Nổi trống ln để cng nhau đứng dậy!

 

Trn Trọng knh tặng Những Nam Nữ

Anh Hng ất Việt đang xả thn đấu tranh

với ngụy quyền Việt Cộng trong nước.

 

 

Nổi trống ln để cng nhau đứng dậy!

ồng bo i! phải cứu lấy sơn h

Đ l nh, l mộ của ng cha

M Tin Tổ đ đổi bằng xướng mu

 

Cn đất Việt ta mới cn cơm o

Cn cha đnh thờ cng Phật, tiền nhn

Cn gio đường để Cha ngự ci trần

Cn ging giống Lạc Hồng nơi ci thế

 

Đ tới lc  bẻ cm gng n lệ

Tm mươi năm hận nhục cũng đủ rồi

Chn ngay đi ci xc thối ma tri

Vứt chủ nghĩa Mc-Mao vo đy huyệt

 

Qun sao được những oan khin thảm tuyệt

Kể từ ngy Hồ rước giặc Tu-Nga

Vo đất Việt dầy xo nt sơn h

Gy chinh chiến xương người cao hơn ni

 

Qun sao được cảnh lầm than đen đủi

Nỗi th lương tm chục triệu đồng bo

Sống l lết trong địa ngục thương đau

Ngy hai buổi lấy lệ sầu lau mặt

 

Qun sao được phần non sng đ mất

Từ Nam Quan, Bản Giốc tới Biển ng

Hận Hong Sa lun canh cnh bn lng

Thm nổi nhục Trường Sa đang vy bủa

 

dm chết v Phật, Trời, Thin Cha

Tại sao khng v nước Việt hy sinh?

Cứu non sng l cứu lấy phận mnh

ể dn tộc ngn đời lun tồn tại

 

Nổi trống ln để khng cn sợ hi

ừng ngại ngần trước chu chấu đ xe

Hồn lịch sử l nh đuốc lập le

Cờ chnh nghĩa nối vng tay dn tộc

 

Ai đ buộc triệu người phải bỏ nước?

Ai lm cho x hội nt hơn tương

Ai gieo rắt th hận ph cương thường

Chnh Hồ tặc v Việt gian, Việt Cộng

 

tới lc ta phải dnh quyền sống

ể lm người ngẩng mặt với non sng

ể hin ngang nối bước giống Tin Rồng

Như Tin Tổ thời bnh Ng st Tht

 

Ci M Linh, tiếng hai B cn ht

Sng Bạch ằng vằng vặc bng qun reo

Ải Ch Lăng xc giặc khắp ni đo

G ống a khắc lời thề cứu quốc

 

Nay khng phải lc gục đầu than khc

V giặc Tu đ tới st bin quan

ợi Việt Cộng bắt cả nước đầu hng

L vo ci để giết người cướp của

 

Dn tộc Việt lại chịu thm lần nữa

Mấy ngn năm Bắc Thuộc hỡi trời ơi?

Sĩ phu đu? mau bừng tỉnh cứu đời

ể cả nước theo sau voi Nguyễn Huệ

 

ừng hn nhục khiến giặc Tu khinh dể

ừng tin theo lũ bn nước hại dn

Hết bợ Nga tới liếm gt bạo Tần

Nay lấp l đầu hng tư bản Mỹ

 

ảng Việt Cộng l tội đồ thế kỷ

L oan khin gy thảm tuyệt Việt Nam

Chng c g để lnh đạo quốc dn?

Lc Tổ Quốc, Sơn H đang nguy biến

 

Hy noi bước người Bắc Phi m tiến

Chặt xch xiềng n lệ, đổi tự do

Diệt đảng cướp, mới mong được ấm no

Mới tự chủ chống giặc Tu xm lược!

 

Xm Cồn Hạ Uy Di

Thng 12-2013

Mường Giang

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh