Trận phục kch chiến xa CSBV đm 16-4-1975 tại Lương Sơn của ĐĐ 1/TĐ 212/ĐP Bnh Thuận

 

 

(Ti Liệu của ại y Vĩnh, Hng, Trung y Son, Hợi, Thiếu y Khuyến, ảo... v Mường Giang)

 

 

Lin Đon 925 Lưu Động ịa phương, gồm c 3 Tiểu Đon (212, 229, 248) v 1 trung đội Pho Binh (2 khẩu 105 ly) thuộc quyền sử dụng thng qua 1 sĩ quan lin lạc Pho Binh. BCH Lin Đon (lin đon trưởng l ại T Lại Văn Khuy), nguyn trung đon trưởng Trung on 42/S22BB, mới về nhậm chức, chịu trch nhiệm an ninh lnh thổ với BCH Tiểu Khu, tại bốn quận miền Bắc gồm Ha a, Hải Ninh, Phan L Chm v Tuy Phong.

 

 

Chiều ngy 16-4-1975, Tiền-đồn Chẹt (ại ội 4/T248 P, ơn-vị tuyến đầu của TK Bnh-Thuận gip ranh với Ninh-Thuận), do Trung U Nguyễn Tấn Hợi chỉ huy, bo-co c 1 đon xe với chiến-xa PT 76 v T54 yểm-trợ đang di-chuyển về hướng Nam trn Quốc-lộ 1 v dừng lại bn kia ranh-giới thuộc lnh-thổ Ninh-Thuận v lc đ c rất nhiều chiến hạm của VNCH đang hiện diện tại Vịnh C N. Lin-đon bo về Tiểu-khu nhưng nhiều lần Tiểu-khu vẫn khẳng-định l đon xe di-tản của Ninh-Thuận...? Hải-qun c pho vo vi quả nhưng đon xe địch v sự.

 

 ầu thng 4-1975 Tiểu-đon 212 (Tiểu-đon Trưởng l Thiếu-t Qun) chịu trch-nhiệm tuyến 2 pha Nam đồn Lương-sơn cũng thuộc lnh-thổ Quận Ha-đa. Bộ Chỉ-huy Lin-đon v BCH/T212 cng đồn-tr tại đồn Lương-sơn. on xe của địch qun vẫn ở nguyn vị-tr cho đến ngy 16 thng 4 bn kia tiền-đồn Chẹt.

           

 Khoảng 4 giờ chiều ngy 16 thng 4, Bộ Chỉ-huy Lin-đon 925 Lưu-động ịa-phương mất hẳn lin-lạc Truyền-tin với Bộ Chỉ-huy Tiểu khu Bnh Thuận, lc đ gồm 3 bộ phận: BCH Tiền Phương của ại T Ng Tấn Nghĩa đng tại Lầu ng Hong, BCH Nhẹ do Trung T ổ Trọng Tr, Tiểu Khu Ph kim Tham Mưu Trưởng + Phng 3/TK chỉ huy, đng tại Trung Tm Chiu Hồi ở Vỉnh Ph v Trung Tm Hnh Qun TK do Thiếu T Phạm Minh, Tham Mưu Ph Hnh Qun +Tiếp Vận chỉ huy (khng biết v l-do kỹ-thuật hay đi tip-vận T Dn đ di-tản), Tiểu-đon 248 v 4 Chi-khu Bắc Bnh-thuận) ( ?) . Nhưng căn cứ theo ti liệu của cc sĩ quan chỉ huy lc đ th my truyền tin của của ba BCH/TK Bnh Thuận vẫn hoạt động ngy đm, hơn nữa qua PRC25 c thể lin lạc trực tiếp với TĐ249/ĐP của ại U Huỳnh Văn Qu .. đang chiến đấu tại Ph Long, khng xa Lương Sơn l mấy).

 

 Lc đ BCH Lin on 925 đ dời từ Sng Mao về Lương Sơn, do T212/P bảo vệ nn ại-t Lại Văn Khuy ra lệnh cho Tiểu-đon ny phải tho gỡ một số mn chống chiến-xa ở một vi vị tr khng cần thiết v gi đặt lại ở những vị-tr mới như cầu Phan-R Cửa, cua dốc B Ch để cản bước tiến của địch qun v vi nơi khc, bảo-vệ đồn Lương-sơn. ồng thời cho mở kho pht hết sng chống chiến xa M72 cho binh-sĩ.

 

+ ại ội 1, Tiểu on 212 /Lin on 925 P/Bnh Thuận Bắn Chy Xe Tăng CSBV: Theo Thiếu U ỗ Văn Khuyến (ại ội Ph 4/Tiểu on 212 P) v Thiếu U Bi ảo ( Ph/3/T212) đ xc nhận cc sự kiện lịch sử c lin qun tới Trận Phục Kch Bắn Chy Chiến Xa Của CSBV tại Lương Sơn vo đm 16-4-1975 Lc đ Tiểu on 212 P được phối tr như sau:

 

- ại ội 1 do ại U Vĩnh (Hiện ở Hoa Kỳ) chỉ huy, bố tr tại ồi Ct ỏ trước mặt Xm Nng. Vị tr ny nằm gần Dốc B Ch v Xm Ruộng, c một Bến Ph vượt sng Lũy ra QL1 (oạn đường Sng Lũy, Suối Nhum, Lương Sơn). Do trn ại U Vĩnh đ cho bố tr một hng ro Mn Chống Chiến Xa từ Xm Nng tới Xm Ruộng để phng thủ vị tr đng qun.

 

 m 16 rạng ngy 17-4-1975, qun CS Bắc Việt sau khi vượt qua cc quận Tuy Phong, Ha a, Phan L Chm .. tiến tới Xm Nng Lương Sơn (khng phải Xm Nng tại Suối Nhum Sng Lũy) th vướng Bi Mn Chống Chiến Xa của ại ội 1/T229 P khiến nhiều chiếc bốc chy. Những Tank cn lại bắn trả dữ dội tứ pha. Do đ ại ội I phải nằm yn tại vị tr cũ ở trn đồi ct nn d VC pha đn sng trưng tm kiếm vẫn khng pht hiện được tung tch của ta. Cuối cng chng cho một bộ phận nhỏ tiếp tục tiến về hướng Lương Sơn. Số cn lại quay về hướng Phan R.

 

 

- BCH Tiểu on 212 đng chung với BCH Lin on 925 P của ại T Khuy trong Căn Cứ Lương Sơn, c ại ội 2 + 3 /212 do Thiếu T Qun chỉ huy. Khi nhận được bo co của 1/212 P pht hiện xe tank CSBV đang di chuyn trn QL1 gần Lương Sơn, nn cc đơn vị tr đng tại cc căn cứ, được lệnh phải di-tản ra khỏi đồn để trnh pho rồi sng trở về chỉ để lại một bộ-phận nhỏ phng-thủ đồn m thi. on qun di chuyển về hướng Bắc ko theo 2 khẩu ại-bc 105 ly v ton bộ đạn pho vượt sng Lũy đến vị-tr mới (đồn Lương-sơn cũ) bố tr qun chờ trời sng.

 

 Tiếng nổ vang trời bng ln một vng sng chi đồng-thời tiếng xch tiếng xe ngưng bặt . Bảy chiếc T54 trong đon xe của chng đ cn phải bi mn chống chiến-xa của 1/212 v bốc chy tại cua dốc B Ch. Lc đ đồng-hồ đng 3 giờ sng rạng ngy 17 thng 4-1975. Do tổn thất qu nặng nn CSBV phải mất một thời-gian kh di để tải thương dọn xc v ổn định lại hng ngũ mới tiếp-tục ln đường. Chiếc T54 khc dẫn đường đon xe đến trước đồn Lương-sơn lc trời chưa sng.

 

 Tối 17-4-1975, cc cnh qun cn lại của Lin on 925 c ại ội 1/212 của ại U Vĩnh qua sng Lũy tới Suối Nhum, băng qua mật khu L Hồng Phong ngang Bu Trắng để ra bi biển chờ chiến hạm HQ tới cứu. Sng ngy 18-4 qun ta tới Hn Rơm th đụng trận với VC dữ dội nn mi tới chiều 18-4 mới tới được Hn Hồng, Hn Nghệ gần Mũi N v bố tr qun trong đm. Trong cuộc đụng độ ny, tuy 3/212 mở đường nhưng 2/212 lại chạm địch nặng. Ngoi ra ại U B (Tiểu on Ph T212/P) đ dẫn một cnh qun đi ngược đường về Lương Sơn v mất tch lun từ đ đến nay.

 

 Sng ngy 19-4-1975 tại bờ biển Hn Rơm, ại U Vĩnh đi với một Hiệu Thnh Vin trn một chiếc thuyn nhỏ ra biển v tm được 3 thuyền đnh c lớn. Nhờ vậy đ chuyển được s qun nhn cn lại của TĐ212 vo Vũng Tu. Trn biển khi đon ghe tới Bnh Tuy th gặp được Chiến Hạm HQ nn tất cả chuyển qua tu lớn về Nam.

 

 

 

Cn ại ội 4/212 của Trung U Th lc đ đang đng tại Cy To. Sau khi nhận được tin Tiểu on đ rt ra Hn Rơm nn cũng bỏ vị tr rt theo. Sau đ ại ội ny lin lạc được với Chi Khu Hải Long, cho biết vo lc 9 giờ sng ngy 18-4-1975, Thiếu T Hng Phong Cao sẽ di tản. Nhờ vậy ơn Vị ny cũng thp tng theo Chi Khu về Vũng Tu.

 

 Trong cuộc lui qun của BCH Lin on 925 v T212/P, theo lời kể của cc qun nhn dưới quyền, th chnh ại U Vĩnh ngoi việc chỉ huy Trận Phục Kch Bắn Chy Tank của CSBV tại Lương Sơn, ng cn đưa đưọc Tiểu on vo Vũng Tu an ton. Tm lại theo tất cả nhn chứng c mặt tại chiến trường trong đm 16 rạng ngy 17/4/1975, th ại ội 1 thuộc Tiểu on 212 , Lin on 925 P, dưới quyền chỉ huy của ại U Vĩnh, đ dng Mn Chống Chiến Xa lm chy 7 tank của CSBV tại Dốc B Ch, nằm giữa Hai Xm Ruộng v Xm Nng gần Lương Sơn, trn Quốc Lộ 1, đoạn từ Suối Nhum đi Lương Sơn (Ha a, Bnh Thuận).

 

 Sau ngy 1-5-1975, cc sĩ quan thuộc Tiểu Khu Bnh Thuận, khi di chuyển từ trại T K Tt về Tổng Trại 8 Sng Mao, đi lao tc tại Nng Trường Bng Vải gần ập ồng Mới (Lương Sơn) , vẫn cn thấy xc 3 chiếc tank của CSBV bị chy gồm 2 PT-76 v T-54. Cn 4 chiếc khc c lẽ sửa chữa được nn chng đ ko đi mất dạng.

 

l tất cả những chiến tch oai hng của cc chiến sĩ ịa Phương Qun + Nghĩa Qun thuộc Tiu Khu Bnh Thuận, đến giờ pht cuối cng, từ binh sĩ tới cc cấp chỉ huy đơn vị vẫn ở lại chiến đấu với kẻ th tại mặt trận.

 

Nhn chứng cn đ, lịch sử tuy sang trang nhưng cũng khng thể no bi xa được sự thật d Việt Cộng hay bất cứ ai cứ ngậm mu phun hay được sống thm 37 năm để khc cho những người đ nằm xuống, xin hy tội nghiệp cho Họ m thức tỉnh lương tri để sm hối trong những ngy tn của kiếp người.

 

 

Xm Cồn Hạ Uy Di

Mường Giang

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh