Kỷ niệm Trận Hải Chiến Hoàng Sa 19-1-1974

 

 

Vinh Danh Hải Quân VNCH đă tử chiến giữ ǵn tấc đất, biển đảo của Ông Cha.

Hoàng Sa, một chứng tích hào hùng tinh thần Bảo Quốc An Dân của QLVNCH.

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bốn chiến hạm của Việt Nam Cộng Ḥa ra chiến đấu bảo vệ quần đảo Hoàng Sa vào tháng 1.1974

 

Kỷ Niệm Hoàng Sa

 

 

Bốn lăm năm tiếng gọi Hoàng Sa

Vẫn c̣n đó một trang hùng sử

“Anh hùng tử khí hùng nào tử!”

Thà chết vinh bảo vệ sơn hà

 

Tàu giặc Hán dàn trận gấp ba

Ỷ thế mạnh bao vây Đại Việt

HQ10 ḱnh ngư dũng liệt

Sóng Bạch Đằng tử chiến Hoàng Sa

 

Ngụy Văn Thà chống trả hiên ngang

Anh ở lại con tàu Nhật Tảo

Xác tàu địch ch́m trong lửa pháo

Đời chinh nhân sống chết không màng

 

Đảo Hoàng Sa chiến tích Cộng Ḥa

Giữ tấc đất tiền nhân dựng nước

Như tráng sĩ lời thề hẹn ước

Tử theo thành vùi xác phong ba

 

Hoàng Sa ơi! máu thịt thân thương

Quyết bám giữ đất trời biển đảo

Anh ghi dấu một trang sử máu

Thề hy sinh bảo vệ quê hương...!

 

 

Ngư Sĩ

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính