Dư luận viên Vẹm khốn nạn

Dư luận viên miệng lằn lưỡi mối
Chỉ phun dơ xổ thối mà thôi
Ngày đêm vác bản mặt tồi
Lăng nhăng lư luận tanh hôi phân chồn

Dư luận viên ác ôn mất dạy
Nói toàn điều xằng bậy lưu manh
Theo bầy khốn nạn súc sanh
Hại dân bán nước rành rành xưa nay

Thương dân tộc đọa đày thống khổ
Sống lầm than đất tổ quê cha
Bởi tay ác quỷ yêu ma
Cà rồng hút máu người ta hăi hùng

Chúng nó cứ bần cùng già trẻ
Khiến toàn dân thành kẻ vong nô
Bàn tay ác quỷ giặc Hồ
Thẳng tay bán xới cơ đồ Rồng Tiên

Dư luận viên huyên thiên hải ngoại
Luôn tuyên truyền lải nhải ngu si
Một bầy ngợm chẳng ra ǵ
Đồng hương tị nạn cười kh́ mắng cho

Thôi đừng vác mặt mo lảm nhảm
Lũ tay sai quỷ ám hết thời
Chúng bay sao thoát Luật Trời
Chết đi hoả ngục đời đời thiêu thân


Nguyễn Đạt
August 14, 2021

 

 

 

Thái-Dương Thành, AUG-19-13

 

Được đọc qua hảo thi-phẩm “DƯ-LUẬN-VIÊN” của thi ông Nguyễn-Đạt, là người Quốc-Gia chống CSVN, không ai mà chẳng vỗ tay hoan-nghinh tán thưởng.

Và nơi đây, ngọn bút cũng chả thèm hà tiện mực mà chẳng ra lời cùng chửi:

 

 

Bầy thú dư-luận-viên

 

ĐẬP cho giập mật đám Văn-tuyên.

DƯ đảng ngoại lai lũ ngụy quyền.

LUẬN xéo giở tṛ chê dữ-dội,

VIÊN tṛn khoe mánh xạo huyên-thiên.

MỒM chồn mùi thúi trây xuyên-tạc,

MÉP chó dăi tanh sủa xỏ-xiên.

Việt-Cộng nhờ bây mà vững ghế,

C̣n buôn bán nước giống Rồng-Tiên.

 

TDT, AUG-19-13

Ngô-Phủ

 

Ước chi:

Nhất trí toàn dân trừ Việt-cộng,

Đồng tâm cả nước đập Tàu-phù.

Ngô-Phủ

 

 

 

Dư luận viện VC/ Dư lợn viên VT
 

Hỡi đồng bào người Quốc Gia chống Cộng
Những nhà thơ đang hoạt động diệt chồn
Hăy cùng nhau nhắm thẳng lũ ác ôn
Trong Làng Lưới đang tḥ đuôi khắp chốn
 
“Dư luận viên”/ “Dư lợn viên” lũ chó săn trà trộn
Sủa đồng ḷng tung hứng khắp đông tây
Cả bắc nam cùng tụ hội nơi đây
Để  đâm thọc người Quốc Gia chống Cộng
 
Chúng ra mặt và càng ngày càng lộng
Hát rập khuôn bài “dư luận” năm châu
Kẻ “hiền lành” cùng mặt ngựa đầu trâu
Cùng cán Cộng giả làm dân trong nước
 
Chúng hoạt động càng ngày càng láo xược
Nối ṿng tay lớn rộng khắp gần xa
Mục tiêu là hại chiến sĩ Quốc gia
Hại tất cả người thực tâm chống Cộng
 
Chúng trà trộn bầy mọi tṛ hí lộng
Đưa mọi người vào đường hướng “cầu vui”
Hát nhịp nhàng bài “dư luận” hủi cùi
Nhằm quấy phá những người thù “đảng cướp”
 
Dùng số đông cả ngh́n con chồn mướp
Ṇi chồn hôi tanh tưởi xúm nhau kêu
Dư luận viên tung hứng rất quảng tiều
Mong “cả vú lấp miệng em” công luận
 
Không lừa nổi những người quen chiến trận
Đánh Cộng thù để khôi phục giang sơn
Vạch mặt bầy lưỡi dẻo miệng mồm trơn
Trong hàng ngũ người Quốc gia chống Cộng
 
Hăy đoàn kết lôi đầu từ hang động
Lũ chồn hôi nhan nhản khắp nơi nơi
Đang hùa nhau tạo “dư luận” bằng lời
Nhằm bôi lọ người Quốc gia chống Cộng
 
Đây là lúc chẳng nên ngồi mơ mộng
Hăy đồng ḷng chống Cộng diệt tay sai
Cứu nước non bị thù nội giặc ngoài
Tàu phù chiếm sẽ có ngày diệt chủng
 
Lời chính nghĩa Quốc gia mà đánh trúng
Tận tâm can tim óc lũ nằm vùng
Chúng sẽ nhao nhao nổi giận đùng đùng
Nhe nanh vuốt tấn công người chống Cộng
 
Hăy điềm tĩnh nh́n xem bầy khuấy động
Nhận diện bạn thù rất quan trọng ai ơi!
Đừng để cho Việt cộng ngả nghiêng cười
Mừng nghị quyết 36 chồn đắc thắng
 
Bầy “dư luận” vo ve như ruồi nhặng
Bay khắp nơi làm ô nhiễm môi trường
Giúp Cộng thù phân hoá hại đồng hương
V́ chính nghĩa viết bài thơ CÔNG LUẬN
 

Nguyễn Đạt
August 16, 2013

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính