Việt Nam tôi c̣n hay đă mất?Dây tḥng lỏng đă từ từ siết lại

Cổ Việt Nam, v́ ngu dại theo Tàu.

Bốn ngàn năm văn hiến nghĩa ǵ đâu,

Chữ quốc ngữ đă đi vào khung khuyển. (1)

 

 

Vùng biên giới được công khai phát triển.

Việt qua Tàu phải thị kiến passport.

Công dân Hoa qua đất Việt tự do

Không kiến thị chẳng cần lo khám xét.

 

Cơ quan Việt chỉ đứng nh́n có mặt,

Như trời trồng chẳng kiểm soát ǵ hơn ?

Ải Nam Quan là tô giới hai bên

Dân Tàu Cọng được ưu tiên thương lái.

 

Dây tḥng lỏng từ Trung Hoa thắt lại

Dân Việt Nam đau té đái thương đau  .

Bốn ngàn năm văn hiến bị thủ tiêu,

Ngày Đáo hạn phải cúi đầu trừ nợ.

 

Dân nước Việt có giang sơn quốc tổ,

Do tiền nhân xương máu đổ tô bồi.

Năm “ Hai Mươi “ (2) bị thôn tính đổi đời

Thuộc Tàu Cọng, dân thành người Hán Chệt .

 

Ôi đau xót  Mẹ Việt Nam đă chết?

Trên bản đồ h́nh chữ “S “  mất tên,

Quê hương tôi một Tổ Quốc Ba Miền

Đâu c̣n nữa, trên địa bàn thế giới ?

 

Không thể được, đồng bào ơi quật khởi

Đứng vùng lên quyết đ̣i lại giang sơn.

Dựng cờ Vàng trên đất Mẹ Tổ Tiên.

Quét Tam Sạch (3), Ta bảo toàn nguồn cội.

 

 

NGUYỄN Đ̀NH HOÀI VIỆT

(1)Chữ viết trong khung vuông giống cũi chó.

(2) Đến năm 2020 Viện Nam thuộc Tàu Cọng

(3) Tam sạch: Đốt sạch cờ máu, phá sạch đặc khu. Giết sạch Tàu Việt Cọng

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính