Tội ác của Việt cộng đối với người dân nước Việt Nam Cộng Ḥa

 

Ngô Đ́nh BảoKhông giấy mực nào có thể ghi hết những tội ác của Hồ Chí Minh và băng đảng Việt Cộng đối với dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm nay. Tuy nhiên, nhằm mục đích chứng minh rằng những chia rẽ do Việt Cộng gây ra là không thể hoà giải được chừng nào chúng c̣n thống trị đất nườc, bài viết này chỉ thu hẹp vào một số ít tội ác tượng trưng của Việt Cộng đối với đồng bào Miền Nam kể từ sau ngày 30-4-1975 cho tới ngày hôm nay, và từ đó có thể suy ra những tội ác của chúng đối với toàn thể dân tộc Việt Nam.

 

Khi xâm lăng Việt Nam Cộng Ḥa, Việt Cộng đă hành xử như một đạo quân thực dân đi xâm lược đô hộ một quốc gia thù địch mà một nhà báo người Pháp đă nhận định rằng đây là một kiểu thực dân nội địa, (auto-colonisation). Với tính cách là đạo quân xâm lược, băng đảng Việt cộng chính là kẻ thù của toàn dân Miền Nam, giặc từ Miền Bắc vô Nam! Ngay khi chiếm được Việt Nam Cộng Hoà, chúng lập tức xoá bỏ chính quyền chính thống quốc gia đương nhiệm, bỏ tù tất cả quân cán chính VNCH dưới cái nguỵ danh “học tập cải tạo” để trả thù. Chúng thành lập một chính quyền đô hộ thực dân nội địa từ trung ương tới địa phương gồm toàn những cán binh, cán bộ của chúng từ Miền Bắc đưa vào với cung cách hành xử theo một thứ “văn hoá xă hội chủ nghĩa” rừng rú rất xa lạ với đồng bào Miền Nam. Với chính quyền thực dân nội địa độc tài trong tay, chúng áp dụng một phương pháp cai trị bằng khủng bố và ḱm kẹp rất dă man mà chúng đă có kinh nghiệm từ Miền Bắc, và cùng lúc, chúng phạm những tội ác gây xung đột và chia rẽ trầm trọng giữa chúng với người dân Miền Nam và giữa người Việt với người Việt.

 

Phương Pháp Cai Trị Bằng Khủng Bố và Ḱm Kẹp


So với phương pháp cai trị bằng cách chia để trị của thực dân Pháp, phuơng pháp cai trị bằng khủng bố và ḱm kẹp của băng đảng Việt Cộng đă chứng minh rằng chúng là bậc thày:

 

a) Với chính sách "hộ khẩu" và tem phiếu lương thực, trong thực tế, cộng sản đă chỉ định nơi cư trú, kiểm soát sự di chuyển và cái dạ dầy của người dân Miền Nam. Đây là một h́nh thức giam lỏng. Với chủ trương thâm độc “ăn không no, đói không chết”, hàng tháng chúng cung cấp cho mỗi người 12kg gạo hay bo bo – một loại lương thực để nuôi gia súc – quy ra gạo cùng với 200gr đường và vài lạng thịt… Với chính sách nuôi ăn như nuôi súc vật, nuôi tù trên đây, cộng sản tin rằng quanh năm suốt tháng người dân chỉ mải miết lo cái ăn và không c̣n tâm trí để chống lại chúng, và nếu người nào chống đối, chúng sẽ cắt tem phiếu lương thực và bao vây kinh tế, tức cắt nguồn sống. Tại Miền Bắc, vào năm 1956, chỉ v́ tham gia vào phong trào Nhân Văn-Giai Phẩm – một phong trào đ̣i tự do dân chủ cho đồng bào Miền Bắc – mà nhà đại trí thức khoa bảng, giáo sư đại học Nguyễn Mạnh Tường đă bị cắt tem phiếu lương thực và bị bao vây kinh tế trong suốt 30 năm. Giáo Sư Nguyễn Mạnh Tường cùng với vợ con đă phải sống 30 năm ngắc ngoải như những “con ma đói” trong cái “thiên đường xă hội chủ nghĩa” Miền Bắc.

 

b) Với hệ thống công an khu vực dày đặc, cộng sản đă theo dơi và kiểm soát được tư tưởng và hành động của mọi người. Cộng sản tổ chức mỗi người dân là một điểm chỉ viên có bổn phận phải theo dơi, ḍ la, báo cáo hành động và tư tưởng của người khác ngay cả với cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cái trong gia đ́nh, và ngược lại, người điểm chỉ viên đó lại bị người điểm chỉ viên khác theo dơi và báo cáo… Cộng sản đă chủ tâm tạo một không khí khủng bố bao trùm trong xă hội, và mọi người luôn luôn sống trong sợ hăi và đề pḥng bị ám hại. Với kiểu khủng bố này, cộng sản đă làm tê liệt ư chí và sức đối kháng của người dân.

 

c) Cộng sản đoàn ngũ hoá toàn dân để kiểm soát và theo dơi. Tất cả mọi người, bất kể già, trẻ, lớn, bé, đều phải tham gia vào một tổ chức do chúng kiểm soát như: đội nhi đồng cứu quốc, hội phụ nữ cứu quốc, đoàn thanh niên xung phong, hội nhà văn, hội tŕnh diễn nghệ thuật…Trong các hội đoàn này, cộng sản tổ chức những buổi sinh hoạt định kỳ, và các hội viên phải thay phiên nhau “phê và tự phê” để tự tố cáo ḿnh và tố cáo người khác về những hành vi, tư tuởng bị cho là sai trái với chủ trương, đường lối của đảng cộng sản. Từ những buổi sinh hoạt gọi là “phê và tự phê” này, cộng sản nhận diện được những người mà chúng cần theo dơi, đàn áp và thủ tiêu.

 

d) Với chính sách “học tập cải tạo”, Việt Cộng đă nâng kỹ thuật khủng bố của chúng lên hàng siêu đẳng. Chỉ cần một cái lệnh hành chánh của một chính quyền địa phương cấp thấp là đủ để chúng đưa một người dân lương thiện đi tù khổ sai từ ba năm tới chung thân với cái chiêu bài rất đểu giả là đi học tập để thông suốt đường lối của đảng, và khi nào học tập tốt, cải tạo tốt th́ về. Vào năm 1956, tại Miền Bắc, cộng sản đă đưa Triết Gia Trần Đức Thảo – triết gia ngây thơ (?) đă trao tất cả nhiệt t́nh yêu nước cho tên phản quốc Hồ hẹ – đi học tập cải tạo bằng cách cho đi chăn ḅ tại nông trường Ba V́ để suy tư thêm về chủ nghĩa Mác-Lê chỉ v́ tội tham gia phong trào Nhân Văn-Giai Phẩm…

 

Sau tháng 4/1975, Việt Cộng đă đưa 1,000,000 quân dân cán chính Việt Nam Cộng Ḥa đi tù "cải tạo". Theo tài liệu của tổ chức Tưởng Niệm Nạn Nhân của Chủ Nghĩa Cộng Sản, “The Victims of Communism Memorial Foundation”, th́ Hồ tặc đă giết 850,000 người trong những trại tù cải tạo tại Miền Bắc. “… When Ho Chi Minh sent 850,000 Vietnamese to their graves in re-education camps”. Nếu ước tính số người chết trong các trại cải tạo là 15% th́ số người bị Hồ tầu đưa đi cải tạo tại Miền Bắc là 6,000,000 người. Tính chung lại, cộng sản đă đưa đi tù cải tạo 7,000,000 người, và nếu tính trung b́nh số năm tù của mỗi người là 7 năm th́ số năm tù của 7,000,000 người là 49,000,000 năm. Trong khi đó, để tố cáo chế độ tù đày của thực dân Pháp, trong một bài diễn văn đọc ngày 1-5-1960, Hồ Chí Minh đă công bố rằng "31 thành viên đương nhiệm của ban chấp hành trung ương của Đảng Cộng Sản Việt Nam đă bị giam tổng cộng là 222 năm trong các nhà tù của thực dân Pháp".

 

Với phương pháp cai trị bằng khủng bố và ḱm kẹp dă man trên đây, cộng sản đă coi người dân Miền Nam là những kẻ thù giai cấp không đội trời chung của chúng. Đây chính là bước đầu tạo ra chia rẽ không thể hoà giải giữa cộng sản và người dân Miền Nam. Bước tiếp theo là những tội ác dă man mà chúng đă vi phạm một cách quy mô và có kế hoạch đă và đang diễn ra trên quê hương đất Việt. Thưa quư vị !!!

 

 

Ngô Đ́nh Bảo

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính