CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM

 

PHN I

 

NHẬN ĐỊNH VỀ THẾ GIỚI

 

 

 

Lĩnh vực chính trị

 

Hiện nay trong lĩnh vực chính trị, thế giới chia làm hai khối rơ rệt: Một bên là khối tự do, một bên là khối cộng sản.

 

Mặc dầu gần đây, có xảy ra một mặt những cuộc tranh chấp đôi khi lên đến một cao độ đáng chú ư giữa các quốc gia trong khối cộng sản, cũng như trong khối Tự Do, một mặt khác nhiều thỏa ước có tính cách chính trị, văn hóa, khoa học hay kinh tế đă được kư kết giữa những quốc gia thuộc khối khác nhau, sự phân biệt trên vẫn c̣n giữ nguyên giá trị. Lư do của t́nh trạng đó là sự khác biệt giữa hai khối do hai quan niệm khác nhau về phương pháp lănh đạo.

 

Hai bên đều tuyên bố mục đích tối hậu của ḿnh là mưu hạnh phúc cho nhân dân. Tuy nhiên, để đạt mục đích đó, khối Tự Do chủ trương khắc phục cho được sự tự ư tham gia của quần chúng vào công cuộc xây dựng hạnh phúc đó. Trái lại khối cộng sản chủ trương một sự tham gia cưỡng bách.

 

Hai quan niệm đều có ưu và khuyết điểm. Sự chọn lựa một trong hai quan niệm trên không căn cứ trên các ưu và khuyết điểm ấy mà lại do những hoàn cảnh lịch sử, mà chúng ta sẽ thấy.

 

Nay chỉ cần biết rằng sự khác biệt giữa hai quan niệm ấy đă dẫn dắt đến các sự khác biệt về lư thuyết chính trị, về bộ máy chính phủ, về hệ thống kinh tế và về quyền sở hữu.

 

 

Lĩnh vực văn hóa

 

Bây giờ nếu chúng ta đứng vào lĩnh vực văn hóa th́ nhận thấy thế giới lại chia ra làm nhiều khối hơn. Trước tiên là khối Âu Mỹ gồm các nước ở Âu Châu, kể cả Nga Sô và các nước Đông Âu thuộc Nga. Các nước ở Bắc và Nam Mỹ và những quốc gia do người Âu lập ra ở Úc Châu, Tân Tây Lan và Nam Phi. Khối này gồm các nước thuộc vào xă hội Tây Phương thừa hưởng văn hóa Hy Lạp và La Mă khi xưa và văn hóa Gia Tô sau này.

 

Khối thứ hai gồm các quốc gia Ả Rập ở từ vùng cận Đông đến Hồi Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Soudan, Ai Cập và các quốc gia Bắc Phi Châu. Khối này lập thành xă hội Hồi Giáo thừa hưởng văn hóa Hồi Giáo.

 

Khối thứ ba gồm các quốc gia ở phía Đông Đại lục Âu Á: Nhật Bổn, Đại Hàn, Trung Hoa và Việt Nam, lập thành xă hội Đông Á thừa hưởng văn hóa xưa của Trung Hoa.

 

Khối thứ tư gồm Ấn Độ và ngoài các nước nhỏ phụ cận phía Bắc Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cam Bốt, Mă Lai và Nam Dương. Lập thành xă hội Ấn Độ thừa hưởng văn hóa Ấn Độ.

 

Và sau hết khối Hắc Phi gồm các quốc gia mới xuất hiện ở Phi Châu lập thành xă hội Hắc Phi có một văn hóa phôi thai.

 

 

Lĩnh vực khoa học kỹ thuật

 

Bây giờ nếu chúng ta đứng vào lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, th́ chúng ta lại nhận thấy các khối chính trị văn hóa nói trên tự nhiên biến mất, và lại hiện ra một hiện trạng thống nhất bất ngờ. Tất cả các quốc gia trên đều theo đuổi một khoa học, khoa học Tây phương, đều áp dụng một kỹ thuật, kỹ thuật Tây phương, dù kỹ thuật đó thuộc về lĩnh vực chính trị, hay quân sự, hay giáo dục, hay sản xuất, hay kinh tế, hay kỹ nghệ, hay vận tải và giao thông.

 

V́ những lư do ǵ mà tùy theo lĩnh vực, thế giới khi th́ hợp thành một khối, khi lại chia ra nhiều khối ?

 

Các sự kiện lịch sử dưới đây sẽ giải thích rơ h́nh trạng mới xem qua phức tạp đó.

 

 

Văn minh Tây phương chinh phục thế giới

 

Trở ngược lại ḍng lịch sử và nh́n vào bản đồ thế giới vào khoảng Thế Kỷ XIV, thời kỳ mà các phương tiện giao thông c̣n nghèo nàn, th́ chúng ta nhận thấy rằng cách đây không quá 600 năm các xă hội mà chúng ta đă phân biệt trên kia trong lĩnh vực văn hóa đă có. Chẳng những thế, lúc bấy giờ ranh giới giữa các xă hội trên lĩnh vực văn hóa lại cũng là ranh giới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và kỹ thuật.

 

Nhưng sau đó, văn minh Tây phương thoát khỏi thời kỳ phôi thai và phát triển một cách hùng mạnh. Nền văn minh này tự tạo cho ḿnh một sinh lực dồi dào nhờ thừa hưởng được văn hóa Hy Lạp và La Mă xây dựng trên những căn bản lư trí chính xác và nhờ ở Kinh Thánh Gia Tô gieo cho quần chúng một đức tin mănh liệt.

 

Nhờ đó, người Tây phương t́m được nhiều phát minh khoa học và sáng chế được nhiều kỹ thuật khả dĩ giúp cho họ vượt biển và chinh phục nhiều đất đai mới. Lúc đầu họ chiếm những vùng dân cư thưa và lạc hậu ở Nam và Bắc Mỹ lập thành những quốc gia mới theo kiểu Âu Châu.

 

Nhưng lần lần theo đà phát triển càng ngày càng mănh liệt và càng ngày càng nhanh của xă hội Tây phương, người Tây phương khắc phục được nhiều kỹ thuật mới lạ khả dĩ đặt vào trong tay họ những mănh lực vật chất không xă hội nào đương đầu nổi. Và vào Thế Kỷ 16 họ đă bắt đầu chinh phục xă hội Hồi Giáo lân cận. Thế Kỷ 17 và 18 chứng kiến sự thất bại của các quốc gia trong xă hội Ấn Độ và Thế Kỷ 19 đến lượt các quốc gia trong xă hội Đông Á. Đến Thế Kỷ 20 văn minh Tây phương đă hoàn toàn chinh phục thế giới và nhờ đó mang lại cho các Dân Tộc Tây phương một nền thịnh vượng chưa từng thấy. Tất cả các quốc gia ngoài xă hội Tây phương đều bị biến thành thuộc địa hay bán thuộc địa. Chỉ trừ một vài Dân Tộc như Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bổn v́ nhờ đă sớm nhận định được bí quyết thành công của người Tây phương là ưu thế của họ trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.

 

Những nước này đă ‘’Duy Tân’’ kịp thời, khắc phục những kỹ thuật của Tây phương để chẳng những tự vệ đối với sự tấn công của Tây phương mà lại c̣n, cũng như các nước trong xă hội Tây phương, mang lại cho Dân Tộc của họ một mức sống dồi dào hơn.

 

Tất cả các nước khác như Việt Nam đều phải chịu mang ách nô lệ, và cũng như Việt Nam, đă mất một cơ hội thứ nhứt để xây dựng cho Dân Tộc ḿnh một quốc gia hùng cường và để mang lại hạnh phúc cho đời sống của quần chúng.

 

Ngày nay t́nh trạng thống nhất của thế giới trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật có hai ư nghĩa.

 

1.- Văn minh Tây phương đă chinh phục thế giới, và đă chinh phục bằng khoa học kỹ thuật.

 

2.- Các quốc gia nào muốn tồn tại đều phải khắc phục khoa học Tây phương và kỹ thuật Tây phương.

 

Nhưng muốn khắc phục được khoa học Tây phương và kỹ thuật Tây phương, trước tiên phải khắc phục lối suy luận của Tây phương đặt trên căn bản chính xác về lư trí. Và sau đó khắc phục những tập quán trong đời sống hằng ngày khả dĩ nuôi dưỡng và duy tŕ lối suy luận trên. Nếu chỉ hấp thụ khoa học và kỹ thuật không, th́ không sáng tác được. Mà không sáng tác được khi người Tây phương tiếp tục sáng tác là mối đe dọa của Tây phương vẫn c̣n măi.

 

V́ vậy cho nên, ngày nay trên thế giới vấn đề Tây Phương Hóa là một vấn đề thiết yếu cho các quốc gia muốn tồn tại, mặc dầu Tây Phương Hóa theo kiểu khối Tự Do hay Tây Phương Hóa theo kiểu khối cộng sản.

 

Và đó cũng là một vấn đề thiết yếu cho nước Việt Nam.

 

Sau này chúng ta sẽ xem vấn đề Tây Phương Hóa là như thế nào, và việc Tây Phương Hóa có hại đến tinh thần Dân Tộc không.

 

 

Vấn đề cộng sản.

 

Từ đầu của Thế Kỷ XX, lư thuyết cộng sản đă làm chấn động xă hội Tây phương. Sau đó lư thuyết cộng sản đă trụ đóng và phát triển ở Nga. Và ngày nay lư thuyết cộng sản đang hoành hành ở Á Châu và đang đe dọa Nam Mỹ. Nhưng ở mỗi nơi lư thuyết cộng sản được tiếp nhận bởi những lư do khác nhau và được giải thích theo một lối thích nghi với hoàn cảnh địa phương. Cộng sản ở Âu Châu khác cộng sản ở Nga. Cộng sản ở Nga khác cộng sản ở Tàu, nhưng ba nơi đều là cộng sản. Các sự kiện lịch sử dưới đây sẽ giải thích vẻ phức tạp mới xem qua đó.

 

 

Cộng sản ở Tây phương

 

Khoa học và kỹ thuật của Tây phương đă phát triển theo một đà càng ngày càng nhanh, v́ thế cho nên nhiều lúc đă vấp phải sức thụ động của các cơ cấu xă hội lúc nào cũng tiến hóa chậm hơn. Trong các thời kỳ đó sự xung đột bộc lộ bằng những xáo trộn xă hội.

 

Cuối Thế Kỷ 19, Tây phương phát minh những kỹ thuật sản xuất kỹ nghệ.

 

Lúc đầu những lực lượng sản xuất mới đó chưa được điều khiển hoàn bị, đă gây ra nhiều cuộc đảo lộn trong một xă hội thủ công nghệ. Đa số thợ thủ công bị phá sản và trở thành thợ thuyền vô sản, trong khi những máy móc sản xuất tối tân tập trung tư bản vào tay một thiểu số. Sự quân b́nh trong việc phân phối tài sản của xă hội thủ công nghệ cũ đă bị đổ vỡ và đại đa số dân chúng thợ thuyền phải sống một đời vô cùng cực khổ.

 

Karl Max, Triết Học Gia và Kinh Tế Gia, người Đức gốc Do Thái, sống ở Anh, nhận thấy rằng tất cả các tệ đoan lúc bấy giờ do ở chỗ các cơ cấu của xă hội Tây phương không c̣n thích nghi với những lực lượng sản xuất mới do các phát minh kỹ thuật mang đến. Do đó Karl Max đề nghị một kiểu xă hội mới xây dựng trên những căn bản mới để cho phù hợp với các phương tiện sản xuất mới. Ông chủ trương thành lập xă hội mới bằng một cuộc cách mạng toàn diện.

Như vậy, ở Tây phương, thuyết cộng sản là một phương thuốc của Tây phương đề nghị để chữa căn bệnh cho xă hội Tây phương trong một giai đoạn phát triển cam go.

 

Về sau các nhà lănh đạo Tây phương lại t́m được nhiều phương thuốc khác, nhờ đó mà xă hội Tây phương chẳng những trở nên lành mạnh mà c̣n phát triển mạnh bạo hơn, như chúng ta thấy ngày nay. Do đó mà hiện nay, thuyết cộng sản đă mất rất nhiều sinh lực trong xă hội Tây phương và trong một ngày gần đây sẽ không c̣n nữa.

 

 

Cộng sản ở Nga.

 

Trong xă hội Tây phương, Nga là một Dân Tộc Slave ở trên ranh giới giữa Âu và Á, chịu ảnh hưởng Á Châu rất nhiều bởi các cuộc chinh phục như của Thành Cát Tư Hăn và của Attila. Các nước ở Tây Âu lại thuộc giống Latin hay là Saxon. Sự hai bên cùng theo Đạo Gia Tô đáng lư ra phải giúp cho sự sum họp, lại trở thành thêm một yếu tố chia rẽ sau khi Giáo Hội Gia Tô đă vỡ ra thành hai giáo hội, một Giáo Hội Đông trong đó có Nga và một Giáo Hội Tây ở La Mă.

 

V́ lư do trên mà trong lịch sử giữa Nga và Tây Âu có một cuộc tranh chấp không ngừng hiện nay vẫn đang tiếp diễn. Cuộc tranh chấp lúc trầm lúc bổng. Tây Âu thắng nhờ kỹ thuật tiến bộ hơn. Lúc nào Nga hấp thụ được kỹ thuật Tây phương th́ lại giữ phần thắng nhờ khối dân đông và đất rộng. Tây phương lại phát minh những kỹ thuật mới và lại thắng, và cứ như thế tấn tuồng lại tái diễn.

 

Vào cuối Thế Kỷ 19, khi Tây phương, ngoài đă chinh phục thế giới nhưng trong lại gặp phải những trở lực xă hội tạo hoàn cảnh cho thuyết cộng sản bành trướng, th́ Nga ở vào một thời kỳ yếu thế v́ kém về kỹ thuật. Các nhà lănh đạo Nga, theo chiến thuật cổ truyền, đang nỗ lực hấp thụ các kỹ thuật mới của Tây phương. Nhưng lần này ngoài các kỹ thuật vật chất họ lại thâu nhận thêm thuyết cộng sản. V́ hai lư do:

 

1.- Họ muốn gấp rút bắt kịp Tây Âu bằng cách tổ chức trước Tây phương một xă hội mới thích nghi với các phương tiện sản xuất mới như Marx đă đề nghị.

 

2.- Nếu nước Nga trở nên thành tŕ của thuyết cộng sản, th́ sự bành trướng của thuyết cộng sản trong các nước Tây Âu sẽ biến các đảng cộng sản của các quốc gia nầy thành những đồng minh nội tuyến trong ḷng địch, rất quí báu cho Nga trong cuộc tranh chấp hằng mấy Thế Kỷ với Tây Âu.

 

Như vậy, chuyển từ Tây Âu sang Nga thuyết cộng sản đă nghiễm nhiên từ một phương thuốc được đề nghị cho xă hội Tây phương, biến thành vừa là một phương tiện giúp cho sự phát triển của Nga vừa là một khí giới sắc bén giúp Nga đánh bại kẻ thù.

 

Dầu sao sự tranh chấp vẫn là một sự tranh chấp nội bộ giữa các quốc gia trong xă hội Tây phương.

 

Sở dĩ Nga đă đưa cuộc tranh chấp ấy lên thành một cuộc tranh chấp quốc tế chỉ v́ kẻ thù Tây Âu lúc bấy giờ đă bủa vây lưới kinh tế của họ trên khắp thế giới.

 

Và cũng v́ để tạo cho họ vây cánh trên khắp thế giới mà các nhà lănh đạo Nga Sô đă hô hào các lănh tụ các quốc gia bị chinh phục làm thuộc địa hay bán thuộc địa gia nhập vào hàng ngũ cộng sản

 

Như vậy thuyết cộng sản đối với Nga chỉ là một phương tiện và ngày nào mục đích đă đạt được, phương tiện sẽ không c̣n giá trị nữa.

 

Ngày nay, mục đích đă đạt, Nga đă thắng nhờ khắc phục được kỹ thuật Tây Âu và nhờ khối dân đông và đất rộng của ḿnh. Các biến cố hiện tại ở Âu Mỹ chứng tỏ rằng Nga sắp đến lúc bỏ phương tiện cộng sản và trở về với xă hội Tây phương

 

Những sự tiếp xúc của Ṭa Thánh La Mă với các lănh tụ Giáo Hội Nga là một trong những cố gắng để đưa Nga Sô về xă hội Tây phương.

 

Và ngày đó sự tranh chấp quyết liệt giữa cộng sản và Tư Bản, như ngày nay, sẽ tự tiêu và nhường chỗ cho một cuộc tranh chấp khác quyết liệt hơn hiện nay đă bắt đầu thành h́nh giữa khối Trung Cộng và khối Âu Mỹ.

 

 

Cộng sản ở Á Châu

 

Trong hệ thống giá trị truyền thống của hai nền văn minh Á Châu: Văn minh Ấn Độ và văn minh Trung Hoa, không có một điểm nào có thể làm mầm cho một thuyết tàn bạo như thuyết cộng sản nảy nở được.

 

Sở dĩ ngày nay thuyết cộng sản hoành hành được ở Á Châu là v́ chính Tây phương đă tạo hoàn cảnh cho nó nẩy nở và chính Tây phương đă đưa nó vào. Sau khi thảm bại trước lực lượng chinh phục của Tây phương, các quốc gia ở Á Châu đều lần lượt bị biến thành thuộc địa hay bán thuộc địa. Tinh thần bất khuất của Dân Tộc khiến các lănh tụ vẫn tiếp tục một cuộc tranh đấu vô hy vọng. Bởi v́, để đương đầu với những lực lượng xâm lăng hùng hậu của Tây phương bủa lưới khắp chiến trường thế giới, chúng ta chỉ có thể đưa ra để nghinh chiến những lực lượng kém kỹ thuật trong một chiến trường giới hạn trong từng quốc gia. Sự thất bại đă cầm chắc nếu chúng ta không có những đồng minh đồng sức với kẻ thù.

 

V́ nhận định như vậy cho nên các lănh tụ cách mạng thức thời đều hưởng ứng lời kêu gọi của Nga Sô. Sự đồng minh với Nga Sô sẽ mang lại cho họ:

 

1.- Những phương tiện xứng đáng để đánh bật kẻ thù ra khỏi lănh thổ.

 

2.- Một kiểu mẫu và những phương pháp phát triển quốc gia khi đă phục hồi độc lập.

 

Như vậy sang Á Châu thuyết cộng sản chỉ c̣n là một phương tiện để đánh kẻ xâm lăng và một phương pháp phát triển.

 

Cho tới đây những nhà lănh đạo chủ trương theo cộng sản c̣n có lư vững chắc. Nhưng sau đó họ hoàn toàn lầm lẫn nếu họ say mê mà tôn thờ thuyết cộng sản như là một chân lư, và quên rằng.

 

1.- Nga Sô chỉ xem thuyết cộng sản là một phương tiện và chỉ có giá trị là một phương tiện.

 

2.- Phương pháp cộng sản áp dụng ở Nga mặc dầu đă đưa đến kết quả, nhưng không phải v́ vậy mà có thể áp dụng một cách hữu hiệu cho mọi quốc gia.

 

Mao Trạch Đông đă nh́n thấy rơ hai điểm trên đây. Sự khác biệt giữa các phương pháp cộng sản ở Nga và ở Tàu là một bằng cớ. Cộng sản ở Việt Nam cũng nằm trong khuôn khổ tŕnh bày trên đây.

 

(Tiếp Phần II)

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính