phạt trong thời gian huấn nhục, ra đơn vị có dịp thi hành lệnh cấp trên, ra lệnh cho thuộc cấp... cư xử với các đơn vị bạn; rồi trải qua thời gian tù đày của địch quân... May mắn được sống sót định cư trên xứ tự do, bản thân tôi đă nghiệm ra rằng: Người lính là những người chịu thiệt tḥi nhiều nhất trên mọi chiến trường, trong mọi hoàn cảnh... và ở mọi phía. Bởi vậy mới có câu: “Nhất Tướng công thành vạn cốt khô”. Nhưng, tùy vào tài điều quân khiển tướng của cấp chỉ huy để người lính bớt phải hy sinh oan uổng. (những cuộc thí quân vô bổ hoặc cho một mục tiêu chính trị nào đó, th́ quả là bất tài và bất nhẫn).

 

Trường hợp Afghanistan vừa qua, với h́nh ảnh chiếc trực thăng di tản trên bầu trời Afghanisatn đă gợi nhớ cho người dân VNCH, về những chiếc trực thăng của hơn 46 năm về trước tại Sài G̣n. Chỉ có h́nh ảnh này thôi là giống! C̣n tinh thần của người lính VNCH và cục diện khi người Mỹ phủi tay cùng những lời hứa hẹn hoàn toàn khác. Chỉ có mục tiêu của nước Mỹ do chính quyền Mỹ chủ trương là không thay đổi.

 

Biết rằng, nói lên sự thật, viết ra lẽ phải, ít nhiều phật ư bạn bè, người đọc... đó đây; nên chúng tôi đă hạn chế đăng tải những ǵ gọi là chuyện nội bộ của nước Mỹ kể từ trước và sau cuộc bầu cử của TT Mỹ vừa qua. Xin dành quyền “b́nh luận, phê phán” cho những ai là công dân của nước Mỹ. Thêm nữa, cũng tránh rơi vào bẫy chia rẽ, phân hóa của giặc Cộng...

 

Kính chúc Chị cuối tuần vạn an và luôn mạnh khỏe.

 

Thân kính,

 


Nguyễn Đức Chung

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính