bao giờ lấy lại

* mến gởi: Qu CSVSQ,/TVBQGVN-nđg

 

bao giờ, lấy lại trường Mẹ xưa?

cc ci khoan phủi tay, gc kiếm

chẳng lẽ sống mn bằng kỷ niệm

khng ai đau, bằng chng ta đau!

 

nhất định, lấy lại trường của ta 

để chu con, luyện văn mi kiếm

bọn vẹm, đ hết thời lấp liếm

giờ thứ 25, rc hang chồn

 

quyết tm, lấy lại trường Mẹ xưa

cc ci,mnh c cng việc mới

thanh thiếu nin, đường xa về tới

phải về, mới độc lập, tự do

 

phải về mới lấy lại qu xưa

39 năm qua, đ qu vừa

Non sng biển đất, ta lấy lại

đuổi qun Tu khựa, thấy buồn nn

 

xưa L Lợi, 10 năm nằm gai

đnh giặc Minh, cứt, đi, vi di

nay 39 năm trời, giặc nuốt chửng

phải về trường Mẹ một, ba,hai

 

phải về trường Mẹ một, hai, ba

 

San jose,  nguyễn đng giang

 

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh