Trung ngôn nghịch nhĩ: Đứng trong hàng ngũ Quốc Gia không phản bội Quốc Gia


“Trung ngôn nghịch nhĩ”: Trương Minh Hoà
Măi giữ lập trường của Quốc Gia
Vạch mặt hoạt đầu bầy tráo chác
Gơ mo gian tặc lũ ba hoa:
Diễn tuồng hát bội lừa dân chúng
Đóng kịch “tấu hài” hại nước ta
Bầy chó việt tanh ngang dọc khắp
Cắn bừa tru sảng dậy gần xa

Nguyễn Đạt
July 8, 2020

 

 

“Cùng Việt Cộng chống Tàu” chỉ có người điên

Sao hợp tác cùng Việt gian bán nước ?

Ai có nhớ bài học máu xương mấy chục năm trước ?

Chẳng lẽ phe Quốc Gia lại ngu si để bị gạt hoài ?

 

 

Muốn cứu nước phải diệt phường bán nước

 

 

Muốn cứu nước phải diệt phường bán nước 

Đảng giặc Hồ thống trị nước non ta

Giết hại đồng bào, bóc lột mấy chục năm qua

Bây giờ chúng đang thi hành hiệp ước

Giao nước non dân tộc cho giặc Tàu từ nhiều năm trước 

Nếu đồng bào không lật đổ chúng cho mau

Th́ làm sao tránh khỏi cảnh thương đau

Khi đất nước, giống ṇi thành nô lệ

Hăy đứng lên cùng nhau tiêu diệt loài cẩu trệ

Trước khi chúng nó dâng trọn Tổ Quốc và Dân Tộc cho ngoại bang

Đọc lại sử gần đây chúng ta thấy rơ ràng

Đảng giặc Hồ thành lập phong trào Việt Minh hô hào kháng chiến

Chống giặc Pháp, bao nhiêu người già trẻ gái trai thời ấy t́nh nguyện

Sát cánh đảng Hồ chống giặc ngoại xâm

Nêu cao tinh thần đoàn kết cứu nước, nhưng tất cả đă lầm

V́ đem cơ hội tốt cho giặc Hồ ám hại

Lư tưởng Quốc Gia tan tành thất bại

Và cuối cùng giặc Hồ thống trị cả giang sơn

Lũ buôn dân bán nước biết ǵ hơn ?

“Vùi con  đỏ xuống dưới hầm tai vạ

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn” (1)

Bao nhiêu người lây lất kiếp Dân Oan ?

Bao gái trẻ bị bán nước người làm nô lệ t́nh dục ?

Cho đảng giặc Hồ phè phỡn no nê béo tṛn béo trục ?

Thẳng tay vơ vét, hà hiếp dân lành

Oán thù này đă xông thấu trời xanh

Phải cởi bỏ xích xiềng bằng mọi giá

Đừng nghe lời dụ ngọt đầy gian trá

Vẫn lời tuyên truyền cũ của đảng giặc năm nào

“Hăy cùng nhau đoàn kết giúp đảng đuổi Tàu”

Nhưng khổ nỗi, giặc Hồ cùng giặc Tàu một giuộc

Chúng kư kết đưa Việt Nam trở lại thời Bắc thuộc

Ta lầm mưu sẽ chết chẳng có đất chôn thân

Nếu có ai lập lại lời kêu gọi quá sức ngu đần

Sát cánh cùng đảng Hồ cứu dân cứu nước

Th́ chúng nó vô t́nh hay cố ư giúp tay giặc Hồ bạo ngược

Giết hại Quốc Gia cho tận tuyệt phen này

Hăy cùng nhau cùng góp sức ra tay

Tiêu diệt Việt gian trước khi cứu nước

Đảng giặc Hồ cùng giặc Tàu kết ước

Hiệp ước Thành Đô dâng trọn Việt Nam

Thành chư hầu thuộc trị đúng vào năm

Hai ngh́n hai mươi (2020) thi hành chắc chắn

Không cần tốn một viên đạn bắn

Mà tiêu tùng cả ṇi giống Rồng Tiên

 

“Cùng Việt Cộng chống Tàu” chỉ có người điên

Sao hợp tác cùng Việt gian bán nước ?

Ai có nhớ bài học máu xương mấy chục năm trước ?

Chẳng lẽ phe Quốc Gia lại ngu si để bị gạt hoài ?

 

 

Nguyễn Đạt

August 9, 2014

 

(1) B́nh Ngô Đại Cáo của Ức Trai Nguyễn Trăi

 

 

ĐIẾU CÀY, THÊM MỘT HIỆN TƯỢNG “LỘN LÈO”

- TRƯƠNG MINH H̉A-


         Trong nước, rất cần những nhân tố khởi nghĩa chống lại hệ thống thái thú thời đại chính là đảng cộng khỉ Vẹm, nhưng rất tiếc là hiện nay tại Việt Nam, có “ cao trào chống Trung Cộng” bành trướng, xâm lược, biển Đông dậy sóng, mà “ h́nh bóng thái thú Vẹm” nằm im trong đấu tranh, là lệch hướng tai hại, thảm bại cho công cuộc đấu tranh giành lại dân chủ, tự do và thoát khỏi nanh vuốt Trung Cộng. Một số nhà” đánh trâu” gốc đảng, giả vờ phản tỉnh và” chống đảng” có chính sách, có tấm L̉N yêu nước “ theo định hướng xă hội chủ nghĩa” tuân thủ triệt để theo lời dạy khỉ chủ tặc Hồ Chí Minh:” thà mất nước, chứ đừng để mất đảng, bảo vệ đảng như con ngươi trong tṛng mắt” nên lợi dụng ḷng yêu nước của mọi người mà cổ động đoàn kết với thái thú Vẹm cộng để bảo vệ tổ quốc, là coi như giao Trứng cho ác và cùng là đồng lơa làm tay sai gián tiếp cho lũ Trung Cộng trong ư nghĩa” thái thú bền, thiên triều vững” và ngày mất nước, đồng hóa chập chờn, khi trót nghe theo lời gian manh. Bất cứ ai chỉ chống Trung Cộng với danh nghĩa” bảo toàn đất tổ” mà không chống thái thú Vẹm, là đồng lơa với tội bán nước, là thành phần Việt gian:

Nước cường nhược có lúc, có khi.
Việt gian phản quốc, thời nào cũng có.


   
Trong lịch sử chống ngoại xâm, tiền nhân nước Việt không bao giờ đoàn kết với thái thú để cùng nhau chống thiên triều. Nếu tiền nhân nước Việt theo thái thú, như dân trong nước và các nhà dân chủ dỏm gốc đảng, th́ ngày nay “ đéo” thấy tên nước Việt Nam trên bản đồ thế giới, mà chỉ thấy tên như Huyện Tam Sa, hay Giao Chỉ Quận, và từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau nói tiếng Quan Thoại, dân chúng làm tôi mọi cho lũ Hán tộc như hầu hết các dân bị chiếm đóng và đồng hóa. Trong sách lịch sử miền nam, giáo sư Tăng Xuân An đă lầm khi ca tụng thái thú Sĩ Nhiếp là có công dạy cho dân tà cày cấy…chả lẽ” đéo” có Sĩ Nhiếp, dân ta không biết cày cấy hay sao?. Những thái thú như Sĩ Nhiếp c̣n nguy hiểm hơn cả Tô Định, Trương Phụ…v́ dân bị trị mà mang ơn thái thú, lập đền thờ, th́ ngày nay nước mất từ lâu.

     Thái thú nội địa Vẹm cộng, lại được dân chúng bị trị đoàn kết, biết ơn là” lănh đạo đánh bại phát Xít Nhựt, thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ”…và đệ nhứt thái thú Hồ Chí Minh là có công với đất nước, như băng đảng thị tặc Vẹm Tân ca tụng, gă cựu đại sứ Bùi Dơm trong” The Jaws of History”, “Đỉnh Cao chói Lọi” của Dương Thu Hương…th́ ngày mất nước đến nơi, khi dân ta trót đi theo con đường u mê. Ái Quốc hóa ra Việt gian là rơ ràng qua công hàm 14-9-1958 của khỉ vẩu” tưởng thú” Phạm Văn Đồng, dàn khoan HD 891 là dàn dựng kịch bản giữa thái thú và thiên triều Bắc Kinh, ĐOÀN KẾT với thái thú Vẹm là quê hương ĐẾCH C̉N.

   Những trường hợp” lộn lèo” đă xảy ra, điển h́nh là Mặt Trận kháng chiến cuội, do thủ lănh sơn tặc Hoàng Cơ Minh thành lập, đáng lư ra chiến khu phải nằm trong rừng núi Việt Nam, th́ mặt trận lại” giải phóng” tại chuồng gà của một ông tướng Thái Lan cho mướn, lực lượng K9 phải hoạt động đúng môi trường là xâm nhập vào Việt Nam, ám sát cán ngố, công an, diệt gian trừ bạo…th́ lại ám sát những người quốc gia như vợ chồng Tú Rua, tức là kư giả Lê  Triết, văn sĩ Hoài Điệp Tử, Đạm Phong…. Mặt Trận dưới sự lănh đạo của chúa Sơn Tặc Hoàng Cơ Minh chỉ tung hoành trên đất Mỹ, các nước dân chủ, thu tiền mà không đánh đấm ǵ, đó là chiến trường phở Bằng, Phở Ḥa, lon tiền kháng chiến, lon gạo kháng chiến, vỉ thuốc cho kháng chiến, cái ǵ cũng dùng chiêu bài KHÁNG CHIẾN để thu tiền, nên sau nầy bể mánh, làm người ta KHIẾN CHÁN lũ gian manh đội lớp chống cộng.

Kháng chiến tại đất Hoa Kỳ.
Việt Nam đéo thấy, mặt ĺ thu ngân.


     Cái” lộn lèo” nữa là ủy ban tố cáo tội ác cộng sản do cựu thiêu tá căn-cọt Liên Thành dựng lên, thu tiền và có cố vấn đặc biệt là con khỉ đực già, đít đỏ Vẹm Thường Trần Hùng Văn, chưa thấy tố cáo cộng sản, ngay cả tên Trần Kim Đoàn ở Mỹ mà không dám đụng tới lông chưn, c̣n tố cáo Hoàng Phủ Ngọc Tường, Ḥang Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân…là chưa dám rớ, nhưng lại mạnh dạn” đấu tố” những người quyết tâm tố cáo tội ác cộng sản.

     Gă bộ đội quân hại nhân dân Điếu Cày, từng tham gia một đạo quân phục vụ cho thái thú Vẹm cộng, đạo quân ngoại bang gốc Việt, lính đánh dùm:” do thái thú Vẹm chỉ huy và ngoại bang Nga Tàu lănh đạo”, sau nầy tên tổng bí thư và cũng quyền lực như là” tổng tư lịnh quân hại nhân dân” đă chính thức thừa nhận:” chúng ta đánh Mỹ là đánh cho ông Liên Xô và Trung Cộng”, đạo quân khủng bố là” thứ giặc từ ngoài bắc vô nam, bàn tay nhuốm máu đồng bào”. Anh hùng” lộn lèo” nầy chỉ chống Trung Cộng ở trong nước, nhưng” đéo” thấy chống đảng Vẹm cộng và các đồng chí thân thương, cật ruột trong hệ thống thái thú.

    Trong khi dân trong nước cần người lănh đạo để lật đổ thái thú Vẹm, khởi nghĩa như tiền nhân; hai bà Trưng, bà Triệu, Lê Lợi… mà Điếu Cày không làm như vậy, trái lại chỉ chống Trung Cộng khơi khơi, mà né tránh chống thái thú Vẹm, là nơi mà Điếu Cày từng tự hào, phục vụ” đánh Mỹ cứu nước” nay lại QUI MẢ sinh sống, chưa kể tới khổ nhục kế mà người Việt hải ngoại đă từng biết.

Tưởng rằng phản tỉnh thiệt t́nh.
Nào dè khổ nhục, mọi người nh́n ra.


    So với tay bộ đội Đoàn Văn Vươn với tiếng súng là rung động Bắc Bộ Phủ, th́ Điếu Cày có thể ví như câu thơ tự bào chửa theo Tây của Tôn Thọ Tường: “ tớ đây dám sánh kẻ cày voi”. Nhưng Đ̣an Văn Vươn, Đoàn Văn Qúi, chắc chắn là chống đảng Vẹm mạnh, dám chơi, nên bị ở tù và không ai ngó tới, khi vụ Đoàn Văn Vươn đang nổ ra, th́ đám
Nhí Hồ, Nguyễn Đ́nh Thắng, Nam Lột, Việt Dũng, Nâng Sờ Buồi…dập tắt, làm lu mờ bằng vận động Thỉnh Nguyện Thư đ̣i thả Việt Khang, chúng lái mục tiêu và điểm nóng sang điểm nguội và tan biến sau đó, cho nên 155,000 người kư tên Thỉnh Nguyện Thư đă bị lừa một cách trắng trợn, là kinh nghiệm sau nầy, xin đừng tái phạm nữa… cũng như các tổ chức đấu tranh dân chủ” theo định hướng xă hội chủ nghĩa” nước ngoài như đảng Thị Tặc Vẹm Tân..là không có” chế độ” và chính sách chống thái thú Vẹm, trái lại lái sang mục tiêu khó thành công là chống Trung Cộng. C̣n Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, cũng như vậy, chỉ chống Trung Cộng và thi hành chính sách gom dân nước ngoài” ḥa hợp ḥa giải dưới lá cờ máu ḥe” nên được đảng Vẹm cho đi nước ngoài.

    Không ai ngạc nhiên điều nầy, khi nh́n thấy cựu tù nhân,
đại úy Nguyễn Hữu Cầu, thả ra mà vẫn theo sát, có mặt chó Vẹm Tân, nhà dân chủ nào vận động để cho người tù lương tâm nầy qua Mỹ. Điếu Cày là tù nhân” lương lẹo” nên không thể sánh với sự hy sinh và lập trường của Nguyễn Hữu Cầu, nhưng lại được hưởng quá nhiều ân huệ, ra nước ngoài lại được một số kẻ, hội đoàn” giựt con mắt” tâng bốc như là lănh tụ vĩ đại” made in Vietcong”. Mới đây c̣n bày tṛ trao giải thưởng nhân quyền” tự biên tự diễn” của băng đảng thị tặc Vẹm Tân, mị dân bày ra.

    Cái gọi là” giải nhân quyền” của đảng thị tặc Vẹm Tân chỉ là tṛ ảo thuật tồi, trước đây có” nhà dân chủ” gốc Vẹm Tân và cũng thuộc” made in Vietcong” là Trần Khải Thanh Thủy, lúc c̣n” nằm trong hang đá” ở Việt Nam, gia nhập Vẹm Tân do đảng viên Nguyễn Thanh Giang” giác ngộ” và nhận được giải nhân quyền nầy, nhưng đương sự c̣n nằm trong tù, không thể xuất ngoại để lănh, nên đành phải cho con gái là du học sinh lănh dùm ( Ở tù mà có con du học nước ngoài, quả là trường hợp đặc biệt như Cù Cu Tỏng, lúc ủ-tờ mà có con trai là Cù Huy Xuân Phúc du học tại Úc). Cái gọi là” giải nhân quyền” của Vẹm Tân bày ra, như đèn ma trong nghĩa địa,  nằm trong TAM TỰ” tự biên, tự diễn và tự sướng” nên giải nầy dỏm, cần sửa thành GIẢI NHĂN QUẦN mới đúng ư nghĩa, thôi nhé, đừng bịp thiên hạ nữa, bỏ qua đi tám!.

   
Một bằng chứng khác trường hợp thiếu úy Dù là Đào Bá Kế, kẻ lầm lạc đi theo Hoàng Cơ Minh, chỉ huy đợt Đông Tiến 3 và bị bắt năm 1989, bị tù 20 năm, thả năm 2008, mà vẫn không ai vận động sang Mỹ, kể cả băng thị đảng tặc Vẹm Tân, v́ Đào Bá Kế thuộc hàng” tiền bối” của đám Vẹm Tân ngày nay. Lư do là Đào Bá Kế là lính VNCH nên Vẹm Tân không có” chính sách” giúp, trái lại dành ưu tiên cho ngán Vẹm, bộ đội Vẹm…bằng chứng nữa là những anh hùng trong Hội Đồng Bia Sơn, họ can trường khởi nghĩa, bị đàn áp và tù đày, có mặt chó Vẹm Tân nào vận động, thỉnh nguyện thư để giúp những người chống thái thú Vẹm thật sự; ngay cả tổ chức giải” nhân quyền” của Vẹm Tân cũng” đéo” ngó tới, trao giải cho những người xứng đáng, dù vắng mặt nhưng cũng t́m cách gởi tiền giải thưởng về nuôi những anh hùng nầy lúc sa cơ, trái lại hầu hết các giải” nhăn quần” của băng đảng thị tặc Vẹm Tân đều dành cho” các đồng chí” phản tỉnh có gốc gác Vẹm cộng. Đây là thực tế phủ phàng và tàn nhẫn, nên những ai lở đóng tiền ủng hộ cái gọi là” giải nhân quyền” của Vẹm Tân là coi chừng” nuôi chim tu hú trong ổ sáo sậu”.

   
  Những người tù cải tạo, khó khăn hơn Điếu Cày ngàn lần, lúc ở tù có ai ngó ngàng, tất cả do gia đ́nh lo và sống sót nhờ vào mồ hôi, nước mắt vợ con, khi ra đi theo diện HO, có ai rước và giúp?

    Đúng là gốc Việt cộng đẻ bọc điều, ngay cả ông sĩ quan ngành CTCT, Huy Phương, báo Người Vẹm, hụt chết tết Mậu Thân 1968, mà vẫn cổ động người Việt hải ngoại giúp con đảng cháu bác du học. Tổ chức” ăn PHÂN” do” thoái sĩ:” Nguyễn Đ́nh Thắng, có chương tŕnh pháp lư, tới 15 trung tâm giúp cho du sinh, khi rặc vấn đề pháp lư ở nước Mỹ, do hống hách, sinh sự mà gây ra.

    Nếu so với chỉ một quân nhân VNCH cấp úy b́nh thường, ít nhứt cũng lănh 5 cuốn lịch, th́ cũng xứng đáng được tiếp rước khi qua Mỹ, nhưng tất cả thầm lặng, là sự vô ơn bạc nghĩa đáng trách khi nh́n thấy tên bộ đội khỉ Hồ là Điếu Cày, mới được đảng dàn dựng qua Mỹ, mà được đón rước linh đ́nh như một lănh tụ vĩ đại.

 

ĐÂU LỜI yêu lính ĐỜI LÂU phản.
BỊNH TỒI bưng Vẹm, lũ BỘI T̀NH.


     Trong bài ca của nhạc sĩ Trúc Phương có câu quá thấm thía t́nh đời đen bạc:” câu nói yêu tôi, lời ngon ngọt trên đầu môi”, người ta chỉ lợi dụng xương máu lính, thân tàn lính (thương phế binh) và cả b́nh phong của lính để thủ lợi, c̣n dành ưu tiên th́ cho lũ cán Vẹm, nhứt là thành phần phải tỉnh dỏm th́ tâng bốc như anh hùng, thật là đau ḷng lính quá.

Bạc đen, thế thái t́nh đời.
Bằng lời yêu lính, Vẹm thời ưu tiên.


     Quân nhân VNCH nhận đă quá nhiều thiệt tḥi: trong cuộc chiến bảo vệ quê hương, sau cuộc chiến bị tù đày và khi đến bến bờ tự do, nơi phi trường, chỉ có thân nhân, bè bạn hay những người cùng đơn vị…nhưng gă Điếu Cày là gă bộ đội trong đạo quân khủng bố nhân dân miền nam, lại được tiếp đón linh đ́nh và được các cơ quan truyền thông, hội đoàn đón rước linh đ́nh, ŕnh rang như là anh hùng dân tộc…chẳng lẽ câu nói:” trời đâu phụ kẻ gian tà” lại trúng và người ngay th́ bị đối xử một cách tệ bạc, phủ phàng… nhưng khi cần thu tiền th́ lại” cám ơn anh” rần rộ…

     Người lính VNCH đă chịu quá nhiều thiệt tḥi, ngay cả viết sách tố cáo tội ác Vẹm cộng, cũng khó khăn xuất bản, h́nh như các nhà xuất bản gốc Việt tỵ nạn ở nước ngoài lại dành ưu tiên cho những người gốc Vẹm, điển h́nh như trường hợp Trần Khải Thanh Thủy, lúc c̣n” nằm trong hang đá” mà lại được nhà xuất bản in, quảng cáo, có cả bà Bích Huyền (phu nhân trung tá Nguyễn Quang Hưng, tham mưu trưởng cuối cùng của trường Đại Học Chiến Tranh Chánh Trị Đà Lạt, bị chết trong tù) bà hăng hái ra mắt sách dùm và xung đột, tranh cải với nhà văn Song Nhị cũng cùng ra mắt sách dùm cho Trần Khải Thanh Thủy. Xin hăy thật ḷng, chớ” xin đừng yêu lính bằng lời”, ngoài miệng lúc nào nói là tri ơn anh, cám ơn anh…nhưng lại dành ưu tiên tất cả cho” anh bộ đội Vẹm” hay những thành phần Vẹm từng có thành tích khủng bố nhân dân miền nam, trong đoàn quân” giặc từ miền bắc vô đây”. Khi nào ở hải ngoại, không c̣n những thành phần” xạo hết chỗ nói” như kiểu dành ưu tiên cho Vẹm, th́ lúc đó cộng đồng người Việt mới hết nhiễu nhương, hết thấy cảnh chướng tai gai mắt.

    Ở hải ngoại có nhiều người chống Vẹm mạnh, vạch mặt cả khỉ tặc Hồ Chí Minh…nhưng Điếu Cày chưa dám làm, cờ vàng c̣n chối bỏ, th́ sự có mặt của gă cựu bộ đội quân hại nhân dân là vô tích sự, chẳng những không có lợi ǵ mà trái lại sau nầy c̣n tác hại, khi đương sự vẫn tôn thờ lá cờ máu ḥe, mà ngay khi mới qua, Điếu Cày đă có thái độ không ưa lá cờ vàng ba sọc đỏ. Cái gương Bùi Tín, Dương Thu Hương, Nguyễn Minh Cần, Bùi Kim Thành…vẫn chưa sáng mắt những kẻ săn đón lố bịt Điếu Cày khi hắn mới qua, và nay thành con chốt sang sông. Yêu cầu những kẻ nào ủng hộ Điếu Cày hăy b́nh tỉnh, khách quan, thực ḷng, nếu có viết bài ủng hộ Điếu Cày, hăy đề tên thật, gốc gác, c̣n dùng tên tắt, hay biệt hiệu, là không có ai tin, cũng có thể là Vẹm dùng truyền thông để chụp mũ những ai lột mặt” con chốt sang sông” một con cờ của đảng mới sang, chưa làm ra tṛ trống ǵ mà đă lộ mặt qua sớm.

Những kẻ nào ủng hộ Điếu Cày mà” đéo” dám đề tên thật, chỉ là lũ DU KÍCH email, diễn đàn, là thành phần đáng DÍT CU Vẹm, là lũ NẶC DANH, ḷi ra NANH GIẶC rơ ràng, nên những bài viết binh Điếu Cày mà thiêu lư luận, không chứng minh lập trường, th́ con đây là:”Chó sủa mặc chó, đoàn lũ hành ta cứ đi”.

   
Người Việt hải ngoại” đéo” cần thêm bất cứ tên Vẹm nào qua đây múa rối, bày tṛ, thập tḥ chống Trung Cộng khơi khơi mà không chống thái thú Vẹm cộng. Những thành phần gốc Vẹm sang sông là do đảng Vẹm lợi dụng nhân quyền mà đưa người của chúng xâm nhập hợp pháp và c̣n được bưng bợ như là anh hùng cái thế, là tṛ hề tồi quá, hết Cù Cu Tỏng, ồn ào thời gian, lâm le thành lập chính phủ, nay th́ bộ đội khỉ Hồ là Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, được đảng dàn cảnh QUI MẢ, chỉ chống Trung Cộng mà t́m cách lôi kéo hải ngoại đầu hàng Vẹm cộng là chủ trương và sách lược mà đảng Vẹm ấp ủ từ sau năm 1975, tới nay vẫn chưa thành công, nên Điếu Cày cũng là kẻ thi hành việc triệt hạ cờ vàng.

    Điếu Cày cũng là trường hợp” lộn lèo” nữa, sau nhiều cái lộn lèo đă xảy ra. Do đó sự có mặt của Điếu Cày ở hải ngoại là không cần thiết và có khi là tai họa cho cộng đồng, khi gă thu hút thành phần đồng chí, đón gió thành một lực lượng thân cộng, hô hào đoàn kết với thái thú Vẹm để chống Trung Cộng, như gă từng làm trong nước và tổ sư hắn là Hồ Chí Minh cũng từng hô hào đoàn kết đánh Tây giành đập lột, đánh Mỹ phá nước./.

Trương Minh Ḥa
10.11.2014

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính