Hy bảo vệ Cờ Vng

 

 

Hỡi dn Việt lưu-vong nơi hải-ngoại,

Những tiền đồn, doanh-trại phe Quốc-Gia,

Tuyến cuối cng của chiến-sĩ Cộng-Ha,

Cờ Vng thượng, gần xa khắp hon-vũ.

 

Lm H-Nội lồng ln như th dữ,

Bốn mươi năm mu ứ ngậm tun trn.

Nuốt căm th từng tm ruột bầm gan.

Thề rửa hận trước bn-giao đất nước.

 

Chng tới-tấp sai sứ-thần đởm-lược,

Cố thi-hnh mưu-chước: Hạ cờ vng.

Đặc-biệt trn đất Mỹ, cc Tiểu-bang,

Nơi chng chuốc bẽ-bng mun nhục-nh.

 

Lợi-dụng tiền Việt-kiều cng dư-giả,

Chng tung mua tất cả giới Truyền-thng,

Lũ bấy lu sống bm cc cộng-đồng,

Lại hn-hạ hai lng ha giặc Cộng.

 

Cờ Vng chng bấy lu vờ giương lộng,

Nay bắt đầu trắng-trợn dẹp quăng đi,

Theo lệnh thằng cn ngố đến chỉ-huy,

i ! Nhục-nh -chề dn tị-nạn.

 

Hỡi hải-ngoại lưu-vong v Cộng-Sản,

Chớ thờ ơ trước vận nước nguy nan,

Cn cn-đồ với cờ  đỏ sao vng,

L sử Việt sang trang: Ai thống khổ ?

 

Hy bảo-vệ l Cờ Vng ba sọc đỏ,

L bảo-tồn đất tổ cho tiền đồ,

Hy đập tan tham vọng lũ tam V,

Lun muốn diệt l cờ của dn-tộc.

 

Thi Dương Thnh, NOV-26-14

Ng-Phủ

 

Ước chi:

Nhất tr ton dn trừ Việt-cộng,

Đồng tm cả nước đập Tu-ph.

Ng-Phủ

 

 

 

 

 

Trang Chnh     Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo