HỎI  AI  KHÔNG  BUỒN

1.

tháng tư, hỏi ai không buồn. Miền  Nam bức tử,

súng buông, tan hàng.

tháng tư, nước mất, nhà tan. Em đi vượt biển,

mênh mang ngày về.

tháng tư, anh chết lời thề. Giang sơn mất trắng,

anh về làm chi.

tháng tư, nghĩ đến nhiều khi. Bầm gan, tím ruột,

c̣n ǵ…em ơi !

bàn dân thiên hạ, kêu trời. Người đi tù tội,

rụng rơi trên ngàn

tháng tư, c̣n nữa …lời than. Sông buồn, chảy máu.

đỏ làng Việt Nam.

 

 

2.

tháng tư, gặm nhấm oán hờn. Buồn đau nhân thế,

có hơn buồn nầy ?

tháng tư, mất hết ô hay ! Vết thương rỉ máu,

như ngày hôm qua.

tháng tư, anh biết… đă xa. Nỗi đau sống lại,

như là hôm nay.

 

 

  Cali  -  NGUYỄN  ĐÔNG GIANG

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo     Links