Cha không phải là VC, không có nghĩa là con không phải là VC (1) 

Nguyễn Phúc Liên Thành lẩm cẩm ôi

Phát ngôn suy luận thế th́ thôi

Anh em, Quốc - Cộng chia hai phía (2)

Chồng vợ, luân thường cắt một đôi

Phụ tử đối đầu như nước lửa (3)

Thầy tṛ đụng độ giống răng môi (4)

Năm xưa kinh nghiệm, nhiều từng trải

Nay lại hớ hênh quá xá rồi !!!???


Nguyễn Đạt

July 7, 2020


(1) Tôi viết thế hoàn toàn không có ư, không có nghĩa tôi bảo Đinh Quang Anh Thái là "VC hay nhận tiền của VC để làm việc cho chúng" . Tôi chỉ phản bác cách lư luận thiếu vững chắc, đầy sơ hở của một người nhiều kinh nghiệm về t́nh báo, về chiến tranh Quốc - Cộng như ông cựu Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Thừa Thiên và
  Huế Nguyễn Phúc Liên Thành mà thôi .

Tôi rất ngạc nhiên .

Học giả Phạm Quỳnh bị VC thủ tiêu rất tàn nhẫn, dùng búa bửa sọ, c̣n thoi thóp chưa chết  đă bị chôn sống . Nhưng con trai Phạm Tuyên theo VC, cố công vắt óc sáng tác bản nhạc ca tụng theo kiểu bưng bô  "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng ..." rất được quảng bá trong nước dưới chế độ VC .


(2) Chuyện này xảy ra quá nhiều .

(3) Cha làm thẩm phán VNCH có con ra bưng theo VC .

(4) Tṛ ra bưng theo VC, thản nhiên quay về dùng súng ám sát thầy giữa đường phố .

 

 

---------------------------------------------

nguyenphuc lienthanh <nguyenphuclt1966@gmail.com>

To:nngoc1937@gmail.com,Anthony Nguyen,Anh Dang,Liem Bui,Trinh V Nguyen

Wed, 8 Jul at 02:29

For your security, we have disabled links in this email. If you believe it is safe to use, mark this message as not spam.

 

ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN

TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG

P.O.BOX 6147

FULLERTON, CA.92834

TELE: 626-257-1057.

Orange county, Ca.USA. Ngày 7/7/2020

-Đồng bào Hải ngoại.

-Quư chiến Hữu QLVNCH/CSQG Việt Nam Cộng Ḥa

XIN PHỔ BIẾN RỘNG RĂI

 

XIN ĐỪNG HIỂU LẦM.

 

TÔI NGUYỄN PHÚC LIÊN THÀNH, NGUYÊN CHỈ HUY TRƯỞNG CẢNH SÁT QUỐC GIA THỪA THIÊN VÀ THỊ XĂ HUẾ, XIN XÁC NHẬN VỚI ĐỒNG BÀO Ở HẢI NGOẠI, VỚI QUƯ CHIẾN HỮU: 

PHỤ THÂN CỦA ANH ĐINH QUANG ANH THÁI LÀ BẠN ĐỒNG NGHIỆP VỚI CHÚNG TÔI.ÔNG LÀ CHỈ HUY TRƯỞNG CẢNH SÁT QUỐC GIA TỈNH QUẢNG NGĂI ĐĂ BỊ VIỆT CỘNG SÁT HẠI. 

XIN ĐỪNG VU KHỐNG ANH ĐINH QUANG ANH THÁI LÀ VIỆT CỘNG HAY NHẬN TIỀN CỦA VIỆT CỘNG ĐỂ LÀM VIỆC CHO CHÚNG, ĐÓ LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐÚNG ĐẮN

 

NGUYỄN PHÚC LIÊN THÀNH

PHONE : 626-257-1057

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính