Ngy quật khởi

 

 

Đất nước ta đang dầu si lửa bỏng

Họa Hn n đang từng pht đến gần

Khắp nơi nơi huỳnh huỵch những bước chn

Vng đứng dậy đồng đp lời sng ni

 

Đ hết rồi những năm di hi sợ

Đ hết rồi những cam chịu m thầm

Nay đứng thẳng hin ngang v ngạo nghễ

Ta tht vang quyết lật đổ t quyền

 

Triệu triệu triệu bn tay ta xiết chặt

Cng xng ln đập nt bọn cuồng hồ

Bọn cng an, bọn qun đội cn đồ

c với dn, nhưng gối quỳ trước giặc

 

Triệu triệu triệu bn tay ta xiết chặt

Cng xng ln đnh tan đảng bn nước

Cứu giống ni thot khỏi  họa diệt vong

Cho mun năm cn mi giống Tin Rồng

 

Triệu triệu triệu bn tay ta xiết chặt

Cng xng ln giật sập đảng  v lun

Bồi đắp lại bức dư đồ rch nt

Bởi bn tay bọn quỷ đỏ v thần

 

Triệu triệu triệu con tim cng nhịp đập

Quyết vng ln  chiến đấu cho TƯƠNG LAI

D mu đổ, d thương tch hnh hi

Ta mn nguyện v ngảy mai tươi sng

 

C nghe chăng tiếng hồn thing sng ni ?

Chần chờ chi? Hy gấp rt ln đường !

Tiu diệt cộng sản, lm ĐẸP qu hương

Ton dn Việt đang mong  NGY QUẬT KHỞI.

 

 

SI GN, 3/9/ 2018

Người Giao Chỉ

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh