Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa - Ấp Chiến Lược

 

Nguyễn Nhơn 

Trời vào Thu tháng 10, bâng khuâng nhớ ngày thành lập Đệ Nhất VNCH 26 tháng 10 năm 1956.

 

Mới đây, nhân nói về vụ Quảng Đức tự thiêu, có ông giới thiệu vào web Tâm Thường Định, đọc cái gọi là “Một Số Hồ Sơ CIA Giải Mật về Cuộc Chiến Việt Nam”.

 

Gă nhà quê xứ Thủ ngay t́nh mon men vào đọc. Quen tật làm biếng, chỉ đọc các tiểu tựa, thấy toàn là những vấn đề moi móc Tổng thống Diệm và các yếu kém của chế độ nhằm mục tiêu lật đổ Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm vậy thôi.

 

Đáng lẽ th́ sổ toẹt cái cho rồi, nhưng đọc thấy cái tiểu tựa “Chương tŕnh Ấp Chiến Lược thảm bại lớn v́ bị VC trà trộn vào” chẳng đặng đừng click cái link vào đọc.

 

Cả cái điện tín mật chỉ có một câu chủ yếu: THE STRATEGIC HAMLET PROGRAM IS HIGHLY DANGEROUS BECAUSE, ALTHOUGH THE AMERICANS AND THE GOVERNMENT OF VIETNAM ARE EITHER UNWARE OF OR UNWILLING TO FACE IT, THE STRATEGIC HAMLETS ARE INFILTRATED WITH VIENAMESE COMMUNISTS (VC), WHOSE PRESENCE WILL MAKE ITSELFT KNOWN IN DUE COURSE. (Tạm dịch: Chương tŕnh Ấp Chiến lược nguy hiểm cao độ bởi v́ , mặc dầu người Mỹ và chánh phủ VN hoặc không quan tâm hoặc không muốn nh́n nhận, các Ấp Chiến Lược bị việt cọng xâm nhập mà sự hiện diện của chúng sẽ được xác nhận đúng lúc.)

 

Câu xác định nầy là một thứ xác định “miễn phí” (Affirmation gratuite), nghĩa là lẽ tự nhiên, khỏi cần chứng minh. Từ thượng tầng quốc gia như Phủ Tổng thống cho đến các đồn nghĩa quân vẫn xảy ra “nội tuyến, nằm vùng” hà huống ǵ nơi các ấp chiến lược xa xôi, hẻo lánh.

 

Vấn đề đặt ra là: Các ấp chiến lược ấy có ngăn chận việt cọng kiểm soát dân t́nh, đời sống của người dân các ấp ấy hay không?

 

Tôi nói bằng kinh nghiệm bản thân:

Sau một năm phục vụ tại Phủ Đặc ủy Trung ương T́nh báo, tôi được thuyên chuyển về tỉnh tân lập Chương Thiện, giữ chức vụ Trưởng ty Nội an kiêm Đặc trách Ấp Chiền lược vào tháng 4 năm 1963.

 

 

Khi ấy việc xây dựng ấp mới đă ngừng lại. Công việc chính yếu lúc đó là tổ chức các đoàn “thanh niên chiến đấu”, huấn luyện và vơ trang tại chỗ.

 

Kết quả là lực lượng thanh niên chiến đấu phụ trợ các “đội dân vệ” giữ vững an ninh thôn ấp có hiệu quả.

 

Mặc dầu là một tỉnh kém an ninh bên rừng U Minh, các thôn ấp ban ngày khá an ninh. Chỉ khi đêm về du kích việt cọng mới xuất hiện quấy phá.

 

Sau đảo chánh 1/11/1963, tôi về Biên Ḥa làm Chánh văn pḥng Tỉnh trưởng kiêm Trưởng ban Ấp Tân Sinh (New Life Hamlet).

 

Khi đó t́nh h́nh các ấp thiệt là kém an ninh. Hầu như chỉ có các ấp ở Tỉnh lỵ, quận lỵ là tương đối an ninh. Phần c̣n lại là bất an ninh.

 

May mà Mỹ đổ quân vào đẩy lùi các đơn vị việt cọng trở vào các chiến khu, chương tŕnh xây dựng - phát triển nông thôn mới khởi phát mạnh mẽ.

 

Khởi đầu, cố vấn Mỹ giúp tổ chức, huấn luyện và trang bị các đoàn “cán bộ biệt chính” (Special Political Cadree) mà thực chất là đ̣an cán bộ vơ trang mở đường và bảo vệ các đoàn xây dựng ấp chiến lược.

 

Qua Đệ nhị VNCH, công tác xây dựng - phát triển nông thôn được lần hồi ổn định và cuối cùng với danh xưng “Chương tŕnh B́nh định - Xây dựng - Phát triển Nông thôn”.

 

Theo như danh xưng 3 bước:

- TỰ PH̉NG với công tác rào ấp - tổ chức đội Nhân dân Tự vệ giữ ǵn an ninh thôn ấp.

 

- TỰ QUẢN: tổ chức đoàn ngũ hóa dân ấp và bầu ra BAN TRỊ SỰ Ấp để tự quản trị công việc trong ấp.

 

TỰ TÚC PHÁT TRIỂN: Đề ra các dự án chăn nuôi - Đào ao thả cá - Đào mương dẫn nước cho nông nghiệp ...

 

Giờ cuối, tỉnh Biên Ḥa có 243 Ấp đều là ấp A- B, nghĩa là an ninh hoặc khá an ninh, chỉ có rất ít ấp kém an ninh.

 

Công việc làm hơn 12 năm ṛng ră chỉ vắn tắt đôi hàng nhưng mỗi khi nghĩ tới bồi hồi trong dạ.

 

Từ những bước ban đầu “Ấp Chiến Lược” chỉ chú trọng về an ninh. Càng về sau càng có kinh nghiệm máu xương, vừa b́nh định vừa xây dựng và phát triển theo kế hoạch vững chắc và hữu hiệu.

 

Đời sống đồng bào nông thôn ngày càng ấm no, sáng sủa.


Bỗng nhiên giặc phương bắc ùa vào “giải phóng” trở thành nghèo đói triền miên và bị áp bức thậm tệ.

 

Ngày nay, hán ngụy vẫn khua chiêng “Nông Thôn Mới” mà ở miền cao:

Cô giáo trẻ chun bao nylon để anh chú kéo qua suối đi dạy.

 

Tṛ nhỏ đeo dây cáp qua sông đi học.

 

Bé gái tan học về đói lả người men theo cầu ván gập gh́nh té kinh chết đuối!

 

Đó là thảm cảnh xă hội ngày nay.

 

Mong sao bọn hán ngụy tranh giành quyền lực, giết nhau để câu sấm Trạng hiển linh mau lẹ:

“Bỉnh chúc vô minh Quang tự diệt

Trọng Ngân bạc Phúc sản tiêu tan”

 

 

Nguyễn Nhơn

10/10/2018

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính