Hăy đứng lên! Thượng Cờ Vàng xuất trận!

 

 

Thương hải-ngoại tiềm-tàng t́nh yêu nước,

Máu trào sôi đứng trước cảnh quốc vong,

Cách thâm sơn, đại hải, cách tầng không ...

Tay khó với chung ḷng ǵn đất mẹ.

 

Đau thấm-thía, quê-hương đông giới trẻ,

Dư tài ba lấp bể với bạt sơn,

Dư khả-năng đoàn-kết lấn chen chơn,

Diệt sạch lũ cô hồn đảng Cộng-Sản.

 

Tiếc thay ! Mảnh giang-san c̣n gặp nạn,

Toàn dân c̣n ngụp lặn giữa khổ-đau,

Tiền nhân c̣n than oán vọng canh thâu,

Trời đất thảm giăng sầu chia an-ủi (?).

 

Nên thế-hệ trẻ trung lây nhục tủi,

Đă âm-thầm, lầm-lũi riết thành quen,

Cơng trên lưng Thần sợ với Thần hèn,

Nhu-nhược khó ngẫng lên : Ai xông-xáo ?

 

Đừng để nhục ṇi Quang-Trung, Hưng-Đạo,

Ṇi Triệu, Trưng, con cháu đức Ngô-Quyền ...

Dũng tiền-nhân kinh khiếp giặc Bắc biên,

Hán, Mông, Măn ... liên-miên mang uất hận.

 

Hăy đứng lên ! Thượng Cờ Vàng xuất trận !

Diệt nội thù : Cộng-Sản đảng Việt-gian.

Hèn thờ Tàu, dâng hiến mảnh giang-san,

Đẩy chủng-tộc, toàn dân làm nô-lệ.

 

Thay hải-ngoại, lớp già-nua bóng xế,

Thét gào về đất mẹ cách trùng dương,

Cầu nữ nam khẩn cấp cứu quê-hương,

Đâu lư để Bắc phương Tàu thống-trị ?

 

TDT, NOV-07-14

Ngô-Phủ

 

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo