2/9: Ngày Quốc Nhục !
 

Nguyên Anh

 

 


Buổi Mít-tinh của Tổng Đoàn Công Chức chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim ngày 17 tháng 8,1945. Và Cờ vàng quốc gia trước nhà hát tp Hà Nội (1945)

 

 

Ngày 2/9/1945 là ngày csvn thường huênh hoang tự đắc với việc HCM dành độc lập trong đó hắn đă đọc tuyên ngôn sao chép từ Hoa Kỳ phần mở đầu nhằm mị dân trong bối cảnh dân trí c̣n thấp và Nhật Bản cũng như các quốc gia đế quốc lần lượt trao trả lại các thuộc địa đă chiếm đóng.

 

Hăy cùng nh́n lại ngày 2/9/1945 và suy nghĩ nếu trong ngày này mà HCM không xuất hiện th́ sẽ ra sao ?

 

- Nếu không có HCM th́ nước Việt Nam đă xoay theo quỹ đạo khác và không phải tốn nhiều xương máu dân tộc trong việc bảo vệ ư thức hệ giữa hai luồng tư tưởng Quốc Gia và CS.

 

- Nước Việt Nam hôm nay có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu khi quyền điều hành Quốc gia nằm trong tay chính phủ Trần Trọng Kim,một nội các gồm các nhà trí thức yêu nước và có tinh thần cấp tiến hơn hẵn những người cs với tư duy nghèo nàn.

 

Khoảng 5 tháng 04 năm 1945, Trần Trọng Kim đến Huế. Sau khi được yết kiến Bảo Đại và gặp Trần Đ́nh Nam, Trần Trọng Kim cũng tán thành giải pháp ‘lập nội các hẹp’ của Ngô Đ́nh Diệm, và theo đề nghị của Trần Trọng Kim, một bức điện thứ 2 triệu tập Ông Ngô Đ́nh Diệm đă được Tối cao cố vấn Yokoyama nhận chuyển đi. Nhưng Ngô Đ́nh Diệm không ra Huế (do Nhật không chuyển điện, hay nhận điện mà từ chối). Bảo Đại triệu Trần Trọng Kim vào tiếp kiến lần thứ hai.

 

Trần Trọng Kim và một số trí thức có tiếng tăm được giao thành lập nội các ở Huế vào ngày 17 tháng 4 năm 1945. Đây là chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam “độc lập” trên danh nghĩa và Trần Trọng Kim trở thành Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam. Tham gia Nội các của ông đều là các nhà trí thức luật sư, bác sĩ, kỹ sư có tên tuổi (một giáo sư, hai kỹ sư, bốn bác sĩ, bốn luật sư)

 

- Sẽ không có những cuộc chiến đấu được gọi là tiêu thổ kháng chiến mà miền Bắc đă sử dụng năm 1946 góp phần làm tụt hậu miền Bắc trở về thời tiến hóa.

 

- Sẽ không có cái quái thai được gọi là cải cách ruộng đất dựa vào chủ thuyết của tên bệnh hoạn Karl Marx”cách mạng ruộng đất là điều kiện để giải phóng dân tộc” và được các tên hung thần Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê văn Lương, Hồ Viết Thắng học tập từ quan thầy TC đem về gây ra cảnh con tố cha,vợ tố chồng trái với luân thường đạo lư người Việt làm hàng chục ngàn người chết oan ức v́ bị quy là tầng lớp địa chủ trong đó có bà Nguyễn Thị Năm một doanh nhân có nhiều ủng hộ cho cách mạng.

 

- Sẽ không có cảnh nước nhà bị chia cắt tại vỹ tuyến 17 sau Hiệp định Genève1954 và cuộc nội chiến bảo vệ ư thức hệ huynh đệ tương tàn của hai phía gây nên cái chết của 1,1 triệu quân nhân miền Bắc – 316.000 tử trận,1.170.000 người bị thương của miền Nam, 2 triệu thường dân chết, 2.000.000 người dân bị thương, 2 triệu quân nhân và thường dân nhiễm các loại hóa chất độc hại của cả hai miền.

 

- Nước Việt Nam sẽ không mất đi 165.000 quân nhân (số liệu ước tính), thành phần tinh hoa ưu tú của Dân Tộc rất cần thiết cho việc xây dựng đất nước sau chiến tranh với chủ trương học tập cải tạo thực chất là đ̣n trả thù hèn hạ của "bên thắng cuộc".

 

- Sẽ không có cả triệu người phải vượt thoát khỏi thiên đường xă nghĩa trong đó nhiều người đă phải bỏ mạng v́ hai chữ Tự Do trên đường đào thoát, theo thống kê của LHQ từ năm 1975-1995 đă có 849.228 vượt biên khỏi VN.

 

Và cũng sẽ không có cái chính phủ Hèn với giặc-ác với Dân, công thần bè phái, cha truyền con nối chỉ chuyên đục khoét và làm lếu làm láo trên đầu Dân tộc hôm nay.

 

- Sẽ không có cái cảnh con dân nước Việt phải sắp hàng xin đi nước ngoài làm lao nô, osin dưới ánh nh́n rẻ rúng của ngoại bang.

 

 

V́ vậy ngày 2/9 nên gọi là ngày ǵ cho đúng ?

 

Chỉ có hai chữ chính xác nhất dành cho ngày này: QUỐC NHỤC !

 

Không có ǵ để gọi là hănh diện với một ngày lễ được gọi là Quốc Khánh được xây dựng trên xương máu hàng triệu đồng bào !

 

Không có ǵ để gọi là vinh quang với một chính phủ không phải do người dân bầu ra mà chỉ biết dành giựt cướp chính quyền do đó nó chỉ hoạt động cho cái đảng chỉ đạo của nó mà không phải do dân và v́ dân.

 

Lá cờ máu được kéo lên vinh danh ầm ỉ chỉ là đại diện của một quốc gia nghèo hèn nhục nhă, một chính phủ vô loài thiếu tự trọng và nó hoàn toàn không phải là đại diện của tất cả người Việt Nam dù là trong nước hay hải ngoại.

 

Tất cả lỗi lầm trên đều là tội lỗi của tên tội đồ Dân Tộc Hồ Chí Minh và đồng bọn.

 

Ngày 2/9/1945 là một sai lầm trầm trọng trong lịch sử Việt Nam !

 

Lịch sử sẽ ghi nhận điều này.


Nguyên Anh

Trí Nhân Media

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo