Những sự thật không thể che đậy trong việc chiếm cướp Tu viện mượn của DCCT – Giáo xứ Thái Hà

 

 

 

Nhà cầm quyền Hà Nội đă dùng hệ thống báo chí nô lệ của Hà Nội tấn công Thái Hà bằng nhiều thủ đoạn nhơ bẩn trong thời gian qua. Theo tin nhận được, có thể nhà cầm quyền Hà Nội quyết định dùng cả hệ thống báo chí đồ sộ vào cuộc tấn công Thái Hà trong thời gian tới.

 

Theo thông tin nhận được, chiều nay, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ huy động hệ thống báo chí độc tài nhà nước CSVN vào cuộc để tấn công Thái Hà.

 

 

Nhưng, dù có tinh vi và xảo quyệt, bất chấp luật pháp, lương tâm đến đâu, th́ mọi thứ đều không thể vượt qua được sự thật. Những ǵ đă và đang xảy ra đă chứng minh điều không thể chối căi là đất nước này không có ai dung thứ cho việc “mượn” nhưng không trả lại Tu viện Ḍng Chúa Cứu thế Hà Nội.

 

Nữ Vương Công Lư đưa một số h́nh ảnh về sự kiện này:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi mượn, Tu viện Thái Hà đă được dùng vào những việc nhục mạ người Công giáo, Pḥng Thánh dùng làm nơi nhảy đầm

 

 

 

 

 

 

Đằng sau cái gọi là "Dự án nước thải" là âm mưu chiếm cướp, mượn nhưng không trả

 

 

 

 

Hồ sơ chương tŕnh chiếm cướp Tu viện Thái Hà

 

 

 

 

 

Giáo dân yêu cầu trả lại Tu viện bị mượn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nữ Vương Công Lư

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính