Kinh Thơ

Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước .

Là ánh sáng chỉ đường con đi .

(Tv.118,105 )

 

Con trịnh trọng nâng tâm hồn suy niệm

Lời Thánh Kinh mang dấu ấn t́nh thương,

Ca ngợi Chúa bằng thơ ḷng cầu nguyện,

Cả đất trời huyền ảo ngát thơm hương.

 

Con sung măn no say nguồn Tân Ước,

Triều đại Người, được mặc khải Thiên Quang.

Con sung sướng với hành trang lư tưởng

Chốn lưu đày đầy ân sủng Thiên Đường.

 

Con qùy lạy nhận Tin Mừng chân lư

Từ trời cao vua vũ trụ càn khôn.

Thơ Kinh Thánh là nguồn ơn triết lư

Suối hồng ân con tắm mát linh hồn .

 

Nguyễn Đ́nh Hoài Việt

(Suy Niệm Phúc Âm)

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính