Những ngày cuối cùng của các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa
 

Nam Phong

 

 

Những Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa vẫn c̣n chiến đấu trong ngày cuối cùng.

 

Ngày 28 tháng 4 năm 1975 những Chiến Sĩ Biệt Động Quân VNCH vừa đánh vừa rút dần vào trong thành phố.

 


Trên cầu Văn Thánh cửa ngơ vào Sài G̣n trưa ngày 30 - 4 - 1975 Lính VNCH và phóng viên ngoại quốc đang t́m chỗ núp khi đạn cối của cộng sản

xuống cầu Tân cảng ngày 28 - 4 - 1975

 


 


Trưa 30 - 4 - 1975, Người Chiến Sĩ Biệt Động Quân vẫn c̣n cố gắng liên lạc với cấp chỉ huy của ḿnh
 

NGÀY QUỐC HẬN 30-4-1975
 

1 GIỜ TRƯA NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975. Các anh Biệt Động Quân vẫn chiến đấu đến giờ thứ 25 dù Dương Văn Minh đă tuyên bô đầu hàng
 NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975, Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa bị bức tử, người lính bị bẻ găy súng.

 

Nhiều vị Tướng Lănh VNCH đă tự sát .

Bảy Người Lính Dù mà trưởng toán là Thiếu Úy Hoàng Văn Thái tụ họp tại một bùng binh trong Chợ Lớn, và họ chọn lựa sự buông súng trong danh dự khi tự kết liễu đời ḿnh sau khi hát xong bài Quốc Ca Việt Nam Cộng Ḥa .

Họ xếp thành ṿng tṛn, mỗi người tay trong tay một quả lựu đạn, mở chốt một lượt. Một tiếng nổ chát chúa tiễn biệt họ ra đi v́ danh dự. Sự tự sát tập thể của 9 Quân Nhân Nhảy Dù .

Theo lời tường thuật của anh Trung úy Cảnh sát Nguyễn Văn Đ́nh định cư ở Houston chứng kiến tại hiện trường sự tự sát tập thể của 9 Quân Nhân Nhảy Dù họ nằm trong toán bảo vệ Đài Phát Thanh và Đài Truyền H́nh. Khi lệnh buông súng ban ra toán quân nhân này đă xă súng bắn vào nhau, xác thân họ tan nát .
 


Sự ra đi nhuốm Màu Máu Anh Hùng nhất, đáng kính nhất của Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa!
 

 

Những người đại diện cho nước Mỹ


Graham Martin - Đại Sứ của Mỹ tại Việt Nam Cộng Ḥa

Đại Sứ Mỹ Graham Martin trên Chiến Hạm Blue Ridge, Ông ta nói :
"This is how I saw American honor"...

Danh Dự nước Mỹ đâu phải vầy!!!
Bởi còn danh dự gì nữa khi bán đứng đồng minh chống cộng của thế giới Tự Do cho cộng sản.

Henry Kissenger đặc phái viên của Tổng thống Mỹ kư tắt Hiệp định Paris - hiệp định bán đứng Việt Nam Cộng ḤaTT Richard NixonTT Gerald FordNgày 25-3-1975 , cuộc họp của Graham Martin, Frederick Weyand, Henry Kissinger , Gerald Ford (xem theo chiều thuận kim đồng hồ)


Bốn ông đang họp về Việt Nam Cộng Ḥa ... Để bỏ rơi, bán đứng một người bạn đồng minh Việt Nam Cộng Ḥa của Thế Giới Tự Do cho cộng sản .
 


  Cuộc đời của các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa tại Việt Nam sau 30/4/1975

Sau ngày 30-4-1975, Cộng sản trả thù, hàng ngàn trại tù của cộng sản giam giữ hàng trăm ngàn và giết chết vô số những chiến sĩ Việt Nam Cộng Ḥa! 


 

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo